6.2 Administrere papirkurven

Alle slettede postmeldinger, avtaler, oppgaver og påminnelser oppbevares i papirkurven. Elementer i papirkurven kan vises, åpnes eller returneres til postkassen helt til papirkurven er tømt. Når du tømmer papirkurven, fjernes elementene i papirkurven fra systemet.

Du kan tømme hele papirkurven eller fjerne bare valgte elementer. Elementene i papirkurven slettes etter regler som GroupWise-administrator har angitt, eller du kan tømme papirkurven manuelt. Systemansvarlig kan angi at papirkurven din tømmes automatisk med jevne mellomrom.

6.2.1 Vise elementer i papirkurven

 1. Trykk på papirkurven i mappelisten.

Du kan åpne og vise informasjon om elementer i papirkurven. Du kan også fjerne elementer permanent eller gjenopprette dem til postkassen.

6.2.2 Gjenopprette elementer i papirkurven

Windows-klienten for GroupWise inneholder et alternativ for å tømme papirkurven automatisk etter et visst antall dager. Hvis dette alternativet er valgt, enten av deg eller av GroupWise-systemadministrator, blir elementene i papirkurven automatisk slettet etter det angitte antallet dager.

Slik kan du gjenopprette slettede elementer fra papirkurven:

 1. Trykk på papirkurven i mappelisten.

 2. Trykk på elementet du vil gjenopprette, for å åpne det, og trykk deretter på Gjenopprett.

Det gjenopprettede elementet plasseres i mappen som det opprinnelig ble slettet fra. Hvis den opprinnelige mappen ikke finnes lenger, plasseres elementet i postkassen din.

6.2.3 Tømme papirkurven

Slette bare ett element fra papirkurven:

 1. Trykk på papirkurven i mappelisten.

 2. Trykk på elementet du vil slette, for å åpne det.

 3. Trykk på .

Tømme alle elementer fra papirkurven:

 1. Trykk på papirkurven i mappelisten.

 2. Trykk på på verktøylinjen for elementlisten.

Tømme bestemte elementer fra papirkurven:

 1. Trykk på papirkurven i mappelisten.

 2. Velg ett eller flere elementer.

 3. Trykk på .