1.1 O systému Micro Focus Vibe

1.1.1 Micro Focus Vibe je software pro spolupráci

Spolupráce prostřednictvím systému Vibe podporuje práci online a vytváří „virtuální prostor pro schůzky“.

Při používání systému Vibe zaznamenáte lepší koordinaci týmu:

  • Vy a vaši týmoví kolegové můžete spolupracovat, i když nejste ve stejné místnosti nebo současně nepracujete na počítači. Kolega může umístit poznámku nebo dokument do složky a další členové týmu mohou podle potřeby práci komentovat, revidovat a upravovat soubory a nápad dále rozvíjet. Díky systému Vibe je týmová práce průběžná a bezproblémová.

  • Když pracujete online, díky funkci přítomnosti v systému Vibe vidíte, kteří členové týmu jsou aktuálně online, a můžete s nimi začít chatovat v aplikaci Novell Messenger, zavolat jim přes Skype a podobně.

  • Nápady můžete s kolegy tvořit společně a interaktivně. Když svoláte schůzku do zasedací místnosti, tým je už s nápadem seznámen, protože se na něm podílel, a vaši kolegové tak nápad snadněji pochopí, podpoří a pomohou vám s implementací. Systém Vibe se stane místem pro schůzku před schůzkou.

  • Dokumenty je možné si prohlédnout na začátku procesu, což usnadňuje změny a úpravy. Díky pracovním postupům, které automatizují návrhy a kontrolu, a řízení přístupu aplikace, které snadno označuje uživatele s oprávněními pro zápis a kontrolu, systém Vibe také usnadňuje společné vytváření dokumentů.

  • Váš proces pro spolupráci je zachován a je prostřednictvím systému Vibe veřejně dostupný. Již žádné prohledávání složek s e-maily ve snaze něco dohnat v dlouhé e-mailové diskuzi. Pokud chcete projít staré diskuze a rozhodnutí nebo zrevidovat předchozí verzi dokumentu, můžete využít funkci vyhledávání systému Vibe a historické informace najít rychle a snadno.

  • Kombinovat můžete různé nástroje systému Vibe, například složku s milníky, úlohy, pracovní tok, diskuze, chat a online schůzky, a sledovat pokrok na základě cílů pro více týmů pracujících na velkém projektu.

1.1.2 Micro Focus Vibe je software pro sociální sítě

Nástroje Micro Focus Vibe připravené k použití přinášejí účinná vylepšení spolupráce online. Pokud nástroje použijete společně a na návrh obsahu použijete strukturu, stane se systém Vibe výkonným nástrojem pro správu znalostí a podnikové sociální sítě. Správa znalostí zahrnuje efektivní vývoj, správu, přístup a distribuci organizačních znalostí a informací. Podniková sociální síť představuje efektivní propojení informovaných lidí potřebných k sestavení týmů, rozhodování a dokončení práce.

Podívejte se na tyto příklady:

  • Když lidé používají své osobní pracovní prostory k poskytování podrobných informací o své osobě, pracovní prostor už neslouží jen k poskytování kontaktních údajů (telefonní čísla, e-mailové adresy atd.). Prostor umožňuje vyhledávat odborníky na různá témata. Aplikace Vibe dále analyzuje výsledky vyhledávání a sdělí vám, kdo nejvíce diskutoval o vámi hledaných tématech a kde tyto konverzace probíhají. Snadno si tak zobrazíte odborné znalosti spojené s vaší oblastí zájmu.

  • Odborníci mohou ohodnotit záznamy v systému Vibe s využitím pětihvězdičkového hodnoticího systému (jedna hvězdička pro nejméně působivé a pět hvězdiček pro nejvíce působivé), který je tak dalším nástrojem pro určení kvality informací.

  • Systém Vibe poskytuje nástroje, například wiki (informace, které společně vytvářejí všichni účastníci), blogy (chronologické záznamy deníku umožňující čtenářům zadávat komentáře), pracovní tok (online znázornění obchodního procesu) a značky (kategorické štítky použité na položky). Lidé mohou tyto nástroje použít k vytváření a organickému organizování informací v průběhu času způsoby, které nejlépe odpovídají přirozenému stylu práce týmu. S využitím těchto nástrojů týmy své obchodní procesy doslova přesouvají online a automatizují svou práci.

  • Systém Vibe poskytuje souhrny pracovní oblasti nazývané příslušenství, které poskytují snímek potenciálně velkého množství informací a zvýrazňují nejrelevantnější data. Příslušenství může například obsahovat záznamy odeslané odborníkem na dané téma nebo může uvádět souhrn informací o dokončení úkolu ve formě přehledu milníků.