5.19 Zobrazení videí z YouTube ve složce

Tato kapitola popisuje způsob zobrazení videí z portálu YouTube v oblasti Popis složky. Informace o tom, jak zobrazit obsah videa z portálu YouTube v oblasti Přizpůsobení složky, najdete v kapitole Branding a Folder or Workspace (Přizpůsobení vzhledu složky nebo pracovního prostoru) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

Zobrazení video obsahu z YouTube v oblasti Popis složky:

  1. Přejděte do složky, kde chcete video z YouTube zobrazit.

  2. Klikněte na ikonu Konfigurovat vedle názvu složky a potom klikněte na možnost Upravit složku.

  3. Klikněte do sekce Popis a potom na Vložit > Média.

  4. Na kartu Obecné zkopírujte adresu URL videa na YouTube, které chcete publikovat.

  5. Pokud si přejete zachovat původní velikost videa, neměňte hodnoty v polích Rozměry.

  6. Kliknutím na OK zobrazíte video ve složce.

Více informací o dalších místech systému Micro Focus Vibe, do kterých můžete vkládat videa z YouTube, naleznete v kapitole Zobrazení video obsahu z YouTube v záznamu.