73.1 Forberede bruk av ekstern modus

Bruk På reisefot på verktøymenyen (eller bytt fra online modus til ekstern modus) til å opprette, konfigurere eller oppdatere den eksterne postkassen. Den lokale postkassen opprettes på den lokale stasjonen, og gjeldende forbindelser blir oppdaget og konfigurert. Hvis du allerede har brukt buffermodus, er den lokale postkassen allerede opprettet.

Du kan også bruke På reisefot til å lage installeringsfiler på en harddisk, slik at du kan konfigurere den eksterne postkassen på en datamaskin som ikke er koblet til nettverket.

Flere brukere kan konfigurere sine eksterne postkasser på én enkelt delt datamaskin.

73.1.1 Konfigurere den eksterne postkassen

Hvis du bytter fra online-modus til ekstern modus, kan du angi banen til den eksterne postkassen. Hvis denne banen ikke eksisterer, kjøres På reisefot automatisk. Fremgangsmåten nedenfor forklarer hvordan du konfigurerer den eksterne postkassen ved hjelp av På reisefot.

 1. Kontroller at GroupWise er installert på datamaskinen du vil konfigurere bufringspostkassen på.

 2. Pass på at du har et passord til online-postkassen.

 3. Kjør GroupWise i online-modus på en bærbar maskin i dokkingstasjonen eller en arbeidsstasjon.

 4. Klikk Verktøy > På reisefot.

 5. Skriv passordet for postkassen, og klikk deretter OK.

 6. Hvis du vil opprette den eksterne postkassen på den bærbare maskinen i dokkingstasjonen som for øyeblikket er tilkoblet nettverket med Online GroupWise-systemet, klikker du Denne maskinen og klikker deretter Neste.

  Hvis du klikker Denne maskinen, og GroupWise ikke er installert i den bærbare maskinen i dokkingstasjonen, blir du bedt om å installere GroupWise. Hvis du vil bruke GroupWise mens du er borte fra kontoret, klikker du Ja for å installere GroupWise på den datamaskinen du har med på reisen. Fortsett med Trinn 7.

  eller

  Hvis du vil lage en installeringsdiskett for en annen maskin, for eksempel hjemmedatamaskinen din, klikker du En annen maskin og deretter Neste. Ha en diskett for hånden. Når installeringsdisketten er klar, setter du den inn i maskinen du vil konfigurere den eksterne postkassen på (for eksempel hjemmedatamaskinen din), og kjører deretter setup.exe fra disketten. Gå til Trinn 10.

 7. Skriv banen til den eksterne postkassen, og klikk deretter Neste.

 8. Velg telefonnumrene du vil bruke når du skal koble deg til online-postkassen, og klikk deretter Neste.

 9. Velg elementene du vil kopiere til den eksterne postkassen, og klikk deretter Fullfør.

 10. Avslutt GroupWise.

 11. Høyreklikk Windows-skrivebordet, og klikk Ny > Snarvei.

 12. Skriv inn c:\Program Files\Novell\GroupWise\grpwise.exe /pr-bane_til_ekstern_postkasse.

  Banen er den samme som den du skrev inn i Trinn 7.

 13. Klikk Neste.

 14. Skriv et navn for snarveien, for eksempel Ekstern.

 15. Klikk Ferdig.

  Når du har installert den eksterne postkassen, kan du begynne å sende og hente elementer og adressebokinformasjon fra online-postkassen.

73.1.2 Konfigurere flere eksterne postkasser på en felles datamaskin

Denne fremgangsmåten må følges av alle brukere som konfigurerer en ekstern postkasse på en felles datamaskin.

 1. Kjør GroupWise i online-modus, og klikk Verktøy > På reisefot.

 2. Angi passordet ditt hvis du blir bedt om det.

 3. Klikk En annen maskin for å opprette en oppsettdisk for en ekstern postkasse.

 4. Følg trinnene i På reisefot-veiviseren, og sett inn en tom disk i det siste trinnet som installeringsfilene kan lagres på.

 5. Logg deg på Windows på den delte datamaskinen med et unikt brukernavn.

 6. Sett inn oppsettdisken i fellesmaskinen, og kjør Setup.exe fra disken.

  Kontroller at GroupWise er installert på den delte datamaskinen.

 7. Velg en mappe for filene i den eksterne postkassen, og klikk OK.

  Denne mappen bør ikke deles med andre brukere.

 8. Når GroupWise skal kjøres mot den eksterne postkassen, må hver bruker logge seg på Windows med et unikt brukernavn før GroupWise startes.

73.1.3 Konfigurere de eksterne forbindelsene

Når du kjører GroupWise i ekstern modus, kan du koble til Online GroupWise-systemet ved hjelp av en modemforbindelse, en nettverksforbindelse (direkteforbindelse) eller en TCP/IP-forbindelse. Når du bruker På reisefot til å konfigurere den eksterne postkassen, oppretter GroupWise de aktuelle forbindelsene på grunnlag av måten du kjører GroupWise på for øyeblikket. Du kan både opprette nye forbindelser og endre eller slette eksisterende forbindelser.

Forbindelser

Du kan veksle mellom forbindelsestyper hvis det ikke finnes ventende forespørsler på forbindelsen du bytter fra. Hvis du for eksempel henter og sender elementer med en nettverksforbindelse og bryter forbindelsen før overføringen er ferdig, bør du ikke veksle til en modemforbindelse for å behandle forespørslene. Fullfør de opprinnelige forespørslene med den opprinnelige forbindelsen.

Modemforbindelser

Når du kobler deg opp med en modemforbindelse, ringer du opp Online GroupWise-systemet over en telefonlinje. Du må definere oppringingsinformasjonen for hvert eksterne sted. Du må for eksempel ofte slå 9 for å få tilgang til en ekstern linje i et hotell, men hjemme er dette ikke nødvendig. Hver av disse situasjonene krever et separat eksternt sted. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir oppringingsegenskaper for hvert eksterne sted, kan du slå opp i Windows-dokumentasjonen.

TCP/IP-forbindelser

I TCP/IP-forbindelser brukes en IP-adresse og en utgang ved tilkobling til Online GroupWise-systemet. Hvis du bruker en avgiftsfri Internett-leverandør mens du er borte fra kontoret, kan du unngå telefonkostnader ved å bruke en TCP/IP-forbindelse. I tillegg behøver du ikke å avslutte en Internett-forbindelse og legge på telefonen for å etablere forbindelse med Online GroupWise-systemet via en modemforbindelse. Du kan bruke samme Internett-forbindelse til å koble deg til Online GroupWise-systemet.

Nettverksforbindelser (direkte)

Når du er på kontoret, kan du kjøre GroupWise i ekstern modus med en nettverksforbindelse. En nettverksforbindelse er nyttig hvis du hurtig skal hente store mengder informasjon, for eksempel GroupWise-adresseboken.

Forbindelsesstatus

Når du bruker På reisefot til å oppdatere den eksterne postkassen før du forlater kontoret eller når du sender og henter elementer eksternt, vises vinduet Forbindelsesstatus. Dette vinduet lar deg overvåke informasjonsoverføringen mellom Online GroupWise-systemet og den eksterne postkassen. Hvis du vil vise detaljert informasjon om forbindelsen, bruker du Vis logg. Hvis du vil vise antall forespørsler Online GroupWise-systemet må behandle, velger du Forespørsler. Du kan når som helst stoppe informasjonsoverføringen ved å bruke Frakoble.

I tillegg til vinduet Forbindelsesstatus, angir ikonet i systemstatusfeltet statusen for forbindelsen.

Ikon

Betyr

Du er tilkoblet.

Du er frakoblet.

Du sender elementer.

Du mottar elementer.

Forbindelseslogg

Bruk Forbindelseslogg til å vise informasjon om og løse problemer med forbindelsen. Denne loggen inneholder informasjon om tilkoblingstid, feilmeldinger og så videre.

GroupWise bruker Forbindelseslogg-filer til å logge forbindelsesinformasjonen: ekstern1.log, ekstern2.log og ekstern3.log. GroupWise bruker neste loggfil hver gang du kjører GroupWise i ekstern modus.

Opprette en modemforbindelse

Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil vite telefonnummer, påloggings-ID og passord for gateway.

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk Konfigurer, Koble til og deretter Ny.

 3. Pass på at Modem er valgt, og klikk deretter OK.

 4. Skriv en beskrivelse i feltet Navn på forbindelse.

 5. Klikk landskoden, og skriv deretter inn retningsnummeret og telefonnummeret for gatewayen til GroupWise-systemet.

 6. Skriv inn påloggings-IDen for gatewayen.

 7. Klikk Passord, skriv inn gateway-passordet, klikk OK, skriv inn passordet en gang til og klikk OK.

 8. Klikk fanen Avansert.

 9. Hvis modemet krever et skript, klikker du Rediger skript og angir de nødvendige kommandoene for Når gitt og Svar med.

  Hvis du vil lagre skriptfilen uten å endre filnavnet, klikker du Lagre og deretter Lukk.

  eller

  Hvis du vil lagre skriptfilen med et nytt filnavn, klikker du Lagre som og deretter Lukk.

 10. Hvis du vil hente en eksisterende skriptfil, klikker du Mappe-ikon , velger skriptfilen og klikker Åpne.

 11. Klikk en frakoblingsmetode.

 12. Angi hvor mange nye oppringingsforsøk som skal foretas hvis linjen er opptatt, i feltet Forsøk.

 13. Angi tidsintervallet mellom hvert nytt oppringingsforsøk i feltet Intervall.

 14. Klikk OK og deretter Lukk.

Opprette en TCP/IP-forbindelse

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk Konfigurer, Koble til og deretter Ny.

 3. Klikk TCP/IP, og klikk deretter OK.

 4. Skriv et beskrivende navn på TCP/IP-forbindelsen.

 5. Skriv inn IP-adressen og portinformasjonen som GroupWise-administratoren har gitt deg.

  I stedet for en IP-adresse kan du også skrive inn DNS-vertsnavnet (Domain Name System) i feltet IP-adresse. Kontakt GroupWise-administratoren.

 6. Klikk en frakoblingsmetode, klikk OK og klikk deretter Lukk.

Opprette en nettverksforbindelse

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk Konfigurer, Koble til og deretter Ny.

 3. Klikk Nettverk og deretter OK.

 4. Skriv et beskrivende navn på nettverksforbindelsen.

 5. Skriv inn banen til en postkontorkatalog i GroupWise-systemet.

  Kontakt den GroupWise-administratoren for å få oppgitt banen til postkontoret. Du kan også koble deg til et hvilket som helst postkontor i GroupWise-systemet for å få tilgang til online-postkassen. Du behøver ikke å koble deg til postkontoret som inneholder online-postkassen.

 6. Klikk en frakoblingsmetode, klikk OK og klikk deretter Lukk.

Kopiere en ekstern tilkobling

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk Konfigurer, klikk Koble til, klikk forbindelsen og klikk deretter Kopier.

 3. Endre forbindelsen, og klikk deretter OK.

Redigere en ekstern tilkobling

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk Konfigurer, klikk Koble til, klikk forbindelsen og klikk deretter Rediger.

 3. Gjør de nødvendige endringene, og klikk OK.

Slette en ekstern tilkobling

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer.

 2. Klikk Konfigurer, klikk Koble til og klikk deretter forbindelsen.

 3. Klikk Slett, og klikk deretter Ja.

Angi den eksterne plasseringen

 1. I ekstern modus klikker du Kontoer > Send/hent > GroupWise-alternativer, og deretter klikker du Konfigurer.

 2. Når du skal velge den eksterne plasseringen, klikker du nedtrekkslisten Forbindelse fra og deretter den eksterne plasseringen.

 3. Hvis du vil endre oppringingsegenskapene for modemet, klikker du Koble fra, angir endringer i dialogboksen Oppringingsegenskaper og klikker OK.

Hvis du vil ha hjelp til å angi oppringingsegenskaper, kan du slå opp i Windows-dokumentasjonen.

73.1.4 Angi egenskaper for Ekstern

Du kan endre måten ekstern modus er konfigurert (inkludert tilkoblingen din), tidssone, hvor ofte elementer skal sendes og mottas, systeminformasjon, alternativer for å slette, signatur osv. i Egenskaper for ekstern. For informasjon om endring av tilkoblinger, se Konfigurere de eksterne forbindelsene.

Angi tidssoneinnstillinger

Elementene i kalenderen planlegges i henhold til tidssoneinnstillingene under dato- og klokkeslettegenskaper for Windows. Du har tilgang til denne dialogboksen i Egenskaper for ekstern på fanen Server. Hvis du bruker GroupWise i en annen tidssone, kan du endre til den nye tidssonen, slik at de planlagte elementene gjenspeiler tidsforskjellen.

Hvis du forlater kontoret i flere dager, bruker du som oftest kalenderen til å ta hånd om og planlegge avtaler. Derfor må du bruke den lokale tidssonen. Hvis du forlater kontoret for et kortere tidsrom (for eksempel en dag), er det sannsynligvis best å beholde samme tidssone som GroupWise-systemet.

Hvis du endrer tidssoneinnstillingene, må du passe på å endre datamaskinens klokke i henhold til den nye tidssonen.

 1. I ekstern modus klikker du Verktøy > Alternativer og dobbeltklikker Kontoer (eksterne).

 2. Klikk den eksterne kontoen, klikk Egenskaper, og klikk deretter fanen Server.

 3. Klikk Tidssone, klikk den gjeldende tidssonen og klikk OK.

 4. Klikk Tidssone, klikk fanen Dato og klokkeslett, endre datamaskinens klokke i henhold til den nye tidssonen og klikk OK.

Du finner mer informasjon om dato- og klokkeslettegenskaper i Windows-dokumentasjonen.

Sende og hente elementer med jevne mellomrom

 1. I ekstern modus klikker du Verktøy > Alternativer og dobbeltklikker Kontoer (eksterne).

 2. Kontroller at det er merket av for den eksterne kontoen.

 3. Klikk Generelle alternativer.

 4. Velg Send/hent alle merkede kontoer hvert _. minutt, og angi antall minutter.

 5. Klikk OK.

For at dette alternativet skal fungere, må datamaskinen være tilkoblet nettverket eller telefonlinjen, avhengig av forbindelsen du bruker.

Hvis du vil slå av og på dette alternativet raskt, klikker du Kontoer > Send/hent automatisk. Det er aktivt når det vises et hakemerke.

Angi bruker- og systeminformasjon for den eksterne postkassen

 1. I ekstern modus klikker du Verktøy > Alternativer, dobbeltklikker Kontoer (eksterne) og klikker Generelle alternativer.

 2. I tekstboksen Visningsnavn skriver du for- og etternavnet ditt.

  Navnet brukes som mappenavn.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk den eksterne kontoen, klikk Egenskaper, og klikk deretter fanen Server.

 5. Skriv inn ditt GroupWise-brukernavn.

 6. Skriv inn områdenavnet for online-postkassen.

 7. Skriv inn navnet på postkontoret til online-postkassen.

 8. Hvis du vil endre passordet for online-postkassen, klikker du Passord for online-postkasse, skriver inn passordet for online-postkassen og klikker deretter OK. Angi det nye passordet i begge feltene, og klikk OK.

  Hvis administratoren har aktivert LDAP-godkjenning, må du lese og følge anvisningene om passordet for online-postkassen i denne dialogboksen.

  Online-postkassen må ha et passord før du kan bruke modusen Ekstern. Hvis du ikke har tildelt online-postkassen et passord, gjør du det i Alternativer for sikkerhet mens du kjører GroupWise på kontoret.

Endre slettealternativer for ekstern modus

Hvis du sletter et element fra den eksterne postkassen, vil elementet som standard være slettet fra nettverkspostkassen neste gang du kobler deg til. Du kan endre slettealternativene i Egenskaper for ekstern, slik at et element som er slettet fra den eksterne postkassen, forblir i online-postkassen, eller omvendt.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Kontoer (eksterne).

 2. Klikk den eksterne kontoen, klikk Egenskaper, og klikk deretter fanen Avansert.

 3. Gjør endringene, og klikk OK.

MERK:Denne prosessen gjelder ikke i buffermodus. GroupWise synkroniserer automatisk alt du sletter mellom online-modus og buffermodus.

Endre signaturen

Signaturen du angir for ekstern modus, er den samme signaturen som brukes for online-modus. Du kan angi denne signaturen i Egenskaper for ekstern.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Kontoer (eksterne).

 2. Klikk den eksterne kontoen, klikk Egenskaper, og klikk deretter fanen Signatur.

 3. Endre signaturteksten.

 4. Klikk OK.

Du finner mer informasjon under Legge til en signatur eller et elektronisk visittkort (vCard).