6.8 Kopírování záznamu

Micro Focus Vibe umožňuje zkopírovat záznam z jedné složky a vložit ho do libovolné složky, ke které máte dostatečná oprávnění. V případě, že dostatečné oprávnění nemáte, nebude pro vás tato možnost dostupná.

Kopírovat můžete jeden záznam nebo je možné kopírovat více záznamů současně.

6.8.1 Kopírování jednoho záznamu

 1. Vyhledejte záznam, který si přejete zkopírovat.

 2. Na panelu nástrojů záznamu klikněte na možnost Činnosti > Kopírovat.

 3. Do pole Najít cílovou složku začněte zadávat název složky, do které chcete záznam zkopírovat. Po zobrazení tohoto názvu na něj klikněte.

  nebo

  V oblasti Vyberte cílovou složku nebo pracovní prostor použijte k navigaci strom pracovních prostorů a vyberte složku, do které se má záznam zkopírovat.

  V oblasti Aktuální místo uložení je zobrazena cesta k umístění, ve kterém je záznam aktuálně uložen.

 4. Pro zkopírování záznamu do zvolené složky klikněte na tlačítko OK.

6.8.2 Kopírování více záznamů

Více záznamů současně je možné kopírovat pouze ze složek Soubory, Diskuze a Úkoly.

 1. Přejděte do složky Soubory, Diskuze nebo Úkoly, která obsahuje záznamy, jež chcete zkopírovat.

 2. Vyberte záznamy, které chcete kopírovat.

 3. Klikněte na položky Více > Přesunout.

 4. V oblasti Cílová složka použijte k navigaci strom pracovních prostorů a vyberte složku, do které se mají záznamy zkopírovat.

  nebo

  Do pole Cílová složka začněte zadávat název složky, do které chcete záznamy zkopírovat. Po zobrazení tohoto názvu na něj klikněte.

 5. Klikněte na tlačítko OK.