6.19 Zobrazení video obsahu z YouTube v záznamu

Micro Focus Vibe umožňuje vkládat videa z YouTube nejen do záznamu složky, ale i do následujících míst na portálu Vibe:

Postup zobrazení videa z YouTube v záznamu složky:

  1. Přejděte do složky, kde chcete video z YouTube zobrazit.

  2. Klikněte na ikonu Konfigurovat vedle názvu složky a potom klikněte na možnost Upravit složku.

  3. Klikněte do sekce Popis a potom na Vložit > Média.

  4. Na kartu Obecné zkopírujte adresu URL videa na YouTube, které chcete publikovat.

  5. Pokud si přejete zachovat původní velikost videa, neměňte hodnoty v polích Rozměry.

  6. Kliknutím na OK zobrazíte video ve složce.