4.4 Konfigurere mappesynkronisering til din arbejdsstation

Du kan konfigurere, hvilke mapper og deres indhold, der skal synkroniseres til din computer, og du kan vælge at fjerne mapperne fra synkronisering til din computer.

Gennemse følgende sektioner:

4.4.1 Tilføjelse af mapper til synkronisering til computer

Når du logger på Filr Desktop-programmet for første gang, vil du blive bedt om at konfigurere Filr-mapper i området Mine Filer, Delt Med Mig, Offentlige og Netmapper for at synkronisere mapperne til din arbejdsstation. Du kan konfigurere mapperne til at blive synkroniseret med din arbejdsstation enten under første logon eller når som helst efter første logon.

For at konfigurere Filr-mapper, der skal synkroniseres til din arbejdsstation:

 1. Start Filr Desktop-program.

  • For første gang:

   1. I Linux-klienten GUI, klik på Programmer > Andet > Micro Focus Filr.

   2. Klik på Logon, og specificer logon-information.

   3. Du vil blive bedt om at tilføje mapper, som du ønsker at synkronisere med din arbejdsstation. Klik på OK, og spring derefter til Trin 2

  • Ved logon efter første logon:

   1. Klik på Filr-ikonet i meddelelsesområdet, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

   2. Klik på Mapper, der skal synkroniseres for at få vist de aktuelle mapper, der synkroniseres.

 2. Klik på Tilføj.

  Dialogboksen Tilføj Micro Focus Filr-mapper vises.

 3. Vælg fanen Mine filer, Delt med mig, Netmapper eller Offentligt afhængigt af lokationen af den mappe, du vil synkronisere.

 4. (Valgfrit) Klik på et mappenavn for at navigere til undermapper.

 5. Klik på ikonet Download ud for den mappe, du vil synkronisere.

  eller

  Klik på ikonet Download øverst på mappelisten for at synkronisere alle mapper.

  Når du vælger en mappe, der skal synkroniseres, synkroniseres undermapper også.

  Filr-administratoren skal aktivere de netmapper og filer, der er blevet delt offentligt, før de kan synkroniseres til Filr Desktop-programmet. Hvis administratoren ikke har aktiveret en netmappe, der skal synkroniseres, vises et rødt ikon ud for mappen, og du kan ikke synkronisere den.

  Det afhænger af den måde Filr-administratoren har implementeret filsynkronisering på, om filer i en netmappe synkroniseres med det samme. Hvis der er filer i en netmappe, som ikke synkroniseres, skal du prøve at åbne disse filer først fra Filr-webprogrammet eller Filr Mobile-appen. Hvis filerne stadig ikke synkroniseres til Filr Desktop-programmet, skal du kontakte din Filr-administrator.

 6. Gentag Trin 3-Trin 5, hvis du vil synkronisere flere mapper på lokationen Mine filer, Delt med mig, Netmapper eller Offentligt.

 7. (Valgfrit) Klik på ikonet Synkroniseret ud for de mapper, du ikke længere vil synkronisere.

  Du kan ikke stoppe synkroniseringen af en undermappe, hvis den overordnede mappe er i gang med at blive synkroniseret. Du skal i stedet stoppe synkroniseringen af den overordnede mappe.

  eller

  Klik på ikonet Synkroniseret øverst på mappelisten, hvis du ikke længere vil synkronisere alle mapper.

 8. Klik på OK.

  De mapper, du har valgt til at blive synkroniseret, vises på siden Mapper, der skal synkroniseres.

 9. Kontrollér, at du vil synkronisere de mapper, der vises, og klik derefter på Anvend.

  Hvis du har valgt en mappe, der fylder mere end 500 MB, ændres mappenavnet til rød farve. Ved store mapper, kan det tage noget tid, før mappenavnet vises med rødt.

4.4.2 Fjerne mapper fra synkronisering til computer

For at fjerne mapper fra synkronisering til din computer.

 1. Start Filr Desktop-program.

 2. Klik på Mapper til synkronisering.

 3. Vælg de mapper, som der ikke længere skal synkroniseres med din computer.

 4. Klik på Fjern.

  BEMÆRK!Valget Fjern er ikke muligt, hvis mapperne er i gang med at blive synkroniseret til din computer.

 5. Klik på Anvend.

 6. Læs advarselsmeddelelsen og klik på Fortsæt for at fjerne de valgte mapper.