6.4 Redigering af en fil

Når det er muligt, anbefaler Micro Focus, at du bruger Filr Desktop-klienten, som muliggør redigering via standarddesktopprogrammer og sikrer, at filændringerne automatisk synkroniseres på netværket.

Du kan downloade en fil til din arbejdsstation for at redigere den, eller du kan muligvis redigere den ved hjælp af funktionaliteten til integreret redigering i Filr, afhængigt af den browser du anvender.

VIGTIGT!

 • Vi anbefaler, at du ikke bruger funktionaliteten til integreret redigering kombineret med Micro Focus Filr-plugin til Microsoft Office til at redigere Office-filer. Du kan finde flere oplysninger om at redigere filer ved hjælp af Microsoft Office-programmet under Editing and Saving a File to the Filr Server (Redigering og lagring af en fil på Filr-server) i vejledningen Filr 3.4: Using Micro Focus Filr with Microsoft Office and Outlook Applications (Filr 3.4: Brug af Micro Focus Filr med Microsoft Office- og Outlook-programmer).

  Når du har redigeret en Office-fil ved hjælp af funktionaliteten til integreret redigering, skal du bruge valget Filer > Gem i Office-programmet for at gemme filen. Brug ikke Gem-muligheden, der er tilgængelig i Micro Focus Filr plug-in-menu til at gemme filen.

 • Du kan kun bruge funktionaliteten til integreret redigering til at redigere en fil, hvis din Filr-administrator har aktiveret webDAV på Filr-webstedet.

6.4.1 Download og redigering af en fil

Hvis du vil downloade og redigere en fil via webbrowseren, skal du gøre følgende:

 1. Download filen til din arbejdsstation, som beskrevet i Download af enkelte filer.

 2. Rediger filen efter behov, og gem filen med det oprindelige navn.

 3. Naviger til den mappe, hvor filen er placeret, i Filr, og klik derefter på Tilføj filer.

  Der vises et træk og slip-vindue.

 4. Træk filen til træk og slip-vinduet.

 5. Hvis dialogboksen Filkonflikter vises, skal du klikke på Overskriv filer for at erstatte den eksisterende fil i Filr med den, du uploader.

  Filen erstattes med den fil, du uploadede.