2.2 Sende elementer

Når Postboks- eller Kalender-hodet er valgt i GroupWise Web, kan du opprette og sende følgende elementer:

 • E-post

 • Avtaler

 • Oppgaver

 • Merknader

 • Telefonmeldinger

Du kan også sende på nytt og tilbakekalle elementer som oppfyller et spesifisert kriterium. Se avsnittene nedenfor for mer informasjon.

2.2.1 Opprette og sende elementer

Slik oppretter og sender du et element:

 1. Hold musen over Skriv-knappen, og velg typen element du vil sende: E-post, Oppgave, Telefon, Avtale eller Notat.

  eller

  Klikk på Skriv for å sende en e-post.

 2. Fyll ut feltene for elementtypen du har valgt, og klikk på Send.

TIPS:Når du klikker på en e-postadresse mens du viser et element i GW Web, åpnes vinduet for å skrive e-post i GW Web i stedet for standard e-posthåndtering på OS-plattformen.

2.2.2 Sende elementer på nytt

Noen ganger vil du kanskje sende på nytt eller til og med tilbakekalle postelementer, kanskje på grunn av disse årsakene:

 • Informasjon mangler eller er feil i emnelinjen eller hovedteksten i meldingen

 • Du må legge til eller utelate en adressat i Til-, Kopi- eller Blindkopi-linjene

 • Du må legge til, endre eller fjerne et vedlegg

I GroupWise Web kan du redigere og sende originale post- og telefonmeldinger på nytt, og til og med tilbakekalle den typen meldinger når de er ulest.

Hvis du vil fjerne originalelementet som del av Send på nytt, kan du se neste avsnitt om å tilbakekalle originalelementet.

Slik sender du en original post- eller telefonmelding på nytt:

 1. Velg det sendte postelementet i mappen Sendte elementer, eller dersom du også er en mottaker av meldingen, kan du velge den i postkassemappen.

 2. Velg Send på nytt fra ellipsenedtrekksmenyen på verktøylinjen.

  MERK:Alternativet Send på nytt er også i menyen dersom du høyreklikker på et element.

 3. Foreta de ønskede endringene i meldingsteksten eller i adressat- eller emnelinjen.

 4. Klikk på Send.

2.2.3 Tilbakekalle originalelementer ved sending på nytt

Du kan tilbakekalle telefon- og postelementer når du sender dem på nytt. Originalelementene tilbakekalles bare fra postboksene til de mottakerne som ikke har lest elementene. Uleste postmeldinger erstattes av den nye meldingen, men leste postmeldinger tilbakekalles ikke, og postboksene til de mottakerne vil inneholde både originalmeldingen og den som ble sendt på nytt.

Slik tilbakekaller du en original post- eller telefonmelding fra mottakere som ikke har lest den:

 1. Velg det sendte postelementet i mappen Sendte elementer, eller dersom du også er en mottaker av meldingen, kan du velge den i postkassemappen.

 2. Velg Send på nytt fra ellipsenedtrekksmenyen på verktøylinjen.

 3. Foreta de ønskede endringene i meldingsteksten, adressat- eller emnelinjen og vedlegg.

 4. Påse at glidebryteren Vil du tilbakekalle originalelementet? er aktivert, og klikk på Send.