72.7 Synkronisere bufferpostkassen og online-postkassen

72.7.1 Synkronisere elementer

 1. Hvis du vil synkronisere elementer, klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise.

72.7.2 Synkronisere regler

 1. Hvis du vil synkronisere regler, klikker du Verktøy > Regler og deretter Oppdater.

72.7.3 Hente adresser fra en adressebok

Du kan hente adresser fra GroupWise-adresseboken eller fra personlige adressebøker.

Hente adresser fra GroupWise-adresseboken

 1. Klikk Verktøy > Adressebok.

 2. Klikk Vis > Hent GroupWise-adressebok.

Hente adresser fra en personlig adressebok

 1. Klikk Verktøy > Adressebok.

 2. Klikk Vis > Hent personlig adressebok.

72.7.4 Laste ned adressebøker til postkassen automatisk

Slik angir du at GroupWise-adresseboken, dine personlige adressebøker og regler skal lastes ned til bufringspostkassen regelmessig:

 1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

 2. Klikk GroupWise-kontoen og deretter Egenskaper.

 3. Klikk Avansert-fanen, og velg deretter Oppdater adressebøker og regler hver x. dag.

 4. Angi hvor ofte du vil at adressebøkene og reglene skal oppdateres, og klikk deretter OK.

72.7.5 Oppdatere alle elementer i bufferpostkassen samtidig

 1. Klikk Verktøy > Hent hele postkassen.

Oppdatering av hele bufferpostkassen kan ta lang tid og mye båndbredde (akkurat som den innledende "prepareringen" av bufferpostkassen), og det kan monopolisere ressurser på klienten og serveren. Du bør bruke denne fullstendige synkroniseringen med forsiktighet, for eksempel når du har mistanke om databasefeil i bufferpostkassen.

72.7.6 Arbeide med bibliotekdokumenter i buffermodus

Hvis du har dokumenter fra GroupWise-biblioteket i postkassen og merker et dokument som I bruk, forhindrer du at andre brukere kan endre dokumentet. Hvis du ikke merker et dokument som I bruk, kan noen redigere det mens du har en kopi i bufferpostkassen. Hvis du deretter redigerer dokumentet og returnerer det til hovedbiblioteket, lagres dokumentet som en ny versjon, og redigeringen lagres ikke i den andre versjonen. Hvis du ikke har tenkt å redigere et dokument, bør du ikke merke det som I bruk. Når du avslutter et dokument som er merket som I bruk, blir du spurt om du vil sende dokumentet til hovedbiblioteket og merke det som Tilgjengelig. Når du er ferdig med dokumentet, bør du merke det som Tilgjengelig, slik at andre kan redigere det.