A.0 Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger

GroupWise-skrivebordsklienten er løsningen for alle som trenger tilgjengelighetsfunksjoner i GroupWise. Du finner mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjonene i GroupWise-klienten under Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger i Brukerhåndbok for GroupWise 18-klienten.

GroupWise-skrivebordsklienten krever full lisensiering. Hvis du er en kunde med en begrenset lisens som trenger en skrivebordsløsning, finnes det en rabatt per enhet for tilgjengelighetsbrukere som har begrensede lisenser frem til GroupWise Web oppnår full støtte. Kontakt salgsrepresentanten din for informasjon og priser.