74.3 Lære mer om eksterne forbindelsestyper

Når du kjører GroupWise i ekstern modus, kan du koble til Online GroupWise-systemet ved hjelp av en modemforbindelse, en nettverksforbindelse (direkteforbindelse) eller en TCP/IP-forbindelse. Når du bruker På reisefot til å konfigurere den eksterne postkassen, oppretter GroupWise de aktuelle forbindelsene på grunnlag av måten du kjører GroupWise på for øyeblikket. Du kan både opprette nye forbindelser og endre eller slette eksisterende forbindelser.

Du vil sannsynligvis bruke Ekstern når du er borte fra kontoret med en datamaskin som ikke har noen permanent nettverkstilgang. I disse situasjonene kan du bruke en TCP/IP-forbindelse eller en modemforbindelse til å koble til GroupWise-systemet. Modemforbindelser ringer opp en gateway i GroupWise-systemet. I TCP/IP-forbindelser brukes en IP-adresse og en utgang ved tilkobling til GroupWise-systemet.

Du kan også bruke Ekstern på kontoret og koble til GroupWise-systemet via TCP/IP-forbindelse eller en nettverksstasjonstilordning. Disse tilordningene er nyttige for å laste ned store mengder med informasjon, for eksempel GroupWise-adresseboken.

Du finner mer informasjon under Konfigurere de eksterne forbindelsene.

Hvis den eksterne forbindelsen er dyr, kan du spare penger og tilkoblingstid ved å opprette forbindelse utenfor kontortiden, laste ned adressebøker med nettverksforbindelse før du drar ut på reise, begrense hvor mange meldinger du laster ned, eller vente til du har et antall forespørsler før du oppretter forbindelse.