27.2 Stille inn en alarm for et kalenderelement

Varslingsprogrammet må kjøre for at alarmen skal utløses. Se Starte varsling når GroupWise startes for mer informasjon.

  1. I postkassen eller kalenderen klikker du en avtale.

  2. Klikk Handlinger > Alarm.

  3. Angi hvor lang tid før avtalen du vil at alarmen skal avspilles.

  4. Klikk Aktiver.

Hvis Alarm er nedtonet, må du kontrollere at avtaletiden ikke allerede er passert.

Slik fjerner du en alarm som er angitt for en avtale:

  1. Klikk avtalen.

  2. Klikk Handlinger > Alarm.

  3. Klikk Tøm.