74.1 Forberede bruk av ekstern modus

Bruk På reisefot på verktøymenyen (eller bytt fra online modus til ekstern modus) til å opprette, konfigurere eller oppdatere den eksterne postkassen. Den lokale postkassen opprettes på den lokale stasjonen, og gjeldende forbindelser blir oppdaget og konfigurert. Hvis du allerede har brukt buffermodus, er den lokale postkassen allerede opprettet.

Du kan også bruke På reisefot til å lage installeringsfiler på en harddisk, slik at du kan konfigurere den eksterne postkassen på en datamaskin som ikke er koblet til nettverket.

Flere brukere kan konfigurere sine eksterne postkasser på én enkelt delt datamaskin.

74.1.1 Konfigurere den eksterne postkassen

Hvis du bytter fra online-modus til ekstern modus, kan du angi banen til den eksterne postkassen. Hvis denne banen ikke eksisterer, kjøres På reisefot automatisk. Fremgangsmåten nedenfor forklarer hvordan du konfigurerer den eksterne postkassen ved hjelp av På reisefot.

 1. Kontroller at GroupWise er installert på datamaskinen du vil konfigurere bufringspostkassen på.

 2. Pass på at du har et passord til online-postkassen.

 3. Kjør GroupWise i online-modus på en bærbar maskin i dokkingstasjonen eller en arbeidsstasjon.

 4. Klikk Verktøy > På reisefot.

 5. Skriv inn passordet for postboksen, og klikk deretter på OK.

 6. Hvis du vil opprette den eksterne postboksen på den bærbare maskinen i dokkingstasjonen som for øyeblikket er tilkoblet nettverket med Online GroupWise-systemet, klikker du på Denne maskinen og klikker deretter på Neste.

  Hvis du klikker Denne maskinen, og GroupWise ikke er installert i den bærbare maskinen i dokkingstasjonen, blir du bedt om å installere GroupWise. Hvis du vil bruke GroupWise mens du er borte fra kontoret, klikker du Ja for å installere GroupWise på den datamaskinen du har med på reisen. Fortsett med Trinn 7.

  eller

  Hvis du vil lage en installeringsdiskett for en annen datamaskin, for eksempel hjemmedatamaskinen din, klikker du på En annen maskin og klikker deretter på Neste. Ha en diskett for hånden. Når installeringsdisketten er klar, setter du den inn i maskinen der vil konfigurere den eksterne postboksen (for eksempel hjemmedatamaskinen din), og kjører deretter setup.exe fra disketten. Gå til Trinn 10.

 7. Skriv inn banen til den eksterne postboksen, og klikk deretter på Neste.

 8. Velg telefonnumrene du vil bruke når du skal koble deg til online-postboksen, og klikk deretter på Neste.

 9. Velg elementene du vil kopiere til den eksterne postboksen, og klikk deretter på Fullfør.

 10. Avslutt GroupWise.

 11. Høyreklikk på Windows-skrivebordet, og klikk deretter på Ny > Snarvei.

 12. Skriv inn c:\Program Files\Novell\GroupWise\grpwise.exe /pr-bane_til_ekstern_postkasse.

  Banen er den samme som den du skrev inn i Trinn 7.

 13. Klikk Neste.

 14. Skriv et navn for snarveien, for eksempel Ekstern.

 15. Klikk Ferdig.

  Når du har installert den eksterne postkassen, kan du begynne å sende og hente elementer og adressebokinformasjon fra online-postkassen.

74.1.2 Konfigurere flere eksterne postkasser på en felles datamaskin

Denne fremgangsmåten må følges av alle brukere som konfigurerer en ekstern postkasse på en felles datamaskin.

 1. Kjør GroupWise i online-modus, og klikk deretter på Verktøy > På reisefot.

 2. Angi passordet ditt hvis du blir bedt om det.

 3. Klikk En annen maskin for å opprette en oppsettdisk for en ekstern postkasse.

 4. Følg trinnene i På reisefot-veiviseren, og sett inn en tom disk i det siste trinnet som installeringsfilene kan lagres på.

 5. Logg deg på Windows på den delte datamaskinen med et unikt brukernavn.

 6. Sett inn oppsettdisken i den delte maskinen, og kjør setup.exe fra disken.

  Kontroller at GroupWise er installert på den delte datamaskinen.

 7. Velg en mappe for filene i den eksterne postboksen, og klikk deretter på OK.

  Denne mappen bør ikke deles med andre brukere.

 8. Når GroupWise skal kjøres mot den eksterne postkassen, må hver bruker logge seg på Windows med et unikt brukernavn før GroupWise startes.

74.1.3 Konfigurere de eksterne forbindelsene

Når du kjører GroupWise i ekstern modus, kan du koble til Online GroupWise-systemet ved hjelp av en modemforbindelse, en nettverksforbindelse (direkteforbindelse) eller en TCP/IP-forbindelse. Når du bruker På reisefot til å konfigurere den eksterne postkassen, oppretter GroupWise de aktuelle forbindelsene på grunnlag av måten du kjører GroupWise på for øyeblikket. Du kan både opprette nye forbindelser og endre eller slette eksisterende forbindelser.

Forbindelser

Du kan veksle mellom forbindelsestyper hvis det ikke finnes ventende forespørsler på forbindelsen du bytter fra. Hvis du for eksempel henter og sender elementer med en nettverksforbindelse og bryter forbindelsen før overføringen er ferdig, bør du ikke veksle til en modemforbindelse for å behandle forespørslene. Fullfør de opprinnelige forespørslene med den opprinnelige forbindelsen.

Modemforbindelser

Når du kobler deg opp med en modemforbindelse, ringer du opp Online GroupWise-systemet over en telefonlinje. Du må definere oppringingsinformasjonen for hvert eksterne sted. Du må for eksempel ofte slå 9 for å få tilgang til en ekstern linje i et hotell, men hjemme er dette ikke nødvendig. Hver av disse situasjonene krever et separat eksternt sted. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir oppringingsegenskaper for hvert eksterne sted, kan du slå opp i Windows-dokumentasjonen.

TCP/IP-forbindelser

I TCP/IP-forbindelser brukes en IP-adresse og en utgang ved tilkobling til Online GroupWise-systemet. Hvis du bruker en avgiftsfri Internett-leverandør mens du er borte fra kontoret, kan du unngå telefonkostnader ved å bruke en TCP/IP-forbindelse. I tillegg behøver du ikke å avslutte en Internett-forbindelse og legge på telefonen for å etablere forbindelse med Online GroupWise-systemet via en modemforbindelse. Du kan bruke samme Internett-forbindelse til å koble deg til Online GroupWise-systemet.

Nettverksforbindelser (direkte)

Når du er på kontoret, kan du kjøre GroupWise i ekstern modus med en nettverksforbindelse. En nettverksforbindelse er nyttig hvis du hurtig skal hente store mengder informasjon, for eksempel GroupWise-adresseboken.

Forbindelsesstatus

Når du bruker På reisefot til å oppdatere den eksterne postkassen før du forlater kontoret eller når du sender og henter elementer eksternt, vises vinduet Forbindelsesstatus. Dette vinduet lar deg overvåke informasjonsoverføringen mellom Online GroupWise-systemet og den eksterne postkassen. Hvis du vil vise detaljert informasjon om forbindelsen, bruker du Vis logg. Hvis du vil vise antall forespørsler Online GroupWise-systemet må behandle, velger du Forespørsler. Du kan når som helst stoppe informasjonsoverføringen ved å bruke Frakoble.

I tillegg til vinduet Forbindelsesstatus, angir ikonet i systemstatusfeltet statusen for forbindelsen.

Ikon

Betyr

Du er tilkoblet.

Du er frakoblet.

Du sender elementer.

Du mottar elementer.

Forbindelseslogg

Bruk Forbindelseslogg til å vise informasjon om og løse problemer med forbindelsen. Denne loggen inneholder informasjon om tilkoblingstid, feilmeldinger og så videre.

GroupWise bruker Forbindelseslogg-filer til å logge forbindelsesinformasjonen: ekstern1.log, ekstern2.log og ekstern3.log. GroupWise bruker neste loggfil hver gang du kjører GroupWise i ekstern modus.

Opprette en modemforbindelse

Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil vite telefonnummer, påloggings-ID og passord for gateway.

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk på Konfigurer, klikk på Koble til og klikk deretter på Ny.

 3. Sørg for at Modem er valgt, og klikk deretter på OK.

 4. Skriv en beskrivelse i feltet Navn på forbindelse.

 5. Klikk på landskoden, og skriv deretter inn retningsnummeret og telefonnummeret for gatewayen til GroupWise-systemet.

 6. Skriv inn påloggings-IDen for gatewayen.

 7. Klikk på Passord, skriv inn gateway-passordet, klikk på OK, skriv inn passordet på nytt, og klikk deretter på OK.

 8. Klikk på kategorien Avansert.

 9. Hvis modemet krever et skript, klikker du på Rediger skript og angir de nødvendige kommandoene for Når gitt og Svar med.

  Hvis du vil lagre skriptfilen uten å endre filnavnet, klikker du på Lagre og klikker deretter på Lukk.

  eller

  Hvis du vil lagre skriptfilen med et nytt filnavn, klikker du på Lagre som og klikker deretter på Lukk.

 10. Hvis du vil hente en eksisterende skriptfil, klikker du på Mappe-ikon, velger skriptfilen og klikker deretter på Åpne.

 11. Klikk en frakoblingsmetode.

 12. Angi hvor mange nye oppringingsforsøk som skal foretas hvis linjen er opptatt, i feltet Forsøk.

 13. Angi tidsintervallet mellom hvert nytt oppringingsforsøk i feltet Intervall.

 14. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

Opprette en TCP/IP-forbindelse

Opprette TCP/IP-forbindelser:

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk på Konfigurer, klikk på Koble til og klikk deretter på Ny.

 3. Klikk på TCP/IP, og klikk deretter på OK.

 4. Skriv et beskrivende navn på TCP/IP-forbindelsen.

 5. Skriv inn IP-adressen og portinformasjonen som GroupWise-administratoren har gitt deg.

  I stedet for en IP-adresse kan du også skrive inn DNS-vertsnavnet (Domain Name System) i feltet IP-adresse. Kontakt GroupWise-administratoren.

 6. Klikk på en frakoblingsmetode, klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

Opprette en nettverksforbindelse

Opprette nettverksforbindelser:

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk på Konfigurer, klikk på Koble til og klikk deretter på Ny.

 3. Klikk på Nettverk, og klikk deretter på OK.

 4. Skriv et beskrivende navn på nettverksforbindelsen.

 5. Skriv inn banen til en postkontorkatalog i GroupWise-systemet.

  Kontakt den GroupWise-administratoren for å få oppgitt banen til postkontoret. Du kan også koble deg til et hvilket som helst postkontor i GroupWise-systemet for å få tilgang til online-postkassen. Du behøver ikke å koble deg til postkontoret som inneholder online-postkassen.

 6. Klikk på en frakoblingsmetode, klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

Kopiere en ekstern tilkobling

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk på Konfigurer, klikk på Koble til, klikk på tilkoblingen, og klikk deretter på Kopier.

 3. Endre forbindelsen, og klikk deretter på OK.

Redigere en ekstern tilkobling

Redigere en ekstern forbindelse:

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk på Konfigurer, klikk på Koble til, klikk på tilkoblingen, og klikk deretter på Rediger.

 3. Gjør nødvendige endringer, og klikk deretter på OK.

Slette en ekstern tilkobling

Slette en ekstern forbindelse:

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk på Konfigurer, klikk på Koble til og klikk deretter på tilkoblingen.

 3. Klikk på Slett, og klikk deretter på Ja.

Angi den eksterne plasseringen

Angi det eksterne stedet:

 1. Klikk på Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer, i Ekstern modus, og klikk deretter på Konfigurer.

 2. Når du skal velge ekstern plassering, klikker du på rullegardinlisten Kobler til fra og deretter på den eksterne plasseringen.

 3. Hvis du vil endre oppringingsegenskapene for modemet, klikker du på Koble til fra, angir endringer i dialogboksen Oppringingsegenskaper og klikker på OK.

Hvis du vil ha hjelp til å angi oppringingsegenskaper, kan du slå opp i Windows-dokumentasjonen.

74.1.4 Angi egenskaper for Ekstern

Du kan endre måten ekstern modus er konfigurert (inkludert tilkoblingen din), tidssone, hvor ofte elementer skal sendes og mottas, systeminformasjon, alternativer for å slette, signatur osv. i Egenskaper for ekstern. For informasjon om endring av tilkoblinger, se Konfigurere de eksterne forbindelsene.

Angi tidssoneinnstillinger

Elementene i kalenderen planlegges i henhold til tidssoneinnstillingene under dato- og klokkeslettegenskaper for Windows. Du har tilgang til denne dialogboksen i Egenskaper for ekstern på fanen Server. Hvis du bruker GroupWise i en annen tidssone, kan du endre til den nye tidssonen, slik at de planlagte elementene gjenspeiler tidsforskjellen.

Hvis du forlater kontoret i flere dager, bruker du som oftest kalenderen til å ta hånd om og planlegge avtaler. Derfor må du bruke den lokale tidssonen. Hvis du forlater kontoret for et kortere tidsrom (for eksempel en dag), er det sannsynligvis best å beholde samme tidssone som GroupWise-systemet.

Hvis du endrer tidssoneinnstillingene, må du passe på å endre datamaskinens klokke i henhold til den nye tidssonen.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, i Ekstern modus, og dobbeltklikk deretter på Kontoer (eksterne).

 2. Klikk på den eksterne kontoen, klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Server-fanen.

 3. Klikk på Tidssone, klikk på gjeldende tidssone, og klikk deretter på OK.

 4. Klikk på Tidssone, klikk på Dato og klokkeslett-fanen, endre datamaskinens klokke i henhold til den nye tidssonen og klikk på OK.

Du finner mer informasjon om dato- og klokkeslettegenskaper i Windows-dokumentasjonen.

Sende og hente elementer med jevne mellomrom

Slik sender og mottar du elementer med jevne mellomrom:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, i Ekstern modus, og dobbeltklikk deretter på Kontoer (eksterne).

 2. Kontroller at det er merket av for den eksterne kontoen.

 3. Klikk Generelle alternativer.

 4. Velg Send/hent alle merkede kontoer hvert _. minutt, og angi deretter antall minutter.

 5. Klikk på OK.

For at dette alternativet skal fungere, må datamaskinen være tilkoblet nettverket eller telefonlinjen, avhengig av forbindelsen du bruker.

Hvis du vil slå av og på dette alternativet raskt, klikker du Kontoer > Send/hent automatisk. Det er aktivt når det vises et hakemerke.

Angi bruker- og systeminformasjon for den eksterne postkassen

Angi bruker- og systeminformasjon for den eksterne postboksen:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, i Ekstern modus, og dobbeltklikk deretter på Kontoer (eksterne) og klikk deretter på Generelle alternativer.

 2. I tekstboksen Visningsnavn skriver du for- og etternavnet ditt.

  Navnet brukes som mappenavn.

 3. Klikk på OK.

 4. Klikk på den eksterne kontoen, klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Server-fanen.

 5. Skriv inn ditt GroupWise-brukernavn.

 6. Skriv inn områdenavnet for online-postkassen.

 7. Skriv inn navnet på postkontoret til online-postkassen.

 8. Hvis du vil endre passordet for online-postboksen, klikker du på Passord for online-postboks, skriver inn passordet for online-postboksen og klikker deretter på OK. Angi det nye passordet i begge feltene, og klikk deretter på OK.

  Hvis administratoren har aktivert LDAP-godkjenning, må du lese og følge anvisningene om passordet for online-postkassen i denne dialogboksen.

  Online-postkassen må ha et passord før du kan bruke modusen Ekstern. Hvis du ikke har tildelt online-postkassen et passord, gjør du det i Alternativer for sikkerhet mens du kjører GroupWise på kontoret.

Endre slettealternativer for ekstern modus

Hvis du sletter et element fra den eksterne postkassen, vil elementet som standard være slettet fra nettverkspostkassen neste gang du kobler deg til. Du kan endre slettealternativene i Egenskaper for ekstern, slik at et element som er slettet fra den eksterne postkassen, forblir i online-postkassen, eller omvendt.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Kontoer (eksterne).

 2. Klikk på den eksterne kontoen, klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Avansert-fanen.

 3. Gjør endringene, og klikk deretter på OK.

MERK:Denne prosessen gjelder ikke i buffermodus. GroupWise synkroniserer automatisk alt du sletter mellom online-modus og buffermodus.

Endre signaturen

Signaturen du angir for ekstern modus, er den samme signaturen som brukes for online-modus. Du kan angi denne signaturen i Egenskaper for ekstern.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Kontoer (eksterne).

 2. Klikk på den eksterne kontoen, klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Signatur-fanen.

 3. Endre signaturteksten.

 4. Klikk på OK.

Du finner mer informasjon under Legge til en signatur eller et elektronisk visittkort (vCard).