28.2 Stille inn en alarm for et kalenderelement

Varslingsprogrammet må kjøre for at alarmen skal utløses. Se Starte varsling når GroupWise startes for mer informasjon.

  1. Dobbeltklikk på en avtale i postboksen eller kalenderen.

  2. Klikk Handlinger > Alarm.

  3. Angi hvor lang tid før avtalen du vil at alarmen skal avspilles.

  4. (Valgfritt) Hvis ønskelig, kan du gå til og velge en kjørbar fil som skal startes når alarmen utløses via alternativet programmet som skal startes når alarmen går av.

  5. Klikk på Aktiver.

MERK:Dialogboksen Alarm er som standard fanen for elementet du velger, enten det er en avtale eller et Reis før- eller Reis etter-element, som du også kan angi alarmer for. Denne funksjonen er også dynamisk, slik at faner kun vises for det som vises i kalenderen. Hvis en avtale for eksempel har konfigurert både Før og Etter reisetid, vises alle tre fanene, med den fanen av de tre elementene du åpner, i fokus.

Hvis Alarm er nedtonet, må du kontrollere at avtaletiden ikke allerede er passert.

Slik fjerner du en alarm som er angitt for en avtale:

  1. Klikk avtalen.

  2. Klikk Handlinger > Alarm.

  3. Klikk Tøm.