4.1 Om synkronisering

4.1.1 Hvornår sker synkronisering?

Synkronisering fra Filr Desktop-programmet til Filr-serveren sker, så snart filen gemmes og lukkes. Synkronisering fra Filr-serveren til Filr Desktop-programmet sker med intervaller, der er fastlagt af Filr-administratoren. Det er som standard hvert 15. minut. Hvis serveren ikke er tilgængelig, forsøger Desktop-klienten at kontakte serveren hvert minut, indtil forbindelsen genoprettes.

Du kan synkronisere filer manuelt, hvis du ikke vil vente på den planlagte synkronisering. Du kan finde yderligere oplysninger i Manuel synkronisering af filer og mapper.

4.1.2 Hvilke mapper synkroniseres?

I Filr synkroniseres filer med din arbejdsstation, når filerne er placeret på følgende lokationer i Filr:

Mine filer: Filer, der er placeret i området Mine filer på Filr-webstedet, synkroniseres som standard med din arbejdsstation. Når du tilføjer filer i mappen Mine filer fra din arbejdsstation (Brugere/brugernavn/Filr/Mine filer), synkroniseres filerne automatisk til Filr ved næste synkronisering.

Delt med mig: Filer, der er placeret i området Delt med mig på Filr-webstedet, synkroniseres som standard med din arbejdsstation. Du kan redigere filer i området Delt med mig. Ændringerne synkroniseres med Filr, hvis du har rettigheder som Editor eller Bidragsyder. Men du kan ikke føje filer til roden af mappen Delt med mig fra Filr Desktop-programmet på din arbejdsstation (/Brugere/brugernavn/Filr/Delt med mig). Hvis du gør det, synkroniseres filerne ikke med Filr. Du kan føje filer til mapper, der er delt med dig, hvis du har rettigheden Bidragsyder til mappen.

Netmapper: Filer, der er placeret i netmapper, synkroniseres som standard ikke med din arbejdsstation.

Netmapper er mapper og filer i virksomhedens filsystem. Virksomhedsfiler kan være filer i dit hjemmebibliotek, filer på et tilknyttet drev eller filer på en fjernserver. Filr giver dig problemfri adgang til disse filer, uanset hvor de er placeret. De virksomhedsfiler, du har adgang til, angives af Filr-administratoren.

Filer, der er placeret i roden af mappen /Brugere/brugernavn/Filr, kan ikke synkroniseres. Tilføj i stedet filerne i en af de relevante undermapper (Mine filer eller Netmapper).

4.1.3 Hvilke handlinger understøttes?

Når du udfører en af følgende handlinger på mapper og dokumenter i Filr-mappen i dit filsystem, synkroniseres handlingen mellem computerens filsystem og Filr-serveren ved næste synkronisering:

 • oprettelse af dokumenter og mapper

 • kopiering af dokumenter og mapper

 • angivelse af kommentarer til dokumenter

 • sletning af dokumenter og mapper.

  Dokumenter og mapper, du sletter fra Filr Desktop-programmet, slettes også fra serveren, hvis du har rettigheder til at slette dem. Dette er dog ikke altid gældende, når du slettes dokumenter fra området Delt med mig.

  Hvis du sletter et dokument eller en mappe fra området Delt med mig, og dokumentet eller mappen er delt direkte med dig, synkroniseres det/den ikke længere med Filr Desktop-programmet, og dokumenterne og mapperne forbliver på serveren.

  Hvis du sletter et dokument eller en mappe, som er en undermappe til en mappe, der er delt med dig, eller hvis dokumentet findes i en mappe, der er delt med dig, slettes dokumentet eller mappen fra serveren, hvis du har tilstrækkelige rettigheder til at foretage sletningen.

 • ændring af dokumenter

 • flytning af dokumenter og mapper

 • omdøbning af dokumenter og mapper

 • deling af dokumenter og mapper

4.1.4 Manuel synkronisering af filer og mapper

Du kan synkronisere filer og mapper manuelt mellem Filr og computeren, hvis du ikke vil vente indtil den planlagte synkronisering. Filer skal lukkes, før de kan synkroniseres.

Sådan synkroniseres alle dine filer manuelt:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Synkroniser > nu.

Sådan synkroniseres en individuel fil eller mappe manuelt:

 1. Naviger til den fil eller mappe, du vil synkronisere.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på > Synchronize now (Flere Filr-indstillinger > Synkroniser nu).

4.1.5 Få vist synkroniseringsændringer i kø

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Ændringer i kø.