31.3 Bruke informasjon om ledig og opptatt tid

I GroupWise kan du bruke søk etter ledig tidspunkt til å finne ledig tid i andre brukeres kalendere. Hvis du mottar en IFB-fil fra andre som ikke bruker GroupWise, kan du knytte informasjonen om ledig og opptatt tid til brukerens kontaktinformasjon. Søk etter ledig tidspunkt kan identifisere tilgjengelige tidspunkt for brukeren.

  1. Åpne e-posten som inneholder stedet for ledig/opptatt tid.

  2. Merk og kopier informasjonen om ledig og opptatt tid.

  3. Vis kontaktinformasjonen for avsenderen som beskrevet i Endre en kontakt.

    eller

    Legg til brukeren som en GroupWise-kontakt som beskrevet i Legge til en kontakt.

  4. Klikk Detaljer i kontaktinformasjonen.

  5. Lim inn plasseringen i feltet Ledig/opptatt.

  6. Klikk Lagre, og klikk deretter Lukk.