6.6 Download af filer

Du kan downloade enkelte filer eller flere filer ad gangen.

Downloads udføres via et pop op-vindue. Hvis du har problemer med at downloade en fil, skal du kontrollere, at pop op-vinduer er aktiveret.

6.6.1 Download af enkelte filer

 1. Naviger til og åbn den mappe eller det område, der indeholder den fil, du vil downloade.

 2. Klik på navnet på den fil, du vil downloade.

  Afhængigt af browseren er standardadfærden enten at downloade filen eller åbne den i en ny fane. Du kan ændre standardadfærden, som beskrevet i Afsnit 6.4, Ændring af standardadfærden, når der klikkes på et filnavn.

 3. (Betinget) Hvis filen ikke downloades, når du klikker på filnavnet, skal du klikke på rullemenupilen ud for filnavnet og derefter klikke på Download filen som en .zip-fil.

  Når du bruger kommandoen Download filen som en .zip-fil i Filr, skal du have et hjælpeprogram til udpakning af filen, som understøtter Zip64-filtypenavnet, på den arbejdsstation, hvor filen downloades.

  TIP:Dette er en hurtig metode til at downloade filer, hvis du har en langsom forbindelse til Filr-serveren, eller hvis filstørrelsen overstiger 4 GB.

  eller

  Højreklik på filnavnet, og klik derefter på Gem link som.

 4. Gem filen på din arbejdsstation. Du kan omdøbe filen eller beholde det oprindelige navn.

 5. (Valgfrit) Du kan nu redigere filen og gemme den i Filr igen, som beskrevet i Afsnit 6.2.2, Download og redigering af en fil.

6.6.2 Download af flere filer og mapper

Du kan downloade flere filer og mapper som en .zip-fil. Vær opmærksom på følgende, når du downloader flere filer og mapper:

 • Når du downloader en mappe, der indeholder undermapper, bevares mappehierarkiet i .zip-filen.

 • Du kan ikke downloade en mappe, der indeholder mere end 1.000 filer. (Filer kan være placeret i selve mappen og alle undermapper.)

 • Når du downloader filer som en .zip-fil fra Filr, skal du have et hjælpeprogram til udpakning af filen, som understøtter Zip64-filtypenavnet, på den arbejdsstation, hvor filen downloades.

Sådan downloades flere filer og mapper:

 1. Naviger til den mappe eller lokation, der indeholder de filer, som du vil downloade.

 2. Klik på rullemenuens pil ud for mappenavnet, og klik derefter på Download alle filer som en .zip-fil.

  eller

  Hvis du er i den mappe, hvor du vil downloade alle filer, skal du klikke på ikonet Konfigurer ud for mappenavnet og derefter klikke på Download alle filer som en .zip-fil.

 3. Gem .zip-filen på din arbejdsstation, og pak den derefter ud.

  Mappehierarkier bevares i .zip-filen.

 4. (Valgfrit) Du kan nu redigere filerne og gemme dem i Filr igen, som beskrevet i Afsnit 6.2.2, Download og redigering af en fil.