2.2 Send e-post

2.2.1 Sende en melding

 1. Trykk på i postkassen, og trykk deretter på Ny post.

 2. Begynn å skrive inn mottakerens navn i Til-boksen. GroupWise forsøker å finne navn i listen over mye brukte adresser som stemmer med bokstavene du skriver inn. Hvis du ser det riktige navnet, trykker du på det for å legge det til i mottakerlisten. Hvis ikke fortsetter du med å skrive mottakerens e-postadresse.

  eller

  Trykk på for å vise en liste over mye brukte adresser, og trykk deretter på navnet for å legge det til i mottakerlisten.

 3. (Valgfritt) Trykk på Kopi/Blindkopi-boksen hvis du vil legge til kopi- eller blindkopimottakere.

  Kopimottakere mottar en kopi av et element. Alle mottakere kan se at en kopi er sendt. De kan også se navnene på kopimottakerne.

  Blindkopimottakere mottar en kopi av et element. Andre mottakere får ingen informasjon om blindkopier. Bare avsenderen og blindkopimottakere vet at blindkopien ble sendt. Hvis en mottaker svarer og velger Svar alle, vil ikke blindkopimottakere motta svaret.

 4. Trykk i Emne-boksen for å skrive inn et emne.

 5. Trykk i Melding-boksen for å skrive inn selve meldingen.

 6. (Valgfritt) Trykk på for å angi sendingsalternativer, for eksempel å gi meldingen høy prioritet, be om svar eller be om leveringskvittering.

 7. (Valgfritt) Trykk på Legg ved, velg vedleggstypen fra listen, og velg deretter filen du vil legge til i meldingen.

 8. Trykk på Send.

2.2.2 Legge inn en melding i postkassen

Du kan skrive en melding til deg selv og legge den inn i din egen postkasse. Deretter kan du flytte meldingen til en annen mappe eller til oppgavelisten.

 1. Trykk på i postkassen, og trykk deretter på Ny post.

 2. Trykk på for å gjøre om postmeldingen til en personlig melding.

 3. Trykk i Emne-boksen for å skrive inn et emne.

 4. Trykk i Melding-boksen for å skrive inn selve meldingen.

 5. (Valgfritt) Trykk på for å angi meldingsklassifisering og prioritet.

 6. Trykk på Legg inn.

2.2.3 Lagre en uferdig melding

Du kan lagre uferdige postmeldinger som du vil sende eller legge inn senere. Meldinger lagres ikke automatisk mens de skrives, så du må lagre dem manuelt.

 1. Trykk på i en åpen postmelding.

Elementet lagres i mappen Under arbeid . Deretter kan du fortsette å arbeide med meldingen, eller du kan lukke den og komme tilbake til den senere.

2.2.4 Angi sendingsalternativer

Du kan angi fire sendingsalternativer før du sender en postmelding:

 1. Trykk på i en åpen postmelding.

 2. Trykk på alternativet, og velg ønsket innstilling:

  Klassifisering: En klassifisering er en sikkerhetsinnstilling som lar mottakeren vite om meldingen er konfidensiell, topphemmelig osv. Denne informasjonen vises øverst i meldingen. En klassifisering gir ikke kryptering eller ekstra sikkerhet. Hensikten med den er å varsle mottakeren om meldingens relative følsomhet.

  Prioritet: Det lille ikonet ved siden av en melding i postkassen er rødt når prioriteten er høy, hvitt når prioriteten er vanlig og grått når prioriteten er lav. Tittelen gjenspeiler også prioriteten når meldingen åpnes.

  Svar ønskes: Informerer mottakeren om at du gjerne vil ha et svar når det er praktisk mulig eller innen et bestemt antall dager.

  Kvittering: Varsler deg når meldingen blir åpnet eller slettet.