4.5 Filr Desktop -konsolin käyttö

4.5.1 Filr-käyttäjätilin tietojen muuttaminen

Kun määrität Filr Desktop -sovelluksen ensimmäisen kerran, määrität tilitietosi ja Filr-palvelimen tiedot. Voit muuttaa tietoja koska tahansa alkumäärityksen jälkeen:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Napsauta Desktop-konsolissa Tili.

 3. Määritä seuraavat tiedot:

  Käyttäjätunnus: Määritä Filr-käyttäjätunnus, jolla kirjaudut sisään Filr-sivustolle.

  Salasana: Määritä Filr-salasana, jota käytät Filr-sivustolle kirjautumiseen.

  Muista salasana: Valitse tämä toiminto, jotta Filr Desktop -sovellus muistaa salasanasi. (Filr-järjestelmänvalvoja voi poistaa tämän asetuksen käytöstä.)

  Palvelimen URL: Määritä sen Filr-sivuston URL-osoite, josta haluat synkronoida tiedostot tietokoneeseesi. Esimerkiksi https://Filr.yritykseni.com.

 4. Napsauta Käytä.

4.5.2 Tietoja datakiintiöstä ja datakiintiösi näyttäminen

Filr-järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön datakiintiöitä rajoittaakseen Filr-sivustolle tallennetun tiedon määrää.

Jos datakiintiöt ovat käytössä Filr-sivustollasi, varmista, että ymmärrät, mikä lasketaan datakiintiöihisi, minkälaisia datakiintiöitä on olemassa ja kuinka voit tarkastella nykyistä datan käyttöäsi, jotta tiedät, koska lähestyt varatun datakiintiön rajaa. Jos täytät varatun kiintiösi, Filr antaa sinun poistaa pysyvästi aiemmin poistamasi tiedostot ja liitteet.

Tietoja datakiintiöistä

Datakiintiöillä rajoitetaan tiedon määrää, jota yksittäiset käyttäjät voivat lisätä Filr-sivustolle. Verkkokansioissa (mukaan lukien kotihakemistossasi) sijaitsevia tiedostoja ei lasketa datakiintiöösi.

Datakiintiön tarkastelu

Datakiintiöt voivat olla käytössä tai pois käytöstä Filr-sivustollasi. Jos et voi tarkastella datakiintiöitäsi tässä kuvatulla tavalla, Filr-järjestelmänvalvoja ei ole vielä rajoittanut Filr-sivustolle lisättävän tiedon määrää.

Voit tarkastella datakiintiötäsi suoraan Desktop-sovelluksesta:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Napsauta Desktop-konsolissa Tili.

  Datakiintiösi ja nyt käyttämäsi määrä näytetään. Enimmäistiedostokoko näytetään myös. Tätä suurempia tiedostoja et saa lähettää Filr-sivustolle.

Katso lisätietoja Filr 3.4: Käyttöoppaan kohdasta Datakiintiön hallinta.

4.5.3 Filr-tiedostojen synkronointipaikan muuttaminen tiedostojärjestelmässä

Oletusarvoisesti Filr-tiedostot synkronoidaan kansioon c:\Käyttäjät\käyttäjätunnus\Filr tiedostojärjestelmässäsi.

Kun määrität Filr Desktop -sovelluksen ensimmäisen kerran, voit määrittää asennuskansion tiedostojärjestelmässäsi. Voit muuttaa Filr-kansion sijainnin koska tahansa alkuasetusten määrityksen jälkeen.

TÄRKEÄÄ:Älä synkronoi tiedostoja sellaiseen verkon sijaintiin, johon useat tietokoneet pääsevät. Jos Filr-kansio on sellaisessa verkon sijainnissa, jota useat tietokoneet käyttävät, synkronointiongelmia voi esiintyä, kun jommankumman tietokoneen käyttämät Filr-tiedostoja ei ole synkronoitu keskenään jaFilr-palvelimen kanssa.

Muuttaaksesi Filr-kansion sijainnin:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Napsauta Desktop-konsolissaTallennustila ja sitten Selaa selataksesi tiedostojärjestelmässä uuteen sijaintiin, jossa haluat Filr-kansion sijaitsevan.

 3. Valitse OK > Käytä.

 4. Kirjaudu ulos tietokoneesta ja kirjaudu takaisin sisään, jotta muutokset tulevat voimaan.

4.5.4 Tiedostojen poistaminen välimuistista

Kun online-tiedosto, jota ei ole vielä käytetty offline-tiedostona, avataan sovelluksella tai kaksoisnapsauttamalla, tiedostosta luodaan paikallinen kopio välimuistiin.

Desktop-konsolin Tallennustila-välilehdellä näytetään kuinka monta päivää Filr-järjestelmänvalvojasi on valinnut paikalliseen välimuistiin tallennettavien tiedostojen säilyvän tietokoneellasi sen jälkeen, kun niitä ei enää käytetä tai muokata.

Voit muuttaa paikalliseen välimuistiin tallennettavien tiedostojen säilytysaikaa sen jälkeen, kun niitä ei enää käytetä tai muokata, jos Filr-järjestelmänvalvojasi on sallinut sinun muuttaa sitä. Voit muuttaa välimuistissa olevien tiedostojen säilytysaikaa näin:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Napsauta Desktop-konsolissa Tallennustila.

 3. (Vaihtoehtoinen) Jos Filr-järjestelmänvalvojasi on sallinut sinun muuttaa välimuistissa olevien tiedostojen säilytysaikaa, valitse Poista välimuistissa olevat tiedostot _ päivän kuluttua -vaihtoehto ja määritä päivien lukumäärä.

4.5.5 Sovellusten tekemien latausten aiheuttaman paikallisen aseman täyttymisen estäminen

Filrin järjestelmänvalvoja voi nyt hallita sovellusten tekemiä latauksia ja estää Filriä täyttämästä paikallisia asemia. Katso lisätietoja oppaan Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Filr 3.4: Ylläpito-oppaan) kohdasta Controlling File Downloads by the Filr Desktop Applications (Tiedostojen lataamisen hallinta Filr Desktop -sovelluksissa).

Kun haluat nähdä työasemaasi vaikuttavat sovellusten tekemien latausten rajoitukset, tee näin:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Napsauta ensin Sovellukset ja sitten Näytä sovellukset.

  Filr-järjestelmänvalvojasi määrittämän asetuksen perusteella näytetään jokin seuraavista:

  • Ei rajoituksia: Kaikkien sovellusten sallitaan ladata tiedostoja Filristä.

  • Sallitut sovellukset: Luettelo sovelluksista, joiden Filr-järjestelmänvalvojasi on sallinut ladata tiedostoja Filristä.

   Kun tiedostoja yrittää ladata sovellus, jota ei ole sallittu, saat ilmoituksen, että sovellus on estetty lataamasta tiedostoja ja Järjestelmähälytykset-välilehdellä näytetään ilmoitus. Voit ohittaa hälytyksen. Jos Järjestelmähälytykset-välilehdellä on jo hälytys tietylle sovellukselle ja sovellus yrittää ladata tiedostoja uudelleen, ilmoitusta ei näytetä.

   Jos et halua, että sovellukselle näytetään enää hälytystä, valitse Älä näytä enää sovellukselle sovelluksen nimi -vaihtoehto.

   Jos mielestäsi tiedostojen lataus Filristä tulisi sallia jollekin sovellukselle, ota yhteyttä Filr-järjestelmänvalvojaasi.

  • Estetyt sovellukset: Luettelo sovelluksista, joilta tiedostojen lataaminen Filristä on estetty.

   Kun estetty sovellus suoritetaan, saat ilmoituksen, että järjestelmänvalvoja on estänyt sovellusta lataamasta tiedostoja. Voit ohittaa hälytyksen. Jos Järjestelmähälytykset-välilehdellä on jo hälytys tietylle sovellukselle ja sovellus suoritetaan uudelleen, ilmoitusta ei näytetä.

   Jos et halua, että sovellukselle näytetään enää hälytystä, valitse Älä näytä enää sovellukselle sovelluksen nimi -vaihtoehto.

  • Sallitut ja estetyt sovellukset: Luettelo kaikista sovelluksista, jotka Filr-järjestelmänvalvojasi on sallinut tai estänyt lataamasta tiedostoja.

   Sovellus-välilehdellä näytetään myös paikalliset Sallittu- ja Estetty-luettelot, joiden avulla voit hallita tuntemattomia sovelluksia, joita Filr-järjestelmänvalvojasi ei ole sallinut tai estänyt. Kun tuntematon sovellus yrittää ladata tiedostoja Filristä, se lisätään hallitsemaasi paikalliseen Estetty-luetteloon ja saat ilmoituksen. Myös Järjestelmähälytykset-välilehdellä näytetään ilmoitus, josta voit sallia sovelluksen ladata tiedostoja. Jos napsautat Salli, sovellus siirretään paikallisesta Estetty-luettelosta paikalliseen Sallittu-luetteloon Sovellus-välilehdellä.

   Voit siirtää sovelluksia paikallisten Sallittu- ja Estetty-luetteloiden välillä myös painikkeilla oikealle (>>) ja vasemmalle (<<).

4.5.6 Tietoa synkronointiongelmista ja niiden ratkaisemisesta

Suurin osa synkronointiongelmista voidaan ratkaista Filr-konsolin Odottavat toiminnot -osion avulla. Jos ongelmat vaativat lisätutkimusta, voit tarkistaa työpöydän lokit.

Tietoa odottavista toiminnoista

Voit kohdata jonkin seuraavista synkronointiongelmista, joita seuraavat kuvakkeet ilmaisevat:

: Verkkoon lähettämisessä on virhe.

: Verkkoon lähettämisestä on varoitus.

: Verkosta lataamisessa on virhe.

: Verkosta lataamisesta on varoitus.

: Verkkoon lähettämisessä ja verkosta lataamisessa on virheitä.

: Verkkoon lähettämisestä ja verkosta lataamisesta on varoituksia.

: Ohjelma ei ole vielä yrittänyt lähettää tiedostoa verkkoon tai ladata sitä verkosta.

Jos olet epävarma siitä, miksi jokin asiakirja ei lataudu verkosta tai verkkoon, katso uusimmat tapahtumat kohdassa Viimeisimpien tapahtumien tarkastelu kuvatulla tavalla.

Tietoa tiedostoristiriidoista

Jos useampi käyttäjä muokkaa tiedostoa samanaikaisesti, vain ensimmäisenä tallennettu ja suljettu tiedosto säilyttää alkuperäisen nimen ja lähetetään Filriin. Tiedoston muut versiot tallennetaan muilla nimillä ja lähetetään Filriin. Kommentit ja jakotiedot säilyvät vain alkuperäisessä tiedostossa.

Esimerkki: käyttäjä A ja käyttäjä B alkavat muokata tiedostoa file1.doc samanaikaisesti eri työasemilla. Käyttäjä A tallentaa tekemänsä muutokset ja sulkee tiedoston. Käyttäjä A:n tekemät muutokset tallennetaan Filriin alkuperäisellä nimellä olevaan tiedostoon (file1.doc). Sitten käyttäjä B tallentaa tekemänsä muutokset ja sulkee tiedoston. Käyttäjä B:n muokkaama tiedosto nimetään uudelleen nimellä file1 (Käyttäjän B ristiriidassa oleva kopio päivämäärä).doc ja lähetetään Filriin. Käyttäjä B:n tietokoneelle ladataan käyttäjä A:n versio tiedostosta file1.doc ja käyttäjä B saa ilmoituksen, että hänen versionsa on nimetty uudelleen.

TÄRKEÄÄ:Uudelleennimetty tiedosto voidaan lähettää vain, jos sen luoneella käyttäjällä on Osallistujan oikeudet kansioon, jossa alkuperäinen tiedosto on. Esimerkki: jos käyttäjä B:lle on jaettu tiedosto, johon käyttäjä B:llä on vain Muokkaajan oikeudet (ei Osallistujan oikeuksia), uudelleennimettyä tiedostoa ei voida lähettää Filriin.

4.5.7 Viimeisimpien tapahtumien tarkastelu

Voit tarkastella uusimpia tapahtumia Filr Desktop -sovelluksessa. Voit esimerkiksi nähdä Filr-kansioiden synkronointipäivämäärän ja -kellonajan, mitä tiedostoja muutettiin ja tietoja synkronointiongelmista, joita sinulla voi olla.

Tarkastellaksesi viimeisimpiä tapahtumia:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Klikkaa Viimeaikainen toiminta.

4.5.8 Järjestelmähälytysten tarkastelu

Filr Desktop -sovelluksen voi olla tarpeen tiedottaa sinulle eri hälytyksistä, kuten uusista ohjelmistopäivityksistä, vanhentuneista salasanoista, palvelimen huoltoajasta jne.

Kun järjestelmähälytyksiä on saatavilla, tämä tietokuvake vilkkuu Filr-kuvakkeen päällä.

Tarkastellaksesi järjestelmähälytyksiä:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Filr-kuvaketta ilmoitusalueella ja sitten ykköspainikkeella Avaa Filr-konsoli.

 2. Napsauta Järjestelmähälytykset.