2.9 Administrere mapper

Denne delen inneholder informasjon om følgende:

2.9.1 Oppretting av mapper

Slik oppretter du en mappe:

  1. Høyreklikk på den tiltenkte overordnede mappen og velg Ny mappe.

  2. Angi navnet til den nye mappen og trykk på Enter.

2.9.2 Flytting av mapper

Slik flytter du en mappe:

  • Dra mappen hvor du vil den skal vises i mappelisten. Du kan neste mapper ved å slippe dem i en annen mappe. Mappen blir fremhevet i grønt hvis du kan neste mappen og rød hvis dette ikke er mulig.