Novell Teaming 2.0

30 juli 2009

1.0 Productoverzicht

Novell® Teaming 2.0 biedt veel verbeteringen in vergelijking met de oorspronkelijke versie:

 • Nieuwe gebruikersinterface: In een consistente paginalay-out wordt een werkbalk weergegeven (met locatie-identifiers, zoekhulpmiddelen, snelle toegangslijsten en boomstructuurnavigatie) met daarnaast een zijbalk met de boomstructuur voor de workspace, veelgebruikte acties voor databeheer en personalisatieopties) en een inhoudgedeelte voor de weergave van mappen, vermeldingen en opmerkingen. Met de Videohandleidingen leert u snel en eenvoudig de nieuwe interface te gebruiken. (De Videohandleidingen zijn alleen in het Engels beschikbaar.)

 • Snelle toegang tot Nieuw en Populair: Met het nieuwe Relevantiedashboard in uw persoonlijke workspace bent u onmiddellijk bij uw belangrijkste informatie. De tab Nieuw geeft onmiddellijk informatie weer die u nog niet hebt gezien, ongeacht de locatie ervan op de Teaming-website. U kunt het bereik aanpassen zodat alleen uw teams worden gecontroleerd of alleen mensen of locaties die u volgt, of u kunt het bereik aanpassen en de lijst Populair op de website weergeven. Via miniblogs bent u onmiddellijk op de hoogte van de status van personen of teams. U kunt informatie die belangrijk voor u is voor eenvoudig delen met anderen.

 • Flexibele navigatie: Met boomstructuurnavigatie kunt u door de workspaces in uw Teaming-website bladeren. Met Recente plaatsen kunt u snel terug naar waar u bent geweest. Met de sneltoegangstab Recente vermeldingen kunt u snel terug naar alle vermeldingen die u hebt gepost op de Teaming-website. Wanneer u zich in een map bevindt, kunt u snel terugkeren naar een bepaalde pagina of vermelding. Met de sneltoegangstab Taken en agenda's kunt u eenvoudig uw lijst met taken en uw planning bijhouden. Uw taken en afspraken kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met elke e-mailclient met iCal-functionaliteit.

 • Eenvoudig mappenbeheer: De inhoud van discussiemappen wordt weergegeven in een tabindeling met sorteerbare kolommen. Discussievermeldingen worden in hun locatie geopend zodat de context behouden blijft. Wanneer u de muis boven een discussievermelding beweegt, wordt eerst een voorbeeld van de inhoud weergegeven voordat u daadwerkelijk een vermelding opent. Vastgespelde discussievermeldingen worden permanent boven aan de lijst weergegeven. Alle mappen zijn ingeschakeld voor abonnementen, en notificaties voor nieuwe vermeldingen worden onmiddellijk naar uw e-mailclient gestuurd. Alle mappen kunnen worden geconfigureerd met eenvoudige e-mailadressen om posten vanuit e-mailclients mogelijk te maken. Ongelezen vermeldingen zijn eenvoudig te herkennen.

 • Meerdere toegangsopties: Gasten kunnen de Teaming-website bezoeken (als u de apart gelicentieerde gastfunctie hebt aangeschaft) Als u gasttoegang toestaat, kunt u de Teaming-website aanmelden bij webcrawlers zodat deze die doorbladeren en indexeren voor algemene toegang vanaf internet. U kunt nu Skype* gebruiken om uit te bellen vanuit de Teaming-website.

 • Aanpassen: Mappen en workspaces kunnen van een zichtbare markering worden voorzien zodat u ze eenvoudig kunt herkennen. Via landingspagina's kunt u de belangrijkste onderdelen van een workspace samenvoegen zodat ze onmiddellijk zichtbaar zijn wanneer de landingspagina opent. Een bibliotheek met veelgebruikte aangepaste formulieren en werkstromen kunt u vinden in de Novell Teaming-bibliotheek Werkstromen kunnen aan elkaar worden gekoppeld en er wordt een werkstroomactiviteitengeschiedenis bijgehouden.

 • Alternatieve configuraties: De Liferay-poort* is niet langer vereist in Teaming. Er is nu een Teaming-portlet voor Liferay beschikbaar in het open-sourceproject Kablink.org voor sites waarvoor Liferay fungeert als hulpmiddel. Met meervoudige LDAP-query's kunt u gebruikers en groepen in meer dan één locatie binnen uw directoryservice vinden (Novell eDirectory™ of Microsoft* Active Directory*). Dankzij een optionele ingebouwde e-mailserver wordt het zeer eenvoudig om vanaf e-mailclients op de Teaming-website te posten. Meervoudige Lucene*-indexservers bieden zoekfuncties met hoge beschikbaarheid. Met meervoudige zones kunt u meerdere virtuele Teaming-websites instellen, met unieke URL's, als onderdeel van één Teaming-website.

2.0 Systeemvereisten voor Teaming

U vindt de systeemvereisten in de Teaming 2.0 Installatiehandleiding op de website met Novell Teaming 2.0-documentatie.

3.0 Installatie-instructies voor Linux

 1. Controleer of de Linux-server* waarop u Novell Teaming wilt installeren aan de systeemvereisten voldoet.

 2. Als er momenteel een webserver actief is op de Teaming-server, stopt u deze en schakelt u deze uit, indien mogelijk.

 3. Maak of selecteer een Linux-gebruiker en -groep die niet root en die eigenaar moeten worden van de Teaming-mappen en de Teaming-software moeten uitvoeren.

 4. Ga in een terminalvenster naar de root door su - en het wachtwoord voor de root op te geven.

 5. Geef de volgende opdracht op om het installatieprogramma voor Teaming op te starten:

  ./installer.teaming.linux

U vindt de volledige installatie-instructies in de Teaming 2.0 Installatiehandleiding op de website met Novell Teaming 2.0-documentatie.

4.0 Installatie-instructies voor Windows

 1. Controleer of de Windows-server waarop u Novell Teaming wilt installeren aan de systeemvereisten voldoet.

 2. Meld u aan bij de Windows-server als een gebruiker met beheerdersrechten.

 3. Als er momenteel een webserver actief is op de Teaming-server, stopt u deze en schakelt u deze uit, indien mogelijk.

 4. Blader in Windows Verkenner naar de map waar u de Teaming-software hebt gedownload en uitgepakt, en dubbelklik op het bestand installer-teaming.exe om het installatieprogramma voor Teaming op te starten.

U vindt de volledige installatie-instructies in de Teaming 2.0 Installatiehandleiding op de website met Novell Teaming 2.0-documentatie.

5.0 Problemen bij de installatie

5.1 Tekenlimieten in directorynamen

Gebruik geen tekens uit een DBCS-tekenset in directorynamen in het pad naar de Novell Teaming-bestandsopslagruimte. De standaardlocatie voor de hoofddirectory voor de bestandsopslagruimte is:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

De Oracle-viewers die worden gebruikt om verschillende bestandstypen om te zetten naar HTML voor weergave in de Teaming-website en voor indexering, kunnen directorynamen met DBCS-tekens niet verwerken.

5.2 Tekenlimieten in gebruikersnamen en wachtwoorden

Gebruik geen tekens uit de uitgebreide tekenset of een DBCS-tekenset in de gebruikersnamen en wachtwoorden voor Novell Teaming.

Deze beperking wordt veroorzaakt door de open-source Spring Security die Teaming gebruikt voor verificatie in combinatie met de verschillende verificatiemethoden (zowel basisverificatie als verificatie via formulieren) die worden gebruikt door Single Sign-onproducten als Novell Authentication Manager, Webservices en WebDav. Alleen ASCII-tekens worden in alle combinaties correct geïnterpreteerd.

5.3 Standaarddatabasenaam

Als de Teaming-database wordt gemaakt via het installatieprogramma voor Novell Teaming, krijgt de database de naam sitescape. Deze databasenaam is momenteel hard-gecodeerd in de scripts die het installatieprogramma gebruikt om de database te maken. De naam is afkomstig van de naam van het bedrijf dat vroeger eigenaar was van de Teaming-software.

Als u de Teaming-database een andere naam wilt geven, kunt u het script voor het maken van de database bewerken en vervolgens het script handmatig uitvoeren voordat u het installatieprogramma voor Teaming uitvoert. Als u dit doet, moet u ook de JDBC-URL bijwerken wanneer u het installatieprogramma voor Teaming uitvoert.

BELANGRIJK:Het wordt aanbevolen de naam van de Teaming-database niet te wijzigen.

5.4 Beperkingen voor de ondersteuning van applets

Applets worden in de volgende omgevingen niet ondersteund:

 • Safari* op Mac*

 • 64-bits Firefox* op een systeem met een JRE (Java Runtime Environment) ouder dan 1.6.0_12

  In een 64-bits besturingssysteem werken de applets na een update naar JRE 1.6.0.12 of later.

Wanneer applets niet worden ondersteund, werken onder meer het slepen en neerzetten van meerdere bestanden vanaf het bureaublad, bestanden plakken vanaf het bureaublad, Bewerken op locatie en de grafische weergave in de werkstroomeditor niet.

5.5 JDK-afhankelijkheid voor SSL-verbindingen met WebDAV-servers

Als u een SSL-verbinding wilt gebruiken tussen uw Novell Teaming-website en een WebDAV-server, en als de WebDAV-server een niet-geautoriseerd certificaat heeft in plaats van een certificaat dat door een certificeringsinstantie is uitgegeven, moet u de Sun JDK gebruiken. De bestaande Teaming-functionaliteit voor het verwerken van niet-geautoriseerde certificaten is niet compatibel met de manier waarop de IBM JDK niet-geautoriseerde certificaten verwerkt.

5.6 Bijgewerkte Visual C++ Redistributable Package in Windows

Novell Teaming gebruikt Oracle Outside In 8.3.0 viewertechnologie voor het weergeven van en indexeren van documenten op de Teaming-website. Deze viewertechnologie is afhankelijk van Support Pack 1 van de Microsoft Visual C++ Redistributable Package. Als de Windows-server waarop u Teaming installeert nog niet voorzien is van de nieuwste versie van de Visual C++ Redistributable Package, moet u dit installeren voordat uw Teaming-website correct kan functioneren. De vereiste versie van de Visual C++ Redistributable Package vindt u hier:

Raadpleeg voor meer informatie New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (Doc ID 468895.1) op de Oracle Support-website. U moet zich aanmelden op de Oracle Support-website om het ondersteuningsdocument te kunnen openen.

5.7 Tekens uit een uitgebreide of DBCS-tekenset in de bestandsnamen van koppelingen

Als Outlook-gebruikers posts versturen naar de Novell Teaming-website en als de berichten koppelingen met tekens uit een uitgebreide of DBCS-tekenset in de bestandsnaam hebben, wordt de koppeling niet op de Teaming-website geplaatst tenzij de Exchange-server correct is geconfigureerd. U kunt de Exchange-server configureren om de bestandsnamen correct door te geven door de instructies te volgen die worden vermeld in Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

5.8 Installatie op een dubbel-byte Linux-besturingssysteem

In Linux ondersteunt het installatieprogramma voor Novell Teaming momenteel geen dubbel-byte invoer in alle invoervelden. U lost deze beperking als volgt op:

U lost deze beperking als volgt op:

 1. Kopieer het bestand sample-installer.xml om een bestand installer.xml te maken.

 2. Open het bestand installer.xml in een tekstverwerker.

 3. Voor een basisinstallatie:

  1. Voer in de sectie Netwerk uw instellingen voor de volgende velden in:

   name=
   port=
   listenPort=
   securePort=
   secureListinPort=
   shutdownPort=
   ajpPort=
   keystoreFile=
   
  2. Voer in de sectie Database uw instellingen in voor de volgende velden voor het type database dat u wilt gebruiken:

   username=
   password=
   
  3. Voer in de sectie InternalInboundSMTP uw instellingen in voor de volgende velden in de subsectie voor ofwel SMTP of beveiligde SMTPS:

   mail.smtp.host=
   mail.smtp.user=
   mail.smtp.password=
   mail.smtp.port=
   
  4. Voer in de sectie Ingaand uw instellingen in voor de volgende velden voor de subsectie voor POP3 of beveiligde POP3S, of IMAP of beveiligde IMAPS:

   mail.pop3.host=
   mail.pop3.user=
   mail.pop3.password=
   mail.pop3.port=
   mail.imap.host=
   mail.imap.user=
   mail.imap.password=
   mail.imap.port=
   
 4. Voer voor een geavanceerde installatie zo nodig extra instellingen in.

 5. Sla het bestand installer.xml op en sluit de tekstverwerker.

 6. Voer het installatieprogramma voor Teaming uit.

  De instellingen die u hebt ingevoerd in het bestand installer.xml worden tijdens de installatie als standaardinstellingen weergegeven.

6.0 Problemen met updates

6.1 Standaardzonenaam

Zones zijn een nieuwe functie van Novell Teaming 2.0. De basis voor zones is echter al gelegd in Teaming 1.0. De oorspronkelijke standaardzonenaam was ingesteld op liferay.com in Teaming 1.0, hoewel deze in de interface van Teaming 1.0 niet zichtbaar was. Omdat Liferay voor Teaming 1.0 uit Teaming 2.0 is verwijderd, is de standaardzonenaam voor nieuwe installaties gewijzigd naar kablink.

Als u een Teaming 1.0-site hebt of als u deelnam aan de beta-releases van Teaming 2.0, geeft uw bestaande site liferay.com weer als standaardzonenaam wanneer u Teaming 2.0 installeert. U kunt dit niet wijzigen.

6.2 Mogelijke weergaveproblemen na bijwerken

Wanneer u een Novell Teaming-website bijwerkt van versie 1.0 naar versie 2.0, kan het voorkomen dat Teaming-pagina's niet worden weergegeven op de manier die Teaming-gebruikers verwachten. Er kunnen bijvoorbeeld problemen optreden met de weergave van de map Agenda. Teaming-gebruikers kunnen dergelijke weergaveproblemen oplossen door de cache van hun webbrowser te wissen.

6.3 Reparatie van vermeldingstypen voor geïmporteerde bestanden

Als u een Novell Teaming 1.0-site hebt of als u deelnam aan de beta-releases van Teaming 2.0, en als u de functie Bestanden aan map toevoegen hebt gebruikt om een map vol bestanden naar een Teaming-map te slepen, krijgen de bestanden automatisch het vermeldingstype Discussie, zelfs als de Teaming-map geen Discussiemap is/was. Als de map daarnaast submappen met bestanden bevatte, worden de submappen gemaakt als Teaming Discussiemappen. Als u het vermeldingstype en het maptype wilt aanpassen zodat deze overeenkomen met het type van de Teaming-hoofdmap, kunt u de functie Herhaaldelijk toepassen gebruiken in de pagina Standaardinstellingen configureren van de Teaming-hoofdmap door het bestand ssf-ext.properties te bewerken.

U schakelt de functie Herhaaldelijk toepassen als volgt in:

 1. Ga op de Teaming-server naar de map waarin het bestand ssf-ext.properties staat.

  De standaardlocatie van dit bestand verschilt per platform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-6.0.18/webapps/
                                      ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-6.0.18\webapps\
                                      ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Maak een reservekopie van het bestand ssf-ext.properties.

 3. Open het bestand ssf-ext.properties in een tekstverwerker en blader naar het einde van het bestand.

 4. Voeg de volgende regel toe:

  ssf.allowFolderDefinitionFixups=true
  
 5. Sla het bestand ssf-ext.properties op en sluit de tekstverwerker.

 6. Start Teaming opnieuw op om de wijziging te activeren.

 7. Als u de vermeldingstypen en maptypen wilt wijzigen voor geïmporteerde bestanden, volgt u de instructies in "Definitie-instellingen recursief toepassen" in "Mappen beheren" in de Teaming 2.0 Geavanceerde gebruikershandleiding.

6.4 Eigendom van de directorystructuur van de Teaming bestandsopslag

Als u in Linux Novell Teaming 1.0 als root uitvoerde en u Novell Teaming 2.0 als een niet-root-gebruiker wilt uitvoeren (aanbevolen), moet u de eigenaar en groep van de mapstructuur van de Teaming 1.0-bestandsopslag wijzigen voordat u de update uitvoert. U kunt een nieuwe Linux-gebruiker maken die alleen Teaming uitvoert (bijvoorbeeld een teamingadmin-gebruiker en een teamingadmin)-groep of u kunt een bestaande Linux-gebruiker gebruiken (bijvoorbeeld de gebruiker wwwrun en de groep www van Apache).

 1. Stop Teaming 1.0.

 2. Ga naar de gegevensmap van Teaming 1.0.

  De standaardlocatie is:

  /icecore/teamingdata

 3. Voer als root de volgende opdrachten uit:

  chown -R username *
  chgrp -R group_name *
  
 4. Voer als root het installatieprogramma van Teaming 2.0 uit om de update van Teaming 1.0 naar Teaming 2.0 uit te voeren.

 5. Voer in het veld Gebruikers-ID voor Novell Teaming de gebruikersnaam en groepsnaam in die u gebruikte in Stap 3.

  Het installatieprogramma voor Teaming werkt het script /etc/init.d/teaming bij om Teaming op te starten als de opgegeven Teaming-beheerdergebruiker.

 6. Nadat de installatie is voltooid, meldt u zich aan als een niet-root gebruiker en voert u het script /etc/init.d/teaming uit om Teaming als de Teaming-beheerder te starten.

6.5 TinyMCE-functionaliteit

De TinyMCE-functionaliteit in de tekstvakken is gewijzigd tussen Novell Teaming 1.0 en Novell Teaming 2.0. Als procedures die u in Teaming 1.0 gebruikte, niet langer werken, raadpleegt u de documentatie bij Teaming 2.0 voor de huidige functionaliteit.

6.6 Gespiegelde map van het type SharePoint

In Novell Teaming 1.0, kon u met het installatieprogramma voor Teaming gespiegelde mappen van het type SharePoint maken. De functionaliteit van gespiegelde SharePoint-mappen was binnen Teaming identiek aan die van gespiegelde WebDav-mappen. Gespiegelde SharePoint-mappen ondersteunden geen Windows NT LAN Manager (NTLM)-verificatie.

In Teaming 2.0, biedt het installatieprogramma de SharePoint-optie voor gespiegelde mappen niet meer.. Bestaande gespiegelde SharePoint-mappen werken in Teaming 2.0 zoals u gewend bent.

6.7 Java Remote Object Registry-functionaliteit

In Novell Teaming 1.0 moest u de rmiregistry (Java Remote Object Registry) handmatig opstarten voordat u de Lucene Index Server op een externe server kon opstarten. In Teaming 2.0 start het script dat de Lucene Index Server opstart, ook automatisch de Java Remote Object Registry. Als de Java Remote Object Registry al actief is wanneer u probeert de Lucene Index Server op te starten, ontvangt u een foutmelding.

7.0 Problemen met Teaming

7.1 Probleem met LDAP-synchronisatie

Als u Novell Teaming-gebruikers maakt door gebruikers te importeren uit een LDAP-directory, en als alle gebruikers in de LDAP-directory niet worden weergegeven in Teaming,

 • gebruikt uw LDAP-directory mogelijk geen consistent gebruikerskenmerk (exclusief uid of exclusief cn). Herhaal het LDAP-synchronisatieproces met het andere gebruikerskenmerk. De ontbrekende gebruikers worden nu in Teaming weergegeven.

 • Als u cn hebt geselecteerd en als u meerdere contexten hebt geconfigureerd waarin naar gebruikers moet worden gezocht, en als u meerdere gebruikers hebt met dezelfde gebruikersnaam, wordt alleen de eerste instantie van de dubbele gebruikersnaam gesynchroniseerd in Teaming.

7.2 Afmelden/aanmelden vereist voor een wachtwoordwijziging

Als u uw wachtwoord verandert, moet u zich mogelijk afmelden en weer aanmelden voordat WebDAV-toegang correct werkt.

7.3 Beperkingen van het kopiëren van de workspace

Wanneer u een workspace kopieert, worden de aangepaste definities van formulieren en werkstromen in die workspace niet overgenomen door de kopie van de workspace. U kunt deze beperking oplossen door de definities naar een hoger niveau in de boomstructuur van de workspace te verplaatsen.

 1. Navigeer naar de map in de oorspronkelijke workspace waarin de definities zich bevinden.

 2. Klik in de Workspacewerkbalk op Beheren > Formulieren en weergaven ontwerpen.

 3. Breid de boomstructuur van Formulieren en weergaven ontwerpen uit en klik op de definitie die u wilt verplaatsen.

 4. Klik in het vak Definitie-eigenschappen op Verplaats deze definitie om de boomstructuur voor workspaces en mappen voor uw Teaming-website weer te geven, en breid vervolgens de boomstructuur uit totdat een geschikte bestemming voor de definitie wordt weergegeven.

  U kunt de definitie beschikbaar maken in de kopie van de oorspronkelijke workspace door de definitie in de boomstructuur te verplaatsen naar een locatie die hoger is dan zowel de oorspronkelijke workspace als de kopie van de workspace.

  U kunt de definitie beschikbaar maken binnen de gehele Teaming-website door de definitie naar de hoofdmap van de boomstructuur voor workspaces en mappen te verplaatsen.

 5. U verplaatst de definitie door de bestemming te kiezen en op OK te klikken.

 6. Klik twee keer op Sluiten om terug te gaan naar de hoofdpagina van Teaming.

 7. Controleer of de definitie nu beschikbaar is in de kopie van de workspace.

 8. Herhaal deze procedure voor elke definitie die beschikbaar moet zijn in de gekopieerde workspace.

7.4 Beperking van de structuur van gespiegelde mappen

U kunt de Novell Teaming-functie Deze map verplaatsen niet gebruiken om een gespiegelde bestandsmap naar een andere gespiegelde bestandsmap te verplaatsen.

7.5 Beperking van de versies van gespiegelde mappen

Als u een bestand in een gespiegelde map bewerkt en daarna de versiegeschiedenis bekijkt, ziet u alleen de nieuwste versie van het bestand, en alleen de nieuwste versie van het bestand is beschikbaar om vanaf de gespiegelde locatie te bewerken. Deze functionaliteit werkt volgens de specificaties. Versiebeheer voor documenten is momenteel niet beschikbaar voor gespiegelde mappen.

7.6 Problemen met Licentierapport

Het huidige gebruik van Novell Teaming-licenties wordt weergegeven via Beheren > Sitebeheer > Rapporten Licentierapport. Het Licentierapport telt momenteel twee interne, lokale gebruikers, (_emailPostingAgent en _jobProcessingAgent) als LDAP-gebruikers. Deze interne gebruikers tellen niet mee voor uw gebruik van licenties voor Teaming. Het rapport vermeldt naast lokale gebruikers ook LDAP-gebruikers.

7.7 Slepen en neerzetten vanuit een GroupWise-bericht

In de GroupWise-client kunt u een bestand dat is bijgevoegd aan een GroupWise-bericht niet slepen en neerzetten in het venster voor slepen en neerzetten van Novell Teaming dat wordt geopend als u klikt op Bestanden aan map toevoegen in de werkbalk Mapvermelding. Sla de koppeling eerst op. Daarna kan het opgeslagen bestand worden gesleept en neergezet in het venster voor slepen en neerzetten.

7.8 Probleem met GroupWise-integratie

Als u een Novell Teaming-website vanuit de GroupWise® Windows-client wilt openen, moet de tijdinstelling op het werkstation van de GroupWise-gebruiker overeenkomen met de tijdinstelling op de Teaming-server, met een mogelijke marge van vijf minuten. Als er een afwijking is van meer dan vijf minuten, treedt een time-out op bij de poging van de GroupWise-client om contact te maken met de Teaming-website. Stel de tijd van de server of het werkstation opnieuw in op de juiste en overeenkomende tijd.

Als het tijdverschil een noodzakelijk onderdeel is van uw systeemconfiguratie, kunt u de instellingen voor time-outs voor Webservices zoals GroupWise, die zich aanmelden bij de Teaming-website, aanpassen via WS-Security.

 1. Maak een reservekopie van het volgende bestand:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Open het bestand server-config.wsdd in een tekstverwerker.

 3. Zoek de volgende sectie:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Voer een timeToLive-parameter in met een hoge time-outwaarde (bijvoorbeeld 86400 voor 24 uur).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Herhaal Stap 3 en Stap 4 voor het tweede exemplaar van de sectie in het bestand server-config.wsdd.

 6. Sla het bestand server-config.wsdd op en start de server opnieuw op.

Deze configuratiewijziging is van invloed op alle clienttoepassingen die zich aanmelden bij de server via WS-Security, niet alleen GroupWise.

7.9 Beperking voor Firefox bij het verzenden van e-mail

Als u een e-mailbericht verstuurt vanaf de Novell Teaming-website, en u een typefout of een ongeldige ontvanger in het veld E-mailadressen toevoegen worden een foutbericht en een knop Terug naar de vorige pagina weergegeven. In Firefox keert u terug naar de pagina E-mail verzenden, maar gaat de inhoud van het bericht verloren. In Internet Explorer blijft de inhoud van het bericht bewaard.

Wanneer u met Firefox e-mail verzendt vanaf de Teaming-website, moet u wanneer mogelijk Teaming-gebruikers als ontvangers selecteren, of de e-mailadressen van ontvangers kopiëren. zodat typefouten in het veld E-mailadressen worden vermeden.

7.10 De functie Windows Update for WebDAV

Als u de Novell Teaming-functie Bewerken op locatie wilt gebruiken, moet u de volgende Windows WebDAV-update installeren:

Software Update for Web Folders (KB907306). Met deze Windows-update kunnen OpenOffice.org en Microsoft Office correct samenwerken met de Teaming-functie Bewerken op locatie.

7.11 Problemen met WebDAV / Bewerken op locatie met Microsoft Windows Vista en Microsoft Office

Microsoft Windows Vista* heeft enkele problemen met WebDAV-toegang die van invloed zijn op alle WebDAV-interacties. Daarnaast kan een Vista-specifiek probleem met applets voorkomen dat de Novell Teaming-functie Bewerken op locatie correct werkt. Controleer of u de nieuwste versie van Vista hebt. Controleer of u de Windows WebDAV-update die in De functie Windows Update for WebDAV beschreven staat, hebt geïnstalleerd.

Gebruikers van Windows Vista die Internet Explorer* gebruiken, zien mogelijk een Java-waarschuwing wanneer ze proberen Bewerken op locatie te gebruiken. (Gebruikers van Firefox zien deze foutmelding niet.)

U kunt Internet Explorer als volgt configureren om de Teaming-functie Bewerken op locatie te ondersteunen:

 1. Klik in Internet Explorer op Extra > Internetopties.

 2. Klik op Beveiliging, selecteer Vertrouwde websites, en klik op Websites.

 3. Geef in het veld Deze website aan de zone toevoegen de URL van uw Teaming-server op en klik op Toevoegen.

 4. Schakel Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist in of uit, al naar gelang wat van toepassing is op uw Teaming-server.

 5. Klik op Sluiten en vervolgens op OK om de beveiligingsinstellingen op te slaan.

Als u Windows Vista zo wilt configureren dat de Teaming-functie Bewerken op locatie in Microsoft Office wordt ondersteund, moet u voor elke Microsoft Office-toepassing nieuwe sleutels aan het Windows-register toevoegen.

 1. Navigeer in Windows Verkenner naar Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Blader beurtelings naar elk .exe-bestand van Microsoft Office:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Klik met de rechtermuisknop op elk uitvoerbaar bestand en selecteer Eigenschappen.

 4. Klik op Compatibiliteit.

 5. Selecteer Toepassing in compatibiliteitsmodus voor starten en selecteer Windows XP (Service Pack 2) uit de vervolgkeuzelijst.

 6. Start de computer opnieuw op.

U kunt nu de Teaming-functie Bewerken op locatie gebruiken met Microsoft Office-bestanden.

OPMERKING:Hoewel deze stappen de Teaming-functie Bewerken op locatie inschakelen, herstellen ze niet het onvermogen van Vista om in Teaming via WebDAV te koppelen.

Raadpleeg de volgende bulletins van Sun voor meer informatie over applets:

7.12 WebDAV URL-probleem in Windows Vista

Als u de aan een Novell Teaming-map gekoppelde WebDAV-URL kopieert en ermee probeert een Windows-netwerkschijf aan de locatie toe te wijzen, kan Windows de schijf mogelijk niet toewijzen. Na installatie van de in De functie Windows Update for WebDAV beschreven WebDAV-update werken voor sommige gebruikers de Teaming WebDAV-URL's correct.

7.13 Tekens uit uitgebreide tekenset niet toegestaan in eenvoudige URL's

Het veld Definieer URL op de pagina Standaardinstellingen configureren van uw workspace accepteert geen tekens uit een uitgebreide tekenset. In eenvoudige URL's kunt u alleen letters uit het alfabet en cijfers gebruiken.

7.14 URL's van handleidingen aanpassen

De vijf Videohandleidingen die worden weergegeven op de landingspagina van Novell Teaming van elke gebruiker, worden gedefinieerd in het bestand tutorial_support_js.jsp. De standaard Videohandleidingen zijn alleen in het Engels verkrijgbaar.

Door de URL's in dit bestand aan te passen, kunt u andere inhoud beschikbaar maken voor uw Teaming-gebruikers.

 1. Vind op uw Webserver de handleidingen die u wilt weergeven, zodat u de URL hebt van elk van uw aangepaste videohandleidingen.

 2. Ga in de Teaming-server naar de map waar het bestand tutorial_support_js.jsp zich bevindt.

  De standaardlocatie van dit bestand verschilt per platform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-6.0.18/webapps/
                   ssf/WEB-INF/jsp/common/tutorial_support_js.jsp
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-6.0.18\webapps\
                   ssf\WEB-INF\jsp\common\tutorial_support_js.jsp
  
 3. Maak een reservekopie van het bestand tutorial_support_js.jsp.

 4. Open het bestand tutorial_support_js.jsp in een tekstverwerker.

 5. Zoek de volgende regel:

  function startTutorial( tutorialName )
  
 6. Voer in de regel url = de basis-URL in waar uw aangepaste inhoud zich bevindt.

 7. Geef in elk van de url +=-regels het deel van de URL op dat als uniek adres van uw aangepaste videohandleidingen fungeert.

 8. Sla het bestand tutorial_support_js.jsp op en sluit de tekstverwerker.

 9. Maak een reservekopie van uw aangepaste bestand tutorial_support_js.jsp.

  Als u geen reservekopie maakt, worden uw wijzigingen overschreven wanneer u de Teaming-software bijwerkt.

 10. Start Teaming opnieuw op om de wijzigingen te activeren.

8.0 Problemen voor ontwikkelaars

8.1 Waarden met meerdere referenties in SOAP-payloads

Standaard genereren de SOAP-payloads van, Novell Teaming geen waarden met meerdere referenties. U kunt het bestand server-config.wsdd aanpassen zodat waarden met meerdere referenties worden gegenereerd.

 1. Ga naar de map waarin zich een bestand server-config.wsdd bevindt.

  Een installatie van Teaming bevat twee server-config.wsdd-bestanden. De standaardlocaties van dit bestand verschillen per platform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-6.0.18/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-6.0.18/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-6.0.18\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-6.0.18\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. In de volgende regel:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  

  verandert u false in true.

 3. Sla het server-config.wsdd-bestand op en sluit de tekstverwerker.

 4. Maak een reservekopie van het gewijzigde server-config.wsdd-bestand.

  Als u de Teaming-software bijwerkt, wordt het server-config.wsdd-bestand overschreven door het installatieprogramma voor Teaming. U moet ofwel het bijgewerkte bestand herstellen of de wijziging herhalen.

 5. Herhaal de procedure voor het tweede server-config.wsdd-bestand in de Teaming-software.

9.0 Problemen met de lokalisatie.

9.1 Standaardtaal voor de Teaming-website

Er kan maar één standaardtaal zijn voor de hele Novell Teaming-website. U selecteert deze taal tijdens de installatie.

Wanneer u een Teaming-gebruiker maakt, kunt u een locale instellen voor elke gebruiker. Deze bepaalt de taal van elke persoonlijke workspace. Wanneer gebruikers die verschillende talen spreken, samenwerken via een Teaming-website, zien ze vaak interfacetekst die niet in hun voorkeurstaal is. Het gaat onder meer om:

 • Gestandaardiseerde tekst als Home Workspace, Global Workspaces, Personal Workspaces, en Team Workspaces bovenaan de Teaming-landingspagina.

 • Gestandaardiseerde groepsnamen zoals All Users

Als uw Teaming-website gebruikers heeft die zich niet kunnen aanpassen aan dergelijke gestandaardiseerde tekst in de standaardtaal, kunt u namen van deze interface-elementen wijzigen, zodat de tekst in een andere taal wordt weergegeven. U moet zich aanmelden als de Teaming-beheerder als u de namen van deze gestandaardiseerde elementen wilt wijzigen.

U wijzigt als volgt de naam van een workspace:

 1. Blader naar de workspace.

 2. Klik op Beheren > Deze workspace wijzigen.

 3. Voeg in het veld Titel tekst in een andere taal toe en klik op OK.

U wijzigt als volgt de naam van een groep:

 1. Klik op Beheren > Sitebeheer > Groepen beheren.

 2. Klik op een groep en klik vervolgens op De titel of beschrijving van de groep wijzigen.

 3. Voeg in het veld Groepstitel tekst in een andere taal toe en klik vervolgens op Toepassen > Sluiten.

9.2 Chinese tekens in activiteitslogboeken

Wanneer een report.csv-bestand voor een activiteitsrapport wordt geopend in Excel*, worden Chinese tekens niet correct weergegeven, zelfs als het report.csv-bestand standaard correct is gemaakt, omdat Excel het bestand altijd leest met de ISO Latin-tekenset.

U lost dit als volgt op:

 1. Importeer het report.csv-bestand in Excel met Gegevens > Externe gegevens importeren > Gegevens importeren.

 2. Selecteer het report.csv-bestand en klik op Openen.

 3. Selecteer Met scheidingsteken, selecteer UTF-8, en klik op Volgende.

 4. Selecteer Komma als het scheidingsteken, klik op Volgende, en klik op Voltooien.

Excel toont nu de Chinese tekens correct.

9.3 Chinese Tekst in de HTML-editorinterface.

De bij Novell Teaming meegeleverde HTML-editor is de TinyMCE Javascript WYSIWYG Editor. De interface ervan is vertaald in het Vereenvoudigd Chinees, maar niet in het Traditioneel Chinees. Daarom geeft TinyMCE zijn interface nog steeds in Vereenvoudigd Chinees weer als u de locale van Teaming instelt op Traditioneel Chinees. TinyMCE accepteert echter wel invoer in het Traditioneel Chinees in het tekstvak en geeft dit correct weer.

9.4 Internet Explorer 6-beperking voor internationale tekens in bestandsnamen:

Als u met Internet Explorer 6 een bestand met internationale tekens in de bestandsnaam uploadt naar een bestandsmap en u vervolgens dit bestand bewerkt waardoor een nieuwe versie ontstaat, werkt de koppeling naar de oorspronkelijke versie van het bestand niet meer, omdat Internet Explorer 6 de bestandsnaam dubbel heeft gecodeerd. U kunt dit probleem oplossen door bij te werken naar Internet Explorer 7.

10.0 Teaming-documentatie

De volgende bronnen bieden informatie over Novell Teaming 2.0:

 • Online productdocumentatie: Website met Novell Teaming 2.0-documentatie

 • Met Novell Teaming meegeleverde productdocumentatie:

  • Videohandleidingen: Klik op een van de vijf pictogrammen voor Videohandleidingen op de landingspagina van Teaming om uitleg en demonstraties van veel voorkomende Teaming-taken weer te geven. (De Videohandleidingen zijn alleen beschikbaar in het Engels.)

  • Helpsysteem: Klik op het pictogram Help (vraagteken) in de rechterbovenhoek van de landingspagina van Teaming en klik vervolgens op een gele Help-markering voor contextafhankelijke Help.

  • Handleidingen: Klik op het pictogram Help en klik vervolgens op Handleidingen weergeven.

U kunt meer informatie over Teaming vinden in de productdocumentatie van Novell Teaming en in de volgende resources:

11.0 Conventies in de documentatie

In deze documentatie wordt het groter-dan-teken (>) gebruikt om handelingen binnen een stap en onderdelen van een verwijzing te scheiden.

Een handelsmerkteken (®, ™, enzovoort) geeft een handelsmerk van Novell aan, een asterisk (*) geeft een handelsmerk van derden aan