20.0 Vise og administrere kontakter

Du kan gjøre følgende i GroupWise Web

 • Vise systemadresseboken og kontaktene den inneholder.

  Og

 • Vis, opprett, rediger, kopier, flytt og slett elementene i Ofte brukte kontakter og Personlig adressebok.

 • Klikk på fanen Kontakter i menylinjen.

 • I adresseboklisten velger du GroupWise-adressebok, Ofte brukte kontakter eller din egen adressebok.

  Når du klikker på et navn i adresseboken, oppdateres listen over kontakter.

  Kontakter er oppført til høyre, og du kan bruke de tilhørende ikonene for å skille mellom kontakttypene, som vist nedenfor:

  Ikon

  Kontakttype

  Kontakt (person)

  Gruppe

  Ressurs

  Organisasjon

 • Filtrer for å finne kontakten du ser etter ved å bruke Filtrer-boksen øverst i kontaktlisten. Laster inn vises mens filterforespørselen prosesseres. Ingen elementer å vise betyr at filtreringen ikke resulterte i noe å rapportere.

 • Klikk på en kontakt eller en gruppe for å vise den grunnleggende informasjonen for den.

 • Dobbeltklikk på en kontakt eller gruppe i Ofte brukte kontakter eller i den personlige mappen din.

  I denne modusen kan du legge til eller redigere kontaktinformasjon, som varierer avhengig av kontakttype. For en personkontakt kan du for eksempel venstreklikke på bildeboksen under Kontakt-fanen og legge til, endre eller fjerne et avatarbilde (gjelder ikke for kontakter som er delt med deg).

  MERK:Kontakter i GroupWise-adresseboken og alle stedfortrederøkter er skrivebeskyttede, men du kan endre kontaktinformasjonen i Ofte brukte kontakter, i de personlige adressebøkene dine og i adressebøker som deles med deg og der eieren har aktivert redigering.

  Etter å ha modifisert informasjonen klikker du Lagre for å modifisere kontakten på GroupWise-serveren, eller Avbryt for å lukke detaljruten uten å lagre endringene.

 • Hold musen over Opprett-knappen i Kontakter, og klikk på Kontakt eller Gruppe for å opprette en ny kontakt eller ny gruppe. Fyll ut nødvendig informasjon, og klikk på Lagre for å opprette den nye kontakten eller gruppen.

  Hvis du klikker på Opprett uten å holde musen over, vil standardopprettingsvinduet være for en ny kontakt.

 • Gjør ett av følgende med hvilken som helst kontakt i en Personlig adressebok (personkontakt, gruppe, ressurs eller organisasjon) ved å bruke ikonene på verktøylinjen:

  • Fjern en kontakt fra Ofte brukte kontakter eller din personlige adressebok ved å velge elementet og klikke på ikonet Slett .

  • Kopier en kontakt fra Ofte brukte kontakter til din personlige adressebok, eller omvendt, ved å velge elementet og klikke på Kopier-ikonet .

  • Flytt en kontakt fra Ofte brukte kontakter til din personlige adressebok, eller omvendt, ved å velge elementet og klikke på Flytt-ikonet .

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan valg av flere elementer fungerer med handlingene ovenfor, kan du se Velge flere listeelementer.