5.0 Søke etter elementer

Ved hjelp av søkefunksjonen kan du angi en rekke kriterier som kan hjelpe deg å finne det elementet du er ute etter.