F.5 Opprette en søkemappe

I GroupWise er en søkemappen kalt en søkeresultatmappe. Når søkeresultatmappen åpnes, kontrollerer GroupWise søkekriteriene som er definert for mappen, søker etter alt som er angitt, og viser alt det finner i elementlisten.

  1. I mappelisten klikker du Fil > Ny > Mappe.

  2. Klikk Søkeresultatmappe.

  3. Klikk Tilpasset søkeresultatmappe, og klikk deretter Neste.

  4. Skriv navnet på og beskrivelsen for mappen.

  5. Klikk Opp, Ned, Høyre eller Venstre for å plassere mappen der vil ha den i mappelisten, og klikk Neste.

  6. Angi søkekriteriene, søk etter eksempel-kriterier eller informasjon for elementer du vil finne.

  7. Hvis du ikke vil at mappen skal oppdatere resultater hver gang du åpner den, opphever du alternativet Finn nye samsvarende elementer hver gang mappen åpnes.

  8. Klikk Neste.

  9. Angi visningsinnstillingene du vil ha for denne mappen, og klikk deretter Fullfør.

Du finner mer informasjon under Forstå søkeresultatmapper.