1.8 Používání složek na portálu Micro Focus Vibe

Micro Focus Vibe obsahuje několik typů složek, se kterými můžete uspořádat různé druhy informací uložených v pracovních prostorech.

1.8.1 Diskuze

Složku diskuze můžete použít jako nástroj, pomocí kterého získáte komentáře a zpětnou vazbu ke svým otázkám a myšlenkám. Obecnou diskuzi můžete zahájit ve složce Diskuze vašeho osobního pracovního prostoru. V případě diskuzních vláken, které se specificky týkají určitého projektu, zahajte diskuzní vlákno ve složce Diskuze příslušného týmového pracovního prostoru.

1.8.2 Blog

Blogy představují dobrý prostor k vyjádření vašich myšlenek týkajících se témat, která jsou pro vás důležitá. Pokud jste například zodpovědní za určitou oblast projektu, na kterém váš tým pracuje, můžete průběžně informovat kolegy o své činnosti pomocí zápisků do složky Blog příslušného týmového pracovního prostoru.

1.8.3 Kalendář

Složku Kalendář je možné vytvořit v libovolném pracovním prostoru. Osobní kalendář můžete udržovat ve svém osobním pracovním prostoru a zároveň můžete mít v týmových pracovních prostorech oddělené složky kalendářů, do kterých budou zaznamenávány události týkající se daných týmů.

1.8.4 Návštěvní kniha

Složka Návštěvní kniha je místem, do kterého budou ukládány všechny záznamy návštěvní knihy. Ve výchozím nastavení se mohou uživatelé podepsat do návštěvní knihy kliknutím na záložku Přehled ve vašem osobním pracovním prostoru. Jde o rychlou cestu, jak s vámi mohou vaši přátelé a spolupracovníci komunikovat.

1.8.5 Soubory

Složky souborů usnadňují ukládání souborů a umožňují jejich přehledné uspořádání. Své osobní soubory můžete skladovat ve svém osobním pracovním prostoru, zatímco soubory týkající se práce týmu v příslušném týmovém pracovním prostoru. Díky tomu můžete soubory jednoduše sdílet se svými spolupracovníky a dalšími kolegy, kteří by je mohli potřebovat.

1.8.6 Milníky

Složky milníků slouží k sledování postupu plnění úkolů i v několika složkách úkolů zároveň. Přestože lze milníky použít mimo pracovní prostory projektů, nejčastěji se používají v jejich rámci. Další informace naleznete v části Správa pracovního prostoru řízení projektu.

1.8.7 Mikroblog

Do složky Mikroblog se ukládají všechny vaše mikroblogové záznamy. Mikroblog lze využít k rychlému zaznamenání osobních poznámek, nebo k tomu, abyste informovali ostatní o tom, na čem zrovna pracujete. Zlepšuje se tím transparentnost pracovních procesů, protože vaši spolupracovníci vědí, na čem pracujete a jakou by vám případně mohli nabídnout pomoc.

Vy sami si můžete zobrazit složku mikroblogu někoho jiného, zjistit, na čem aktuálně pracuje a případně mu nabídnout pomoc.

1.8.8 Zrcadlené soubory

Složka zrcadlených souborů slouží jako odkaz do souborového systému externího serveru namísto souborového systému portálu Vibe, kde jsou uchovávány ostatní informace. Zrcadlené složky mohou odkazovat na libovolný WebDAV server nebo lokální cestu.

Další informace o složkách se zrcadlenými soubory najdete v kapitole Working with Mirrored Folders (Práce se zrcadlenými složkami) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

1.8.9 Galerie obrázků

V Galerii obrázků se uchovávají a zobrazují obrázky. Své osobní fotografie a obrázky můžete uchovávat ve svém pracovním prostoru, obrázky a fotografie, které se týkají určitého týmu, v galerii obrázků daného týmového prostoru.

1.8.10 Dotazníky

Ve složkách dotazníků se uchovávají dotazníky, které vytvořili uživatelé portálu Vibe. Dotazníky umožňují členům týmu (nebo jiným uživatelům portálu Vibe) hlasovat o záležitostech, které jsou důležité pro vás, váš tým nebo vaši společnost.

1.8.11 Úkoly

Složky úkolů slouží pro sledování postupu při plnění svěřených úkolů. Složka úkolů může být vytvořena v libovolném pracovním prostoru. Osobní úkoly můžete spravovat ve složce úkolů ve svém osobním pracovním prostoru, zatímco úkoly týkající se vašich týmů odděleně ve složkách úkolů v příslušných týmových pracovních prostorech.

1.8.12 Wiki

Složky Wiki uchovávají „wiki“ záznamy. Obvykle je to sada provázaných záznamů spoluvytvářených uživateli složky. Nejznámějším příkladem wiki na internetu je Wikipedia. Dalším příkladem možného obsahu wiki jsou slovníky, bezpečnostní zásady a pracovní postupy.