4.5 Brug af Filr Desktop-konsollen

4.5.1 Ændring af dine Filr-kontooplysninger

Når du konfigurerer Filr Desktop-programmet første gang, skal du angive dine kontooplysninger og Filr-serveroplysninger. Du kan ændre oplysningerne når som helst efter den indledende konfiguration:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Konto i Desktop-konsollen.

 3. Angiv følgende oplysninger:

  Brugernavn: Angiv det Filr-brugernavn, du bruger til at logge på Filr-webstedet.

  Adgangskode: Angiv den Filr-adgangskode, du vil bruge til at logge på Filr-webstedet.

  Husk adgangskode: Vælg denne indstilling, hvis Filr Desktop-programmet skal huske din adgangskode. Denne indstilling kan deaktiveres af din Filr-administrator.

  Server-URL: Angiv URL-adressen til det Filr-websted, hvor du vil synkronisere filer med din computer, f.eks. https://Filr.mitfirma.com.

 4. Klik på Anvend.

4.5.2 Om din datakvote og visning af den

Filr-administratoren kan angive datakvoter for at begrænse mængden af data, som gemmes på Filr-webstedet.

Hvis der er angivet datakvoter på Filr-webstedet, skal du sikre dig, at du er bekendt med, hvad der tælles med som datakvoter. Du skal også være bekendt med de forskellige typer datakvoter, der findes, og hvordan du får vist det aktuelle dataforbrug, så du ved, hvornår du nærmer dig den tildelte datakvote. Hvis du når den tildelte kvote, giver Filr dig mulighed for at kassere filer og vedhæftede filer, du har slettet tidligere.

Om datakvoter

Datakvoter begrænser mængden af data, som individuelle brugere kan føje til Filr-webstedet. Filer, som er placeret i netmapper (herunder dit hjemmebibliotek), tælles ikke med i dine datakvoter.

Visning af din datakvote

Datakvoter kan være anvendt på dit Filr-websted. Hvis du ikke kan få vist dine datakvoter, som beskrevet i denne sektion, har Filr-administratoren ikke angivet begrænsning for mængden af data, som kan føjes til Filr-webstedet.

Du kan se din datakvote direkte i Desktop-programmet:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Konto i Desktop-konsollen.

  Din datakvote vises sammen med den mængde, du har brugt i øjeblikket. Den maksimale filstørrelse vises også. Dette er den største størrelse af en fil, du kan uploade til Filr-webstedet.

Du kan finde yderligere oplysninger under Administration af datakvoter i Filr 3.4: Vejledning til brugeradgang.

4.5.3 Ændring af den lokation på filsystemet, hvor Filr-filer synkroniseres til

Filr-filer synkroniseres som standard til mappen \Brugere\brugernavn\Filr i filsystemet.

Når du konfigurerer Filr Desktop-programmet første gang, kan du angive lokationen for installationen i dit filsystem. Du kan når som helst ændre lokationen for Filr-mappen efter den første konfiguration.

VIGTIGT!Du skal ikke synkronisere filer med en lokation på et netværk, der kan åbnes af flere computere. Hvis Filr-mappen findes på en netværkslokation, der åbnes af flere computere, kan der opstå synkroniseringsproblemer, når Filr-filer åbnes fra computere, der ikke er synkroniseret med hinanden og med Filr-serveren.

Sådan ændres lokationen for Filr-mappen:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Lager i Desktop-konsollen, og klik derefter på Gennemse for at gå til den nye lokation i filsystemet, hvor du vil gemme Filr-mappen.

 3. Klik på Åbn > Anvend.

4.5.4 Sletning af cachefiler

Når en onlinefil, som endnu ikke er tilgængelig offline, åbnes enten via et program eller ved at dobbeltklikke på den, gemmes en kopi af filen i det lokale cachelager.

På fanen Storage (Lager) i Desktop-konsollen kan du se, hvor mange dage din Filr-administrator som standard har angivet for opbevaring af lokalt cachelagrede filer på din desktop, efter at du ikke længere kan få adgang til dem eller ændre dem.

Du kan kun ændre antallet af dage for opbevaring af lokalt cachelagrede filer på din desktop, efter de ikke længere tilgås eller ændres, hvis Filr-administratoren har givet dig tilladelse til det. Du ændrer levetiden af cachelagrede filer ved at gøre følgende:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Lager i Desktop-konsollen.

 3. (Betinget) Hvis din Filr-administrator har givet dig tilladelse til at ændre levetiden af cachelagrede filer, skal du vælge Remove cached files after _ days (Fjern cachelagrede filer efter _ dage) og angive antallet af dage.

4.5.5 Sådan forebygger du, at programdrevne downloads optager al pladsen på den lokale disk

Filr gør det nu muligt for systemadministratoren at kontrollere programdrevne downloads og forhindre, at Filr optager al pladsen på lokale diske. Du kan finde yderligere oplysninger under Controlling File Downloads by the Filr Desktop Applications (Kontrol af fildownloads ved hjælp af Filr Desktop-programmer) i Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Filr 3.4: Vejledning til bedste praksis for vedligeholdelse).

Sådan får du vist de begrænsninger for programdrevne downloads, der gælder for din arbejdsstation:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Programmer, og klik derefter på Vis programmer.

  En af følgende begrænsninger gælder derefter, afhængigt af hvilken indstilling Filr-administratoren har anvendt:

  • Ingen begrænsninger: Alle programmer har tilladelse til at downloade filer via Filr.

  • Tilladte programmer: Viser de programmer, Filr-administratoren har givet tilladelse til at downloade filer via Filr.

   Hvis du forsøger at downloade filer via et program, som ikke har tilladelse til at downloade filer, får du vist en meddelelse om, at programmet er blokeret og ikke kan downloade filer. Der vises også en meddelelse under fanen Systemadvarsler. Du kan vælge at lukke denne advarsel. Der vises ikke nogen meddelelse, hvis du forsøger at downloade filer via et program, hvor der allerede findes en advarsel under fanen Systemadvarsler.

   Hvis du vil fjerne en advarsel for et program, så den ikke længere vises, skal du vælge indstillingen Vis ikke igen for programnavn.

   Hvis du mener, der er andre programmer, som bør have tilladelse til at downloade filer via Filr, skal du kontakte Filr-administratoren.

  • Blokerede programmer: Viser de programmer, som er blokerede og ikke kan downloade filer via Filr.

   Hvis du forsøger at køre et program, som er blokeret, får du vist en meddelelse om, at systemadministratoren har blokeret programmet, så det ikke kan downloade filer. Du kan vælge at lukke denne advarsel. Der vises ikke nogen meddelelse, hvis du forsøger at køre et program igen, hvor der allerede findes en advarsel under fanen Systemadvarsler.

   Hvis du vil fjerne en advarsel for et program, så den ikke længere vises, skal du vælge indstillingen Vis ikke igen for programnavn.

  • Tilladte og blokerede programmer: Viser alle de programmer, Filr-administratoren har givet tilladelse til at downloade filer eller blokeret, så de ikke kan downloade filer.

   Under fanen Programmer vises også en lokal liste med tilladte og blokerede programmer, hvor du kan administrere uidentificerede programmer, som Filr-administratoren hverken har tilladt eller blokeret. Hvis et uidentificeret program forsøger at downloade filer via Filr, tilføjes programmet på den lokale liste med blokerede programmer, som du kontrollerer, og der vises en meddelelse. Der vises også en advarsel under fanen Systemadvarsler, hvor programmet kan tildeles tilladelse til at downloade. Hvis du klikker på Tillad, fjernes programmet fra den lokale liste med blokerede programmer og tilføjes på den lokale liste med tilladte programmer under fanen Programmer.

   Du kan flytte programmer mellem de lokale lister med tilladte og blokerede programmer ved hjælp af knapperne med pil til højre (>>) og venstre (<<).

4.5.6 Om synkroniseringsproblemer og løsninger

De fleste synkroniseringsproblemer kan løses via sektionen Handlinger i kø i Filr-konsollen. Hvis du skal undersøge problemer yderligere, kan du åbne desktoploggene.

Om handlinger i kø

Du kan opleve følgende synkroniseringsproblemer, som er angivet med ét af følgende ikoner:

: Der er en uploadfejl.

: Der er en uploadadvarsel.

: Der er en downloadfejl.

: Der er en downloadadvarsel.

: Der er upload- og downloadfejl.

: Der er upload- og downloadadvarsler.

: Klienten har endnu ikke forsøgt at uploade eller downloade filen.

Hvis du er usikker på, hvorfor et dokument ikke bliver downloadet eller uploadet, kan du se den seneste aktivitet, som beskrevet i Visning af seneste aktivitet.

Om dokumentkonflikter

Hvis et dokument redigeres samtidigt fra flere lokationer, er det kun den første fil, der gemmes og lukkes, som gemmes med det oprindelige filnavn og uploades til Filr. Andre versioner af filen gemmes under andre filnavne og uploades til Filr. Eventuelle kommentarer til filen og oplysninger om deling bevares kun for den oprindelige fil.

Eksempel: Bruger A og Bruger B redigerer filen file1.doc samtidigt på forskellige arbejdsstationer. Bruger A gemmer sine ændringer og lukker filen. Filen gemmes i Filr med Bruger A's ændringer og med det oprindelige filnavn (file1.doc). Bruger B gemmer derefter sine ændringer og lukker filen. Bruger B's fil omdøbes til file1 (Bruger B's kopi, der skaber konflikt dato).doc og uploades til Filr. Bruger A's version af file1.doc downloades derefter til Bruger B's computer, og Bruger B får en underretning om, at filen er blevet omdøbt.

VIGTIGT!En omdøbt fil kan kun uploades, hvis den bruger, der har oprettet den, har bidragsyderrettigheder til mappen med den oprindelige fil. Hvis en fil f.eks. er blevet delt med Bruger B, og Bruger B kun har redigeringsrettigheder til filen (ikke bidragsyderrettigheder), kan filen ikke uploades til Filr, når den er blevet omdøbt.

4.5.7 Visning af seneste aktivitet

Du kan få vist aktiviteter, der er sket for nylig, i Filr Desktop-programmet. Du kan f.eks. se den dato og det klokkeslæt, hvor Filr-mapperne blev synkroniseret, hvilke filer der blev ændret og oplysninger om evt. synkroniseringsproblemer, du oplever.

Sådan får du vist den seneste aktivitet:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Seneste aktivitet.

4.5.8 Visning af systemadvarsler

Filr Desktop-programmet kan sende dig forskellige advarsler om f.eks. nye softwareopdateringer, udløbne adgangskoder, serverens nedetid osv.

Når systemadvarsler er tilgængelige, blinker dette oplysningsikon over ikonet Filr.

Sådan får du vist systemadvarsler:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Systemadvarsler.