Veelgestelde vragen (FAQ) over de GroupWise 2012-client

De Veelgestelde vragen van gebruikers over GroupWise (FAQ) van Novell zijn bedoeld voor gebruikers van GroupWise die in de online Help of de gebruikershandleidingen van GroupWise niet de informatie kunnen vinden die ze zoeken.

Feedback

We vernemen graag uw suggesties en opmerkingen over deze handleiding en de andere documentatie bij dit product Hiervoor kunt u het veld voor opmerkingen onder aan elke pagina van de online documentatie gebruiken.

Aanvullende documentatie

Raadpleeg voor aanvullende GroupWise-documentatie de volgende gebruikershandleidingen op de website voor Novell GroupWise 2012-documentatie:

1.0 Hoe vind ik in de documentatie voor gebruikers van GroupWise wat ik zoek?

1.1 Stap 1: Online Help van de GroupWise-client

Online Help is altijd beschikbaar in GroupWise

 • Windows-client: Klik op Help > Help-onderwerpen en Help > Training en zelfstudies.

 • WebAccess: Klik op het pictogram Opties > Help.

 • WebAccess Mobile: Tik op het pictogram Help.

Er zijn drie manieren om de informatie van de online Help te bekijken:

 • Inhoud: Deze helpinformatie is op handelingen gericht: "Hoe kan ik...?" Dit is goed geschikt voor beginnende gebruikers.

 • Index: Deze helpinformatie gaat in op veelgebruikte taken en functies. Dit is erg nuttig als u weet wat u wilt doen maar u weet niet hoe.

 • Zoeken: Hiermee kunt u tekst in de helpinformatie zoeken op basis van zoekwoorden. Als het niet in de index staat, kan het toch in de volledige tekst staan.

Als de online Help geen uitkomst biedt, gaat u naar Stap 2: Online training en zelfstudie in de GroupWise Windows-client of Stap 3: Gebruikershandleidingen op de documentatiewebsite van GroupWise.

1.2 Stap 2: Online training en zelfstudie in de GroupWise Windows-client

Voor extra hulp bij het gebruik van de GroupWise Windows-client, klikt u op Help > Training en zelfstudies. Standaard wordt de pagina Training voor eindgebruikers van GroupWise 2012 van BrainStorm, Inc. weergegeven. Uw GroupWise-beheerder kan instellen dat een andere pagina wordt weergegeven wanneer u klikt op Help > Training en zelfstudies. Dit kan bijvoorbeeld gedetailleerdere training van BrainStorm zijn, maar ook een training die uw GroupWise-beheerder zelf heeft samengesteld. Het is aan te raden de uitleg van Training en zelfstudies goed in u op te nemen.

1.3 Stap 3: Gebruikershandleidingen op de documentatiewebsite van GroupWise

Op de website voor Novell GroupWise 2012-documentatie staat voor alle GroupWise-gebruikersversies een handige gebruikershandleiding:

 • Windows-client: Klik op Help > Gebruikershandleiding

 • WebAccess: Klik op Help > website voor Novell GroupWise 2012-documentatie > Gebruikershandleiding voor GroupWise WebAccess.

 • WebAccess Mobile: Tik op Meer... > Help > website voor Novell GroupWise 2012-documentatie > Gebruikershandleiding voor GroupWise WebAccess Mobile.

De gebruikershandleidingen kunnen in HTML- of PDF-indeling worden weergegeven. In beide indelingen kunt u naar tekst zoeken.

 • Zoeken in HTML: Als u wilt zoeken in de HTML-versie van een gebruikershandleiding, klikt u op de de hoofdkoppeling naar de handleiding op de website voor Novell GroupWise 2012-documentatie. Typ in het veld Zoeken naar het woord of de woorden waarnaar u wilt zoeken en druk op Enter. Zoekopdrachten leveren pagina's van de gebruikershandleiding op waar het woord of de woordgroep is gevonden. De volgorde van de weergegeven zoekresultaten wordt bepaald door de mate van relevantie.

 • Zoeken in PDF: Als u wilt zoeken in de PDF-versie van een gebruikershandleiding, klikt u op de de koppeling naar de handleiding op de website voor Novell GroupWise 2012-documentatie. Geef in het veld Zoeken het woord of de woordgroep op waar u naar wilt zoeken en druk op Enter om de eerste treffer te zoeken. Klik op Verder zoeken om in het document te blijven zoeken naar treffers van de zoekopdracht. Deze zoekmethode voor tekst is grondiger dan de zoekmethode voor HTML.

TIP:Wanneer u de HTML-versie van een gebruikershandleiding gebruikt, kunt u klikken op PDF weergeven boven aan een pagina om de PDF-versie van de gebruikershandleiding te openen.

Als de gebruikershandleiding u niet kan helpen, gaat u naar Stap 4: Koppeling in de gebruikershandleidingen naar opmerkingen van gebruikers.

1.4 Stap 4: Koppeling in de gebruikershandleidingen naar opmerkingen van gebruikers

Als u hebt gezocht in de online Help en de gebruikershandleiding voor uw GroupWise-versie, maar de gewenste informatie niet hebt kunnen vinden, kunt u een gebruikersopmerking over de documentatie plaatsen. Klik op Opmerking toevoegen onder aan een pagina van de HTML-versie van de documentatie.

BELANGRIJK:Het werkt het beste om uw opmerking te plaatsen op de pagina van de gebruikershandleiding waar u de informatie hebt gezocht.

Het volgende kan gebeuren wanneer u een gebruikersopmerking plaatst:

 • We weten waar het antwoord op uw vraag te vinden is in de huidige documentatie. In dat geval sturen we u een reactie met aanwijzingen waar u de gewenste informatie kunt vinden.

 • We weten het antwoord op uw vraag maar stellen vast dat het antwoord niet te vinden is in de huidige documentatie. In dat geval sturen we u een antwoord en plaatsen we de informatie ook op de pagina waar u de opmerking hebt geplaatst. De informatie zal worden toegevoegd aan de volgende versie van de GroupWise-documentatie.

 • We weten het antwoord op uw vraag niet. In dat geval zoeken we het antwoord en volgen dan de hierboven beschreven werkwijze.

 • Wij zijn technische schrijvers en kunnen u niet helpen met problemen met de GroupWise-software. Mocht het zo zijn dat GroupWise niet naar behoren functioneert, dan kunt u het beste naar Stap 5: GroupWise Support Forum gaan.

OPMERKING:Reactietijden kunnen verschillen.

1.5 Stap 5: GroupWise Support Forum

Op het GroupWise Support Forum bieden ruim deskundige Kennispartners vrijwillig hulp. En niet te vergeten behulpzame GroupWise-gebruikers uit de hele wereld. Als GroupWise niet werkt zoals in de documentatie is beschreven, kunt u op het GroupWise Support Forum uw probleem posten en u wordt gratis geholpen.

2.0 Veelgestelde vragen over de GroupWise Windows-client

OPMERKING:In de Gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 Windows-client vindt u externe kruisverwijzingen.

Het standaard GroupWise-kleurenschema is veranderd in GroupWise 2012. Hoe krijg ik het oude schema weer terug?

Zie Afzonderlijke vormgevingsinstellingen voor GroupWise aanpassen.

Hoe verander ik mijn wachtwoord als ik weet wat mijn huidige wachtwoord is?

Zie Een wachtwoord aan uw postbus toewijzen.

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Hoe krijg ik toegang tot mijn account?

Neem contact op met uw GroupWise-beheerder.

Als uw GroupWise-systeem is geleverd met GroupWise WebAccess, kunt u via de koppeling Kunt u zich niet aanmelden? op de aanmeldingspagina meer informatie vinden over het opnieuw instellen van uw wachtwoord in uw organisatie.

Hoe kan ik de beginweergave aanpassen?

Zie Het hoofdvenster van GroupWise en Panelen gebruiken om uw basismap te ordenen.

Help! Het was leuk om even te spelen met mijn beginweergave. Maar hoe krijg ik de oorspronkelijke weergave weer terug?

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Start en klik op Eigenschappen > Weergave > Panelen aanpassen > Standaardwaarden.

Hoe kan ik een automatisch antwoord instellen zodat mensen weten dat ik op vakantie of niet op kantoor ben?

Zie Een vakantieregel of een automatisch antwoord maken.

Hoe kan ik tekst, zoals contactgegevens toevoegen onderaan berichten die ik verstuur?

Zie Een handtekening of vCard toevoegen.

Mijn persoonlijke gegevens in het GroupWise-adresboek zijn verouderd. Hoe kan ik deze bijwerken?

U kunt zelf geen gegevens in het GroupWise-adresboek bewerken. Neem contact op met uw GroupWise-beheerder als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken.

Hoe kan ik aanpassen hoe mijn naam wordt weergegeven in berichten?

Zie Uw weergavenaam wijzigen. Als de voorwaarden die in deze procedure worden beschreven, niet op u van toepassing zijn, moet uw lokale GroupWise-beheerder ConsoleOne gebruiken om aan te passen hoe uw naam wordt weergegeven.

Hoe kan ik mijn ongeopende items weergeven?

De standaard beginweergave bevat een paneel met ongelezen items. U kunt meer lezen over dit paneel in Het hoofdvenster van GroupWise.

Als u de beginweergave niet gebruikt, kunt u een map met zoekresultaten maken, zoals is beschreven in Informatie over mappen met zoekresultaten. Gebruik Zoekcriteria en stel deze optie zo in dat Geopend (of een andere status die u niet wilt weergeven in de map Zoekresultaten) niet wordt opgenomen bij Itemstatus. U kunt dan in deze map kijken om alle ongeopende items bij elkaar te zien.

Hoe kan ik een melding krijgen van inkomende berichten?

Zie Notify starten.

Hoe kan ik geluid inschakelen of het geluid van signalen voor afspraken aanpassen?

Zie Instellen hoe u een melding ontvangt van agendasignalen. Zie Melding van items instellen om het geluid te wijzigen dat wordt afgespeeld wanneer er een nieuw item in uw postvak komt.

Kan ik een signaal instellen voor een taak?

Momenteel kunt u geen signalen instellen voor taken.

Kan ik automatische e-mailherinneringen sturen naar andere gebruikers?

U kunt voor één bericht de functie Bezorging vertragen gebruiken om een bericht op een bepaalde dag en tijd te bezorgen. Zie De bezorging van een item vertragen. De functie Bezorging vertragen kan echter niet worden gebruikt in combinatie met terugkerende items. Als u andere mensen bijvoorbeeld elke twee weken ergens aan wilt herinneren, moet u elke herinnering afzonderlijk instellen.

Hoe kan ik een jaarlijkse gebeurtenis, zoals een verjaardag of een trouwdag inplannen?

Zie Een aangepast terugkerend item via een formule plannen als u van herinneringen gebruik wilt maken, of zie Een afspraak voor uzelf plannen als u gebruik wilt maken van gebeurtenissen die de hele dag duren.

Hoe kan ik mijn standaardlettertype voor het schrijven en lezen van berichten wijzigen?

Zie de volgende gedeelten:

Hoe kan ik de koptekst van berichten die ik afdruk in- of uitschakelen?

Als u een bericht in platte tekst wilt weergeven, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op Afdrukken > Afdruktopties. Selecteer of deselecteer Koptekst afdrukken waar nodig.

Hoe een bericht in HTML-indeling wordt weergegeven en afgedrukt, hangt af van uw browserinstellingen voor Internet Explorer (Bestand > Pagina-instelling > Kop- en voetteksten).

Hoe druk ik een persoonlijke agenda af?

Zie Een specifieke agenda afdrukken.

Wat betekenen de kleine symbooltjes naast mijn berichten?

Zie Legenda van de pictogrammen naast de items.

Iemand heeft mij toegangsrechten voor een postbus verleend. Hoe krijg ik daar toegang toe?

Zie Toegang tot postbus/agenda voor proxy's.

Hoe kan ik het eigendom van een gedeelde map aanpassen?

Er is momenteel geen eenvoudige manier om het eigendom van een gedeelde map van de ene naar de andere gebruiker over te dragen. Wel kan een van de gebruikers met wie de map wordt gedeeld, een nieuwe map maken, de inhoud van de gedeelde map daarheen verplaatsen en vervolgens die nieuwe map met gebruikers delen, zodat die gebruiker de eigenaar wordt van de nieuwe kopie van de oorspronkelijke gedeelde map. De nieuwe eigenaar moet volledige rechten voor de oorspronkelijke map hebben.

Help! Mijn mappenlijst is verdwenen. Hoe krijg ik deze weer terug?

Klik op Weergave > Mappenlijst. Als deze optie niet beschikbaar is, klikt u op Extra > Opties > Omgeving > Vormgeving > Mappenlijst weergeven.

Help! Een koptekst van een kolom is verdwenen. Hoe krijg ik deze weer terug? En hoe kan ik nog meer kolommen toevoegen?

Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop, klik op Meer kolommen en selecteer de kolommen die u wilt weergeven.

Waar is het menu Accounts waarmee ik een POP- of IMAP-e-mailaccount kan instellen in GroupWise?

Het menu Accounts is alleen beschikbaar als uw GroupWise-beheerder deze functie heeft ingeschakeld, zoals is beschreven bij Omgevingsopties aanpassen in Client Beheerdershandleiding bij GroupWise 2012. Vraag of uw GroupWise-beheerder deze functie wil inschakelen. Uw GroupWise-beheerder kan u vragen over te schakelen naar de cachemodus om accounts toe te kunnen voegen.

Kan ik bijlagen uit een ontvangen bericht verwijderen?

Nee. Op dit moment is dat niet mogelijk. Wel bestaan er toepassingen van derden die dit kunnen. Zie de Producthandleiding van partners van Novell voor suggesties.

Hoe kan ik in het dialoogvenster Bestand bijvoegen de standaard bestandweergave instellen op Details (zodat bestandsformaat, type en datum worden weergegeven) in plaats van Lijst (waar alleen bestandsnamen worden weergegeven)?

Helaas kunt u niet de standaardweergave van lijsten aanpassen in GroupWise of Windows.

Hoe kan ik al mijn e-mailberichten van mijn GroupWise-account doorsturen naar een persoonlijk e-mailaccount?

Zie Een regel maken voor het doorsturen van e-mail naar een andere account.

Kan ik een bericht sturen naar een mobiele telefoon?

De meeste mobiele telefoons hebben geen e-mailadres voor SMS-berichten. Als u uw berichten wilt doorsturen naar uw eigen mobiele telefoon, moet u contact opnemen met uw provider om het e-mailadres van uw telefoon vast te stellen. Als u een bericht wilt sturen naar de mobiele telefoon van iemand anders, moet u het e-mailadres van die telefoon weten.

Waarom zijn de items uit mijn postbus verdwenen?

Dat heeft te maken met uw persoonlijke opschooninstellingen. Houd er rekening mee dat de beheerder kan ingrijpen in uw persoonlijke instellingen voor opschoonopties.

Zie Items automatisch archiveren.

Hoe kan ik mijn archief verplaatsen?

Klik in de Windows-client op Extra > Opties > Omgeving > Bestandslocatie. Het pad van de Archiefdirectory geeft aan waar uw archief nu is gesitueerd. Verwijder de huidige locatie en sla de lege instelling op (geen archiefdirectory) zodat tijdens het verplaatsen van het archief niets in het archief wordt geplaatst. Kopieer uw archiefdirectory naar de gewenste locatie, ga naar Extra > Opties > Omgeving > Bestandslocatie en geef de nieuwe locatie op. Zorg ervoor dat u uw archief in de nieuwe locatie kunt openen en verwijder het archief vervolgens uit de oorspronkelijke locatie om schijfruimte te besparen.

Waarom komt de mappenstructuur van mijn archief niet overeen met mijn online postbus of cachepostbus?

In theorie zou de mappenstructuur van uw archief identiek moeten zijn aan de mappenstructuur van uw postbus. Echter, in de loop der tijd hebt u waarschijnlijk in uw postbus mappen een nieuwe naam gegeven, verwijderd of verplaatst. Het archief houdt deze wijzigingen aan de mappenstructuur van de postbus niet bij. Soms worden daardoor items gearchiveerd op een andere locatie dan u had verwacht. Soms moet u de functie Zoeken gebruiken om gearchiveerde items te zoeken.

Dit probleem komt vaker voor bij gebruikers van wie de GroupWise-archieven meerdere versies van GroupWise hebben doorlopen.

Kan ik mijn GroupWise-archief op een cd overzetten om ruimte te besparen op mijn werkstation en het archief vanaf cd openen als ik oude items nodig heb?

Als u uw GroupWise-archief naar een cd kopieert, wordt deze als Alleen-lezen gemarkeerd. Momenteel kan GroupWise geen archieven met het kenmerk Alleen-lezen openen. U kunt het archief van de cd af kopiëren naar een omgeving waar zowel lezen als schrijven mogelijk is. Dan hebt u er wel toegang toe.

U kunt uw archieflocatie instellen met Extra > Opties > Omgeving > Bestandslocatie > Archiefdirectory. Let er goed op dat uw archieflocatie altijd is ingesteld op de directory die u wilt gebruiken voor de continue automatische archivering. Het gebruik van meerdere archieflocaties tegelijk wordt op dit moment nog afgeraden. Hoewel het mogelijk is, ondersteunen we deze optie niet.

Hoe zorg ik ervoor dat GroupWise gemaximaliseerd wordt gestart?

Pas het formaat van het venster van de GroupWise-client aan door de randen van het venster te verslepen naar de randen van het scherm. Gebruik niet de knop Maximaliseren. Als u wilt dat GroupWise altijd gemaximaliseerd wordt geopend, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram van GroupWise en klikt u op Eigenschappen. Selecteer Gemaximaliseerd in de vervolgkeuzelijst Uitvoeren.

Ik heb geen ruimte meer in mijn postbus. Ik heb alles verwijderd wat weg kan. Wat kan ik verder nog doen?

U moet de Prullenbak legen voordat er weer meer schijfruimte beschikbaar komt.

3.0 Veelgestelde vragen over de GroupWise Linux/Mac-client

OPMERKING:In de Gebruikershandleiding voor de GroupWise 8 Linux/Mac-client vindt u externe verwijzingen.

Waarom is de GroupWise 8 Linux/Mac-client opgenomen in GroupWise 2012?

Novell is bezig met een langetermijnstrategie voor de GroupWise Linux/Mac-client. In de tussentijd is de GroupWise 8 Linux/Mac-client opgenomen in GroupWise 2012. Hoewel er geen verbeteringen zijn aangebracht aan deze client, is deze volledig compatibel met een postkantoor dat is bijgewerkt met GroupWise 2012.

Ik ben gewend aan de GroupWise Windows-client. Welke verschillen zijn er met de Linux/Mac-client?

Zie Website Vergelijking van GroupWise.

Hoe verander ik mijn wachtwoord als ik weet wat mijn huidige wachtwoord is?

Zie Een wachtwoord aan uw postbus toewijzen.

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Hoe krijg ik toegang tot mijn account?

Neem contact op met uw GroupWise-beheerder.

Hoe kan ik een automatisch antwoord instellen zodat mensen weten dat ik op vakantie of niet op kantoor ben?

Zie Een vakantieregel of een automatisch antwoord maken

Hoe kan ik tekst, zoals contactgegevens toevoegen onderaan berichten die ik verstuur?

Zie Een handtekening of vCard toevoegen

Mijn persoonlijke gegevens in het GroupWise-adresboek zijn verouderd. Hoe kan ik deze bijwerken?

U kunt zelf geen gegevens in het GroupWise-adresboek bewerken. Neem contact op met uw GroupWise-beheerder als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken.

Hoe kan ik aanpassen hoe mijn naam wordt weergegeven in berichten?

Zie Uw weergavenaam wijzigen. Als de voorwaarden die in deze procedure worden beschreven, niet op u van toepassing zijn, moet uw lokale GroupWise-beheerder ConsoleOne gebruiken om aan te passen hoe uw naam wordt weergegeven.

Hoe kan ik een jaarlijkse gebeurtenis, zoals een verjaardag of een trouwdag inplannen?

Zie Terugkerende items plannen als u van herinneringen gebruik wilt maken, of zie Een afspraak voor uzelf plannen als u gebruik wilt maken van gebeurtenissen die de hele dag duren.

Hoe kan ik mijn standaardlettertype voor het schrijven en lezen van berichten wijzigen?

Zie de volgende gedeelten:

Wat betekenen de kleine symbooltjes naast mijn berichten?

Zie Legenda van de pictogrammen naast de items

Hoe kan ik een extra kolom toevoegen aan een lijst items?

Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop, klik op Meer kolommen en selecteerde kolommen die u wilt weergeven.

Kan ik bijlagen uit een ontvangen bericht verwijderen?

Nee. Op dit moment is dat niet mogelijk. Wel bestaan er toepassingen van derden die dit kunnen. Zie de Producthandleiding van partners van Novell voor suggesties.

Iemand heeft mij toegangsrechten voor een postbus verleend. Hoe krijg ik daar toegang toe?

Zie Een gemachtigde gebruiker worden in de postbus van iemand anders

Hoe kan ik het eigendom van een gedeelde map aanpassen?

Er is momenteel geen eenvoudige manier om het eigendom van een gedeelde map van de ene naar de andere gebruiker over te dragen. Wel kan een van de gebruikers met wie de map wordt gedeeld, een nieuwe map maken, de inhoud van de gedeelde map daarheen verplaatsen en vervolgens die nieuwe map met gebruikers delen, zodat die gebruiker de eigenaar wordt van de nieuwe kopie van de oorspronkelijke gedeelde map. De nieuwe eigenaar moet volledige rechten voor de oorspronkelijke map hebben.

Hoe kan ik al mijn e-mailberichten van mijn GroupWise-account doorsturen naar een persoonlijk e-mailaccount?

Zie Een regel maken voor het doorsturen van e-mail naar een andere account

Kan ik een bericht sturen naar een mobiele telefoon?

De meeste mobiele telefoons hebben geen e-mailadres voor SMS-berichten. Als u uw berichten wilt doorsturen naar uw eigen mobiele telefoon, moet u contact opnemen met uw provider om het e-mailadres van uw telefoon vast te stellen. Als u een bericht wilt sturen naar de mobiele telefoon van iemand anders, moet u het e-mailadres van die telefoon weten.

Waarom zijn de items uit mijn postbus verdwenen?

Dat heeft te maken met uw persoonlijke opschooninstellingen. Houd er rekening mee dat de beheerder kan ingrijpen in uw persoonlijke instellingen voor opschoonopties.

Zie Items automatisch archiveren.

Hoe kan ik mijn archief verplaatsen?

Klik in de Linux/Mac-client op Extra > Opties > Omgeving > Bestandslocatie. Het pad van de Archiefdirectory geeft aan waar uw archief nu is gesitueerd. Verwijder de huidige locatie en sla de lege instelling op (geen archiefdirectory) zodat tijdens het verplaatsen van het archief niets in het archief wordt geplaatst. Kopieer uw archiefdirectory naar de gewenste locatie, ga naar Extra > Opties > Omgeving > Bestandslocatie en geef de nieuwe locatie op. Zorg ervoor dat u uw archief in de nieuwe locatie kunt openen en verwijder het archief vervolgens uit de oorspronkelijke locatie om schijfruimte te besparen.

OPMERKING:Als u een Mac gebruikt, klikt u op GroupWise > Voorkeuren in plaats van Extra > Opties.

Ik heb geen ruimte meer in mijn postbus. Ik heb alles verwijderd wat weg kan. Wat kan ik verder nog doen?

U moet de Prullenbak legen voordat er weer meer schijfruimte beschikbaar komt.

4.0 Veelgestelde vragen over GroupWise WebAccess

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Hoe krijg ik toegang tot mijn account?

Neem contact op met uw GroupWise-beheerder. Klik voor meer informatie op de koppeling Kunt u zich niet aanmelden? op de aanmeldingspagina.

Ik ben gewend aan de GroupWise Windows-client. Welke verschillen zijn er met GroupWise WebAccess?

Zie de website Vergelijking van Novell GroupWise.

Ik zie het Help-pictogram niet. Hoe krijg ik toegang tot de online Help?

Klik op het pictogram Opties > Help.

Waar is het tabblad Start?

De basismap werd geïntroduceerd in de GroupWise 7 Windows-client. In GroupWise WebAccess is deze nog niet beschikbaar.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn wachtwoord automatisch wordt ingevuld op de aanmeldingspagina van GroupWise WebAccess?

Deze functionaliteit wordt bepaald door uw webbrowser en niet door de GroupWise WebAccess-client. Raadpleeg de documentatie van de webbrowser voor instructies om deze functie uit te schakelen.

Wat moet ik doen als er een time-out optreedt terwijl ik met een bericht bezig ben?

Als uw GroupWise-beheerder WebAccess heeft geconfigureerd zoals is beschreven bij De time-outinterval voor inactieve sessie instellen in WebAccess in de Beheerdershandleiding bij GroupWise 2012, dan zult u uw bericht niet kwijtraken als een time-out optreedt. Als u toch berichten kwijtraakt, moet u contact opnemen met uw GroupWise-beheerder.

Hoe kan ik een automatisch antwoord instellen zodat mensen weten dat ik op vakantie of niet op kantoor ben?

Zie Een vakantieregel of een automatisch antwoord maken.

Hoe kan ik tekst, zoals contactgegevens toevoegen onderaan berichten die ik verstuur?

Zie Een handtekening toevoegen.

Mijn persoonlijke gegevens in het GroupWise-adresboek zijn verouderd. Hoe kan ik deze bijwerken?

U kunt zelf geen gegevens in het GroupWise-adresboek bewerken. Neem contact op met uw GroupWise-beheerder als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken.

Hoe kan ik aanpassen hoe mijn naam wordt weergegeven in berichten?

Uw lokale GroupWise-beheerder moet ConsoleOne gebruiken om aan te passen hoe uw naam wordt weergegeven.

Wat betekenen de kleine symbooltjes naast mijn berichten?

Zie Legenda van de pictogrammen naast de items.

Waarom verdwijnen er steeds berichten uit mijn postbus?

GroupWise maakt uw postbus regelmatig schoon door regelmatig oude berichten te archiveren of verwijderen. In GroupWise WebAccess worden items gearchiveerd of verwijderd volgens de standaardinstellingen die door de GroupWise-beheerder in ConsoleOne zijn gedaan of de instellingen die u in de GroupWise Windows-client doet, zoals beschreven in Items automatisch archiveren in de Gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 Windows-client.

Hoe kan ik ongewenste berichten blokkeren uit mijn postbus?

In GroupWise WebAccess bent u afhankelijk van wat uw GroupWise-beheerder heeft ingesteld voor uw GroupWise-systeem, zoals beschreven in Ongewenste e-mail van het internet blokkeren in de Beheerdershandleiding bij GroupWise 2012.

Wanneer u de GroupWise Windows-client gebruikt, hebt u meer invloed op wat in uw postbus kan komen, zoals is beschreven bij Ongewenste e-mail (spam) afhandelen in de Gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 Windows-client.

Als u een klein aantal specifieke adressen wilt blokkeren, kunt u een regel instellen, zoals is beschreven bij Een regel maken.

Kan ik bijlagen uit een ontvangen bericht verwijderen?

Nee. Op dit moment is dat niet mogelijk. Wel bestaan er toepassingen van derden die dit kunnen. Zie de Producthandleiding van partners van Novell voor suggesties.

Iemand heeft mij toegangsrechten voor een postbus verleend. Hoe krijg ik daar toegang toe?

Zie Als gemachtigde een postbus of agenda openen.

Hoe kan ik al mijn e-mailberichten van mijn GroupWise-account doorsturen naar een persoonlijk e-mailaccount?

Zie E-mailberichten doorsturen naar andere personen.

Kan ik een bericht sturen naar een mobiele telefoon?

De meeste mobiele telefoons hebben geen e-mailadres voor SMS-berichten. Als u uw berichten wilt doorsturen naar uw eigen mobiele telefoon, moet u contact opnemen met uw provider om het e-mailadres van uw telefoon vast te stellen. Als u een bericht wilt sturen naar de mobiele telefoon van iemand anders, moet u het e-mailadres van die telefoon weten.

Ik heb geen ruimte meer in mijn postbus. Ik heb alles verwijderd wat weg kan. Wat kan ik verder nog doen?

U moet de Prullenbak legen voordat er weer meer schijfruimte beschikbaar komt.

5.0 Veelgestelde vragen over GroupWise WebAccess Mobile

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Hoe krijg ik toegang tot mijn account?

Neem contact op met uw GroupWise-beheerder. Klik voor meer informatie op de koppeling Kunt u zich niet aanmelden? op de aanmeldingspagina.

Ik ben eraan gewend om GroupWise WebAccess in een desktopbrowser te gebruiken. Wat zijn de verschillen met WebAccess op een tabletcomputer?

Zie Wat zijn de verschillen?.

Zie ook de website Vergelijking van Novell GroupWise.

Hoe meld ik mij af bij mijn GroupWise-postbus?

Klik op Meer... > Afmelden.

6.0 Veelgestelde vragen over niet-GroupWise-clients

Hoe krijg ik vanaf een handapparaat toegang tot mijn GroupWise-postbus?

Zie Mobiele apparaten in de Handleiding voor interoperabiliteit voor GroupWise 2012.

Hoe krijg ik vanuit Microsoft Outlook toegang tot de GroupWise-postbus?

Zie Outlook Express en Microsoft Outlook bij Andere e-mailclients dan GroupWise in de Handleiding voor interoperabiliteit voor GroupWise 2012.

Hoe krijg ik vanuit Evolution toegang tot de GroupWise-postbus?

Zie Evolution bij Andere e-mailclients dan GroupWise in de Handleiding voor interoperabiliteit voor GroupWise 2012.

7.0 Website Vergelijking van GroupWise

Op de webpagina Vergelijking van Novell GroupWise worden op drie manieren de clients vergeleken:

 • GroupWise versus concurrenten

 • Vergelijking op GroupWise-versie (2012, 8, 7 en 6.5)

 • Vergelijking van de functies van GroupWise (Windows, WebAccess en WebAccess Mobile)

8.0 Waar kan ik meer help vinden?

Naast de GroupWise-productdocumentatie zijn de volgende resources beschikbaar met aanvullende informatie over GroupWise 2012: