13.6 Forstå søkeresultatmapper

En søkeresultatmappe er en mappe som viser resultatene fra en spørring. Når mappen åpnes, kontrollerer GroupWise søkekriteriene som er definert for mappen, søker etter alt som er angitt og viser alt det finner i elementlisten. Du kan gjøre noe med elementer i en søkeresultatmappe akkurat som du ville gjort noe med dem i andre mapper, for eksempel åpne, videresende, skrive ut, kopiere, flytte eller slette dem. De opprinnelige elementene ligger fremdeles i mappene der søket fant dem, og handlingene du utfører, utføres på dem også. Dette betyr at hvis du flytter eller sletter et element fra en søkeresultatmappe, slettes elementet også fra elementlisten og fra den opprinnelige plasseringen.

Du kan se mappen der det opprinnelige elementet ligger hvis du åpner en søkeresultatmappe og ser på kolonnene med informasjon som vises i elementlisten. Kolonnen Mappe viser hvor hvert element er lagret.

Du kan opprette dine egne søkeresultatmapper og definere søkekriteriene du vil bruke, for eksempel alle elementer fra en bestemt adresse eller alle elementer med et bestemt ord i Emne-linjen. Du kan også opprette en søkeresultatmappe som inneholder alle uleste elementer.

13.6.1 Opprette en søkeresultatmappe

 1. I mappelisten klikker du Fil > Ny > Mappe.

 2. Klikk Søkeresultatmappe.

 3. Hvis du vil opprette en søkeresultatmappe med dine egne søkekriterier, klikker du Tilpasset søkeresultatmappe, og deretter Neste.

  eller

  Hvis du vil opprette en søkeresultatmappe basert på Søk etter eksempel, klikker du Tilpasset Søk etter eksempel-mappe, og klikk Neste.

  eller

  Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert søkeresultatmappe som mal for å opprette en tilpasset mappe, klikk Forhåndsdefinert søkeresultatmappe, velg den forhåndsdefinerte mappen du ønsker å basere mappen din på (for eksempel Sendte elementer), velg Endre forhåndsdefinert søkeresultatmappe, og klikk Neste.

 4. Skriv navnet på og beskrivelsen for mappen.

 5. Klikk Opp, Ned, Høyre eller Venstre for å plassere mappen der vil ha den i mappelisten, og klikk Neste.

 6. Angi søkekriteriene, søk etter eksempel-kriterier eller informasjon for elementer du vil finne.

 7. Hvis du ikke vil at mappen skal oppdatere resultater hver gang du åpner den, opphever du alternativet Finn nye samsvarende elementer hver gang mappen åpnes.

 8. Klikk Neste.

 9. Angi de visningsinnstillingene du vil ha for denne mappen, og klikk Fullfør.

13.6.2 Opprette en mappe for alle elementer

En vanlig måte å bruke søkeresultatmapper på, er å opprette en mappe som inneholder alle uleste elementer.

Slik oppretter du en søkeresultatmappe til uleste elementer:

 1. Klikk Fil > Ny > Mappe.

 2. Velg Søkeresultatmappe, og velg deretter Tilpasset søkeresultatmappe.

 3. Klikk Neste.

 4. Angi et navn på mappen i feltet Navn, for eksempel Uleste elementer, og klikk deretter Neste.

 5. Velg alle mappene du vil samle uleste elementer fra, i feltet Søk i.

 6. Klikk Avansert søk.

 7. Velg Elementstatus i den første nedtrekkslisten, Inkluderer ikke i den andre listen, og Lest i den tredje.

 8. Klikk OK og deretter Neste > Fullfør.