1.3 Navigering i GroupWise WebAccess-grensesnittet på et nettbrett

Grensesnittet i GroupWise WebAccess for nettbrett er utformet for å gi rask tilgang til postkassen og kalenderinformasjon. I avsnittene nedenfor finner du hjelp til å navigere i grensesnittet for å utføre det du vil, på enklest mulig måte:

1.3.1 Utforske postkassen

Når du logger deg på GroupWise via nettleseren på nettbrettet, vises postkassen din.

Figur 1-1 Postkasse

Elementliste: Elementlisten i panelet til venstre viser hvilke elementer som ligger i postkassen din for øyeblikket, og oppdateres automatisk når du mottar nye elementer. Du kan rulle for å vise alle elementene i listen. Du kan trykke på et element for å vise det i elementvisningen i ruten til høyre. Hvis du velger ett eller flere elementer, vises valgfeltet slik at du kan utføre oppgaver som for eksempel å slette elementene, merke dem som lest eller ulest eller flytte dem til andre mapper.

Ved hjelp av verktøylinjen øverst i elementlisten kan du utføre følgende handlinger:

 • Trykk på for å åpne mappelisten. Postkassen er bare én av mange mapper du kan bruke til å vise og administrere e-post. Med mappelisten får du tilgang til de andre mappene, for eksempel Sendte elementer, Under arbeid, Uåpnede elementer og Papirkurv. Du finner mer informasjon under Utforske mappelisten.

 • Trykk på for å oppdatere postkassen og vise nylig mottatte elementer.

 • Trykk på for å opprette nye e-postmeldinger, oppgaver, avtaler og påminnelser.

Elementvisning: I elementvisningen i ruten til høyre vises innholdet i det elementet som er valgt i elementlisten.

Ved hjelp av verktøylinjen øverst i elementvisningen kan du utføre følgende handlinger: Hvilke handlinger som er tilgjengelig, avhenger av hva slags element som vises for øyeblikket:

 • Trykk på for å vise mulige måter å svare på.

 • Trykk på for å vise alle andre handlinger.

 • Trykk på for å forstørre visningsområdet.

Hurtigtilgangsfeltet: Du finner hurtigtilgangsfeltet nederst på skjermen. Det inneholder følgende koblinger:

 • Post: Viser postkassen eller den siste mappen som var åpen (Sendte elementer, Under arbeid, Uåpnede elementer, Papirkurv osv.).

 • Kalender: Viser kalenderen. Du kan bruke kalenderen til å vise datobestemte elementer som avtaler, oppgaver og påminnelser.

 • Søk: Viser en søkefunksjon som du kan bruke til å finne elementer.

 • Mer: Brukes til å finne ut hvilken GroupWise-versjon du har, åpne hjelpen og logge av.

 • Forrige og Neste: Brukes til å rulle gjennom elementene i elementlisten.

1.3.2 Utforske mappelisten

Postkassen er bare én av mange mapper du kan bruke til å vise og administrere e-post. Med mappelisten får du tilgang til de andre mappene, for eksempel Sendte elementer, Under arbeid, Uåpnede elementer og Papirkurv.

Åpne mappelisten ved å trykke på på verktøylinjen for elementlisten i postkassen.

Figur 1-2 Mappeliste

Postkasse: Postkassen er standardmappen som åpnes når du logger deg på for første gang. Der vises alle elementer du har mottatt. Avtaler, oppgaver og påminnelser flyttes fra postkassen til kalenderen når du godtar dem. Avslåtte elementer flyttes til papirkurven. Du finner mer informasjon om postkassen i Utforske postkassen.

Uåpnede elementer: I Uåpnede elementer finner du alle mottatte elementer som du ikke har åpnet ennå.

Sendte elementer: I Sendte elementer vises alle elementene du har sendt. Du kan kontrollere egenskapene for de sendte elementene for å finne ut hvilken status de har (levert, åpnet osv.).

Kalender: I kalenderen vises avtaler, påminnelser og oppgaver. Det finnes flere visningsalternativer for kalenderen. Når du har åpnet kalenderen, kan du trykke på for å velge hvilke kalendere som skal vises. Du kan gå tilbake til mappelisten fra kalenderen ved å trykke på Post-knappen i hurtigtilgangsfeltet og deretter trykke på Mapper-knappen. Du finner mer informasjon om kalenderen i Uforske kalenderen.

Oppgaveliste: Oppgavelisten inneholder alle oppgaver du har mottatt (eller opprettet selv), og som ikke er fullført ennå. Du kan legge til andre elementer, for eksempel meldinger, påminnelser og avtaler, og du kan sortere elementene etter ønske.

Under arbeid: I Under arbeid finner du e-postelementer som du har begynt på, og deretter lagret for å skrive ferdig senere. Du må lagre meldingene manuelt. Det finnes ingen automatisk lagringsfunksjon.

Arkiv: I Arkiv-mappen finner du dine personlige mapper og delte mapper. Du kan bare opprette personlige og fellesmapper i Windows-klienten for GroupWise eller i GroupWise WebAccess i en nettleser på en datamaskin.

Useriøs post: Mappen Useriøs e-post inneholder e-post som er isolert av behandlingsprogrammet for useriøs e-post. Denne mappen vises bare hvis behandling av useriøs e-post er aktivert. Du kan bare aktivere behandling av useriøs e-post i Windows-klienten for GroupWise eller i GroupWise WebAccess i en nettleser på en datamaskin.

Så lenge behandling av useriøs e-post er aktivert, kan denne mappen ikke slettes. Du kan imidlertid gi den nytt navn eller flytte den til et annet sted på mappelisten.

Hvis du vil slette elementer i mappen for useriøs e-post, velger du elementene og trykker på .

Papirkurv: I papirkurven ligger slettede e-postmeldinger, avtaler, oppgaver, notater og dokumenter. Elementene i papirkurven kan vises, åpnes eller returneres til postkassen helt til papirkurven blir tømt. Når du tømmer papirkurven, fjernes elementene i papirkurven fra systemet.

Du kan tømme hele papirkurven eller fjerne bare valgte elementer. Systemansvarlig kan angi at papirkurven din tømmes automatisk med jevne mellomrom.

Søkeresultatmapper En søkeresultatmappe er en mappe som viser resultatene fra et søk. Når mappen åpnes, vil GroupWise undersøke søkekriteriene som er definert for mappen, søke etter alt som er angitt, og vise alt som blir funnet, i elementlisten. Du kan behandle elementer i en søkeresultatmappe på samme måte som du behandler elementer i andre mapper, for eksempel åpne, videresende, flytte eller slette dem, men det opprinnelige elementet blir liggende i mappen søket fant det i. Dette betyr at hvis du flytter eller sletter et element fra en søkeresultatmappe, slettes elementet fra elementlisten, men ikke fra den opprinnelige plasseringen. Neste gang du åpner søkeresultatmappen, utføres søket på nytt og elementet vises igjen.

Mappen Uåpnede elementer er et eksempel på en systemsøkeresultatmappe. Du kan bare opprette personlige søkeresultatmapper i Windows-klienten for GroupWise eller i GroupWise WebAccess i en nettleser på en datamaskin.

1.3.3 Uforske kalenderen

Enkelte e-postelementer, for eksempel avtaler, oppgaver og påminnelser, er tilknyttet datoer. I kalenderen kan du se og administrere disse datoavhengige elementene.

Du kan åpne kalenderen fra mappelisten, eller du kan åpne den ved å trykke på Kalender-ikonet i hurtigtilgangsfeltet nederst på skjermen.

Figur 1-3 Kalender

Kalenderen åpnes i i en ukevisning som viser avtaler, oppgaver og påminnelser. Du kan administrere kalenderen på følgende måter:

 • Trykk på et element for å vise innholdet i det.

 • Trykk på for å oppdatere kalenderelementene.

 • Trykk på for å opprette en ny avtale, oppgave eller påminnelse.

 • Trykk på for å velge kalenderne som skal vises.

 • Trykk på for å velge kalenderelementene (avtaler, oppgaver og påminnelser) som skal vises.

 • Trykk på for å bytte til dagsvisning, for å bytte til ukevisning eller for å bytte til månedsvisning.

 • Trykk på de to pilene ved datointervallet for å vise forrige eller neste periode.

 • Trykk på for å vise dagen i dag.