E.0 Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger

Micro Focus arbeider for å utvikle produkter som er tilgjengelige, og som kan brukes av alle brukere, også brukere med funksjonshemninger. Mange tilgjengelighetsfunksjoner er innebygd i GroupWise. Disse funksjonene er tilgjengelige for alle, uten behov for ytterligere hjelpemidler:

Sammen med de innebygde funksjonene, overholder GroupWise høykontrastmodus i Windows, og er kompatibel med skjermleseren for NV-tilgang (NVDA).