27.0 Stille inn kalenderalarmer

GroupWise kan varsle deg med en alarm for å minne deg om en fremtidig avtale. Dessuten kan du velge å åpne en fil eller kjøre et program når alarmen utløses. Du kan for eksempel planlegge at filene dine skal sikkerhetskopieres på et planlagt tidspunkt når du ikke er på kontoret, men datamaskinen er på.