1.1 Om Novell Filr

Med Novell Filr kan du arbejde med filer på følgende vigtige måder:

  • Adgang: Få adgang til de filer, du har brug for, på flere måder, herunder via en webbrowser, fra din computer eller fra en mobilenhed.

  • Deling: Del filer med dine kolleger, og giv dem bestemte rettigheder til filerne. Du kan f.eks. dele en fil og give bruger A skrivebeskyttet adgang og derefter dele den samme fil og give bruger B redigeringsrettigheder.

    Du kan nemt se, hvad der er blevet delt med dig, og hvad du har delt.

  • Samarbejde: Skriv kommentarer til en fil. Alle brugere med adgang kan se dine kommentarer og selv skrive kommentarer.

Med Filr kan du få adgang til, dele og samarbejde på to overordnede typer filer:

1.1.1 Filer i netmapper

Med Novell Filr får du nem adgang til mapper og filer på virksomhedens filsystem. Virksomhedsfiler kan være filer i dit hjemmebibliotek, filer på et tilknyttet drev eller filer på en fjernserver. Filr giver dig problemfri adgang til disse filer, uanset hvor de er placeret. De virksomhedsfiler, du har adgang til, angives af Filr-administratoren.

I Filr får du adgang til disse virksomhedsfiler ved at klikke på Netmapper i kolofonen. Filer i dit hjemmebibliotek kan du få adgang til ved at klikke på Mine filer.

1.1.2 Mine filer

Området Mine filer kan indeholde personlige lagerfiler (filer, som du uploader direkte til Filr-webstedet) og filer fra dit hjemmebibliotek. Filr-administratoren fastlægger de funktioner, der er tilgængelige for dig i området Mine filer.

Du kan uploade filer direkte til Filr-webstedet til eget brug eller for at fremme samarbejde. Du kan oprette mapper for at organisere dine filer bedre.

Filer og mapper, der findes i området Mine filer, er som standard kun synlige for dig. Du kan gøre filer og mapper tilgængelige for andre ved at dele dem.

I modsætning til filer i området Netmapper findes personlige lagerfiler i området Mine filer ikke på en ekstern server, men direkte på Filr-serveren.

Filer i dit hjemmebibliotek findes på en ekstern server.

Du kan få adgang til begge typer filer ved at klikke på Mine filer i kolofonen, afhængigt af de indstillinger som Filr-administratoren har foretaget.