73.0 Bruke ekstern modus

Ekstern modus er kjent for GroupWise-brukere som bruker På reisefot. På samme måte som i buffermodus, lagres en kopi av nettverkspostkassen (eller delen du angir) på den lokale stasjonen. Du kan hente og sende meldinger periodisk med den type forbindelse du angir (modem, nettverk eller TCP/IP). Hvis du ikke vil ha en fullstendig kopi av nettverkspostkassen, kan du begrense hva som hentes, for eksempel bare nye meldinger eller bare emnelinjene i meldingene.

GroupWise-administratoren din kan spesifisere innstillinger som ikke lar deg bruke ekstern modus.