72.1 Forstå bufringsfunksjoner

De fleste GroupWise-funksjoner er tilgjengelige i bufringsmodus, med unntak av abonnement på andre brukeres varslinger.

Flere brukere kan installere sine bufferpostkasser på samme, delte datamaskin.

Hvis du kjører i buffermodus og ekstern modus på den samme datamaskinen, kan den samme lokale postkassen (som også kalles bufferpostkasse eller ekstern postkasse) brukes til å minimere diskplassen. Hvis du vil ha mer informasjon om ekstern modus, kan du se Bruke ekstern modus.

Hvis diskplassen er liten, kan du angi begrensninger for hvilke elementer som skal lastes ned til den lokale postkassen. Du kan angi at bare emnelinjen skal lastes ned, eller angi en størrelsesbegrensning.

Den GroupWise-administratoren kan angi innstillinger som ikke lar deg bruke bufringsmodus, eller som krever at du bare bruker bufringsmodus.