6.1 Administrere postkassepassord

6.1.1 Bruke LDAP-godkjenning

Hvis systemansvarlig har slått på LDAP-godkjenning, er det LDAP-passordet som brukes til å gi tilgang til postkassen, ikke et GroupWise-passord. Med LDAP-godkjenning kreves det at du har et passord, og du kan ikke fjerne passordet. Kontakt systemadministrator hvis du vil endre LDAP-passordet ditt.

6.1.2 Endre GroupWise-passordet

Passordet er til GroupWise-postkassen din. Det betyr at du alltid bruker samme passord til å logge deg på postkassen, uansett hvordan du åpner den.

Du kan bare endre passordet i Windows-klienten for GroupWise eller i GroupWise WebAccess i en nettleser på en datamaskin. Du kan ikke bruke GroupWise WebAccess i en nettbrettnettleser til å endre passordet.