4.5 A Filr Desktop konzol használata

4.5.1 A Filr-fiókja adatainak módosítása

A Filr Desktop alkalmazás kezdeti beállításakor meg kell adnia a Filr-kiszolgáló adatait, valamint az ennek elérésére szolgáló fiókadatokat. Ezeket az adatokat a kezdeti beállítást követően bármikor módosíthatja az alább leírtak szerint:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. A Desktop konzol ablakban kattintson a Fiók lehetőségre.

 3. Adja meg a következő adatokat:

  Felhasználónév: Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-felhasználónevét.

  Jelszó: Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-fiókja jelszavát.

  Jelszó megjegyzése: A jelölőnégyzetet bejelölve a Filr Desktop alkalmazás megjegyzi a jelszavát. (A Filr rendszergazdái letilthatják ezt a funkciót.)

  Kiszolgáló URL-címe: Ebben a mezőben a számítógéppel szinkronizálandó fájlokat tároló Filr-portál webcímét kell megadni. Példa: https://Filr.cegnev.com.

 4. Kattintson az Alkalmaz gombra.

4.5.2 Az adatkvóta megtekintése és értelmezése

A Filr rendszergazdái adatkvótákat állíthatnak be a Filr-portálon tárolt adatok mennyiségének korlátozására.

Ha a Filr-portálon engedélyezettek az adatkvóták, fontos tisztában lenni azzal, hogy mi számít bele az adatkvótába, hogy milyen típusú adatkvóták léteznek, valamint hogy hogyan tekintheti meg az adatterület-felhasználás aktuális mértékét, ezzel időben információt szerezve a kvóta várható beteléséről. Ha elérte a kvótában meghatározott méretet, a Filr lehetővé teszi a korábban törölt fájlok és mellékletek végleges törlését.

Az adatkvóták szerepe

Az adatkvóták korlátozzák az egyes felhasználók által a Filr-portálon tárolható adatok mennyiségét. A hálózati mappákban tárolt fájlok (beleértve a kezdőkönyvtára fájljait is) mérete nem számít bele a kvótába.

Adatkvóta megtekintése

Az adatkvóták használata nincs beállítva minden Filr-portálon. Ha az ebben a szakaszban ismertetett módon nem tudja megtekinteni adatkvótáit, a Filr rendszergazdái nem állítottak be adatkvótát a Filr-portálon.

Az adatkvóta megtekinthető az asztali alkalmazásból:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. A Desktop konzol ablakban kattintson a Fiók lehetőségre.

  Ekkor megjelenik az adatkvóta, valamint a jelenleg felhasznált terület. Emellett a maximális fájlméret is látható: ennél nagyobb fájlokat nem tud feltölteni a Filr-portálra.

További információért olvassa el Az adatkvóta kezelése című szakaszt a Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban.

4.5.3 A Filr által szinkronizált fájlok helyi példányát tároló mappa helyének módosítása

A Filr alapértelmezés szerint a helyi gép c:\Felhasználók\felhasználónév\Filr mappájába helyezi a szinkronizált fájlokat.

A Filr Desktop alkalmazás kezdeti beállításakor megadhatja a telepítési mappa helyét a fájlrendszerben. Ezt a Filr-mappát a későbbiekben bármikor megváltoztathatja.

FONTOS:Nem célszerű több számítógép által is elérhető hálózati mappát választani a szinkronizált fájlok tárolására. Az ilyen mappákba helyezett Filr-mappák esetén szinkronizációs problémák merülhetnek fel, ha a számítógépek valamelyikéről elért Filr-fájlok nincsenek szinkronban egymással és a Filr-kiszolgálón tárolt változattal.

A Filr-mappa áthelyezése:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. A Desktop konzol ablakban kattintson a Tár elemre, majd a Tallózás gombra kattintva jelölje ki a Filr-mappa új helyét a fájlrendszerben.

 3. Kattintson az OK és az Alkalmaz gombra.

 4. A változtatások életbe léptetéséhez jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be ismét a számítógépen.

4.5.4 Fájlok törlése a gyorsítótárból

Ha egy online (vagyis offline még nem elérhető) fájlhoz fér hozzá akár egy alkalmazáson keresztül, akár dupla kattintással, létrejön a fájl egy helyi, gyorsítótárazott példánya.

A Desktop konzol Tárhely lapján látható a Filr rendszergazdája által megadott alapértelmezett napok száma, ameddig a helyileg gyorsítótárazott fájlokat az asztali gépén tárolja azok utolsó megnyitását vagy módosítását követően.

Csak akkor módosíthatja, hogy hány napig tárolja a helyileg gyorsítótárazott fájlokat a legutolsó megnyitásukat vagy módosításukat követően az asztali gépen, ha ezt a Filr rendszergazdája engedélyezi. A gyorsítótárazott fájlok élettartamának módosításához tegye az alábbiakat:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. A Desktop konzol ablakban kattintson a Tár lehetőségre.

 3. (Szituációfüggő) Ha a Filr rendszergazdája engedélyezte a gyorsítótárazott fájlok élettartamának módosítását, válassza a Fájlok törlése a gyorsítótárból ennyi idő után: _ nap lehetőséget, és módosítsa a napok számát.

4.5.5 A helyi lemez alkalmazásletöltésekkel való telítődésének meggátolása

A Filr mostantól lehetővé teszi a rendszergazdáknak, hogy felügyeljék az alkalmazások letöltéseit, és így meggátolják a Filrt a helyi lemezek teleírásában. További információért olvassa el a Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Karbantartási ajánlott eljárások útmutatója) Controlling File Downloads by the Filr Desktop Applications (Fájlletöltések ellenőrzése a Filr Desktop alkalmazások által) című szakaszát.

Az alkalmazások fájlletöltéseinek az Ön munkaállomásán érvényben lévő korlátozásait a következő módon tekintheti meg:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. Kattintson az Alkalmazások, majd az Alkalmazások megtekintése lehetőségre.

  A Filr-rendszergazda által elvégzett beállításoktól függően az alábbiak egyikét fogja látni:

  • Nincs korlátozás: Az összes alkalmazásnak engedélyezett a Filren keresztüli fájlletöltés.

  • Engedélyezett alkalmazások: Felsorolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek a Filr-rendszergazda engedélyezte a Filren keresztüli fájlletöltést.

   Ha egy blokkolt alkalmazás fájlokat kísérel meg letölteni, a program értesíti Önt arról, hogy meggátolta az alkalmazást a fájlok letöltésében, és a Rendszerszintű riasztások lapon is megjelenik egy üzenet. Ezt a riasztást bezárhatja. Ha egy alkalmazáshoz szerepel már riasztás a Rendszerszintű riasztások lapon, és az adott alkalmazás ismét fájlokat kísérel meg letölteni, akkor nem jelenik meg riasztás.

   Ha egy alkalmazás esetén a továbbiakban nem szeretne riasztást kapni, jelölje be a Ne jelenjen meg ismét a következőnél: alkalmazásnév jelölőnégyzetet.

   Ha úgy gondolja, hogy másik alkalmazásnak is engedélyezni kell a Filren keresztüli fájlletöltést, tudassa ezt a Filr rendszergazdájával.

  • Blokkolt alkalmazások: Felsorolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek tilos a Filren keresztüli fájlletöltés.

   A blokkolt alkalmazások futtatásakor a program értesíti Önt arról, hogy a rendszergazda letiltotta a fájlletöltést az alkalmazás számára. Ezt a riasztást bezárhatja. Ha egy alkalmazáshoz szerepel már riasztás a Rendszerszintű riasztások lapon, és az adott alkalmazás ismét futni kezd, akkor nem jelenik meg riasztás.

   Ha egy alkalmazás esetén a továbbiakban nem szeretne riasztást kapni, jelölje be a Ne jelenjen meg ismét a következőnél: alkalmazásnév jelölőnégyzetet.

  • Engedélyezett és blokkolt alkalmazások: Felsorolja az alkalmazásokat, amelyeknek a Filr-rendszergazda engedélyezte, illetve letiltotta a fájlletöltést.

   Az Alkalmazás lapon megtalálhatja az Ön helyi Engedélyezett és Blokkolt listáját is. Ezekkel a listákkal kezelheti azokat az azonosítatlan alkalmazásokat, amelyeket a Filr-rendszergazda nem engedélyezett, de nem is tiltott le. Amikor egy azonosítatlan alkalmazás fájlokat kísérel meg letölteni a Filren keresztül, a program hozzáadja azt a blokkolt alkalmazások helyi, Ön által kezelt listájához, és megjelenít egy értesítést. A Rendszerszintű riasztások lapon is megjelenik egy riasztás, a letöltések engedélyezésének lehetőségével együtt. Ha az Engedélyezés lehetőségre kattint, az alkalmazás átkerül a helyi Blokkolt listáról a helyi Engedélyezett listára az Alkalmazás lapon.

   A helyi Engedélyezett és Blokkolt listák között a jobbra mutató (>>) és a balra mutató (<<) gombbal is helyezhet át alkalmazásokat.

4.5.6 A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése

A szinkronizációs problémák túlnyomó többsége megoldható a Filr Konzol Függő módosítások lapján. A részletes vizsgálatokat igénylő esetekben tanulmányozhatja az asztali alkalmazás naplóit.

Függőben levő műveletek értelmezése

A rendszer használata során az alábbi ikonokkal jelölt szinkronizálási problémák merülhetnek fel:

: Feltöltési hiba.

: Feltöltési figyelmeztetés.

: Letöltési hiba.

: Letöltési figyelmeztetés.

: Feltöltési és letöltési hiba.

: Feltöltési és letöltési figyelmeztetés.

: Az ügyfél még nem próbálta meg feltölteni vagy letölteni a fájlt.

Ha nem tudja pontosan, miért nem töltődik fel vagy le egy dokumentum, tekintse meg a legfrissebb eseményeket. Ennek módja: Legutóbbi tevékenységek megtekintése.

A dokumentumütközések ismertetése

Ha egy dokumentumot egyidejűleg szerkesztenek különböző helyeken, csak az első mentett és bezárt fájlt lehet az eredeti fájlnévvel menteni és a Filrbe feltölteni. A fájl többi verziójának mentése és feltöltése a Filrbe eltérő fájlnévvel történik. Csak az eredeti fájlban őrződnek meg a fájlmegjegyzések és a megosztási információk.

Tegyük fel például, hogy „A” és „B” felhasználó egyidejűleg kezdi el szerkeszteni a fájl1.doc fájlt különböző munkaállomásokon. „A” felhasználó menti a módosításait, és bezárja a fájlt. A rendszer „A” felhasználó módosításaival és az eredeti fájlnévvel (fájl1.doc) menti a fájlt a Filrbe. „B” felhasználó ezután menti a módosításait, és bezárja a fájlt. „B” felhasználó fájlját a rendszer átnevezi fájl1 („B” felhasználó ütközést okozó példánya – dátum).doc névre, és feltölti a Filrbe. „B” felhasználó asztali alkalmazása ekkor letölti „A” felhasználó fájl1.doc verzióját, és „B” felhasználó értesítést kap fájlja átnevezéséről.

FONTOS:Átnevezett fájl csak akkor tölthető fel, ha az azt létrehozó felhasználó közreműködői jogosultsággal rendelkezik a fájlt eredetileg tartalmazó mappához. Ha például „B” felhasználóval megosztottak egy fájlt, és ő csak szerkesztői (nem közreműködői) jogosultsággal rendelkezik, az átnevezést követően a fájl nem tölthető fel a Filrbe.

4.5.7 Legutóbbi tevékenységek megtekintése

Lehetősége van megtekinteni a Filr Desktop alkalmazásban legutóbb lezajlott tevékenységeket és eseményeket. Megtekintheti például a mappák utolsó Filr általi szinkronizálásának dátumát és időpontját, a módosult fájlok körét, valamint a szinkronizálási problémákat.

A legutóbbi tevékenységek megtekintése:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. Kattintson a Legutóbbi tevékenységek fülre.

4.5.8 Rendszerszintű riasztások megtekintése

A Filr Desktop alkalmazás időnként különböző riasztásokat jeleníthet meg bizonyos eseményekről. Ezek közé tartozik többek között a szoftverfrissítések megjelenése, a jelszavak lejárta és a kiszolgálók leállása.

Ha vannak ilyen aktív rendszerszintű riasztások, egy információs jel villog a Filr ikonon.

A rendszerszintű riasztások megtekintése:

 1. Kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.

 2. Kattintson a Rendszerszintű riasztások fülre.