24.3 Tilpasse en ny kalender

Du kan angi flere alternativer for å tilpasse kalendervisningen din. For eksempel kan du gjøre det enklere å se arbeidsdagene dine ved å angi ukens første dag og uthever helger.

24.3.1 Tilpasse kalendervisningen for en ny kalender

Forskjellige GroupWise kalendervisninger kan velges for å gi et utseende og virkemåte som passer deg best. For eksempel kan du velge å fjerne månedlige kalendere fra ukevisning eller vise kalenderne med sider som minner om en dagbok.

Følgende deler gir eksempler på noen måter du kan tilpasse kalendervisningen. Disse delene gir ikke informasjon om alle mulige visninger, men de viser hvordan du kan utføre noen vanlige endringer.

Endre en kalendervisning

 1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet.

 2. Høyreklikk visningen du vil endre, og klikk deretter Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper for kalendervisninger åpnes.

  Dialogboksen Egenskaper for kalendervisninger lar deg endre visningen som brukes for å vise dags-, ukes-, måneds-, års- og flerbrukerkalendere.

 3. Velg navnet på visningen du vil endre, og klikk deretter Rediger.

  Dialogboksen Rediger visninger åpnes.

 4. Klikk nedpilen for å åpne rullegardinlisten Vis.

  Rullegardinlisten Vis inneholder forskjellige tilgjengelige visninger.

 5. Velg visningen du vil bruke og klikk OK for å lukke dialogboksen Rediger visning.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for kalendervisning.

Fjerne månedskalender fra ukesvisning

Det kan hende du ønsker å fjerne månedskalenderen fra ukesvisningen for å gi mer plass til å vise ukentlige avtaler.

 1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet.

 2. Høyreklikk Uke, og klikk Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper for kalendervisninger åpnes.

 3. Velg Uke, og klikk deretter Rediger.

  Dialogboksen Rediger visninger åpnes.

 4. Klikk nedpilen for å åpne rullegardinlisten Vis.

 5. Velg Uke– ikke Uke (Standard)– og klikk OK for å lukke dialogboksen Rediger visning.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for kalendervisning.

  Når du viser kalenderen nå, vises ikke månedskalenderen.

Legge til månedskalendere til månedsvisningen

Som standard viser månedsvisning den gjeldende månedens avtaler. Hvis du vil vise månedskalendere for forrige måned og de neste månedene, endrer du månedsvisning fra Måned (Standard) til Måned og kalender.

 1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet.

 2. Høyreklikk Måned, og klikk Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper for kalendervisninger åpnes.

 3. Velg Måned, og klikk Rediger.

  Dialogboksen Rediger visninger åpnes.

 4. Klikk nedpilen for å åpne rullegardinlisten Vis.

 5. Velg Måned og kalender, og klikk OK for å lukke dialogboksen Rediger visning.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for kalendervisning.

  Når du nå viser månedskalender, vises så mange måneder nedenfor den gjeldende månedens avtalekalender som det er plass til i GroupWise-vinduet.

Legge til utvidet navigasjon til kalenderen

Som standard åpnes kalenderen med den enkle navigasjonsfunksjonen valgt. Enkel navigasjon lar deg gå fram eller tilbake en dag, uke, måned eller år, avhengig av valgt kalendervisning, ved å klikke fremover- eller bakoverknappene.

Utvidet navigasjon gir ytterligere funksjonalitet ved å gjøre det mulig å gå fremover eller bakover 1, 7, 31 eller 365 dager.

 1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet.

 2. Høyreklikk en visning og klikk Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper for kalendervisninger åpnes.

 3. Velg Utvidet navigasjon.

 4. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for kalendervisning.

  Når du nå viser månedskalender, vises så mange måneder nedenfor den gjeldende månedens avtalekalender som det er plass til i GroupWise-vinduet.

Lagre en kalendervisning

Du kan lagre en tilpasset kalendervisning.

 1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet.

 2. Tilpasse kalendervisningen.

 3. Høyreklikk en visning og klikk Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper for kalendervisninger åpnes.

 4. Velg visningen du vil lagre, og klikk Ny.

 5. Skriv inn navnet på den brukerdefinerte visningen, velg en visningstype, og klikk OK.

  Den nye visningen er lagt til i listen over visninger.

24.3.2 Definere arbeidsplaner

Arbeidsplanen din viser andre når du er tilgjengelig og påvirker hvordan kalenderen vises. Som standard antar GroupWise at arbeidsdagen varer fra kl. 08:00 til 17:00, mandag til fredag. Hvis du har en annen arbeidsplan, kan du sette planen din til å vise den.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk deretter på fanen Arbeidsplan.

 3. (Valgfritt) Hvis du alltid er tilgjengelig for avtaler, kan du klikke Angi Alltid tilgjengelig og hoppe over resten av trinnene nedenfor.

 4. Angi klokkeslettet når din vanlige arbeidsdag begynner, i feltet Starttid.

 5. Angi klokkeslettet når din vanlige arbeidsdag slutter, i feltet Sluttid.

 6. Merk arbeidsdagene dine, og la dager da du vanligvis har fri, stå umerket.

 7. Bekrefte at tidssonen som vises, er korrekt.

  Hvis tidssonen er feil, høyreklikker du klokken i systemstatusfeltet i Windows og velger Juster dato/klokkeslett. Velg Endre tidssone, og velg riktig tidssone.

 8. Klikk OK.

24.3.3 Endre den første dagen i uken i kalenderen

GroupWise kontrollerer de lokale innstillingene for operativsystemet på arbeidsstasjonen din for å finne ut hva som er den første dagen i uken der du befinner deg. Hvis du vil, kan du endre den første dagen i uken til en annen dag enn den som er definert som standard.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Merk en dag i gruppeboksen Alternativer for kalendervisning, og klikk deretter OK.

24.3.4 Utheve helger

Du kan utheve helger, for å gjøre helger og ukedager enklere å skille i kalenderen din.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Sett et merke i avkrysningsboksen Uthev helger og klikk OK.

24.3.5 Vise ukenummer

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Sett et merke i avkrysningsboksen Vis ukenummer og klikk OK.

24.3.6 Angi om du vil inkludere deg selv i nye avtaler

Som standard vil GroupWise automatisk inkludere ditt navn i listen Til når du lager en ny avtale. Du kan deaktivere denne funksjonen slik at du ikke inkluderes automatisk, eller aktivere den hvis den er deaktivert.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Merk av i avkrysningsboksen Inkluder meg selv i nye avtaler, og klikk deretter OK.

24.3.7 Angi hvordan avtalers lengde vises

Når du konfigurerer hvordan lengden på nye avtaler skal vises, kan du velge om du vil vise avtalens lengde etter varighet eller etter sluttdato og -tidspunkt. Du kan også angi standardlengde for avtaler.

Vise avtalers lengde etter varighet eller med sluttdato og sluttid

Som standard viser GroupWise avtalers lengde etter varighet. Dette betyr at når du lager en avtale, vises et felt der du kan angi et tidsrom (for eksempel 30 minutter eller to timer) for å angi avtalens lengde.

Hvis du foretrekker det, kan du angi sluttdato og sluttid for hver avtale. Hvis du bruker dette alternativet, vises et felt for sluttdato og et annet for sluttidspunkt hver gang du oppretter en ny avtale.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Under Vis varighet for avtaler i velger du enten Varighet eller Sluttdato og sluttid, og klikk OK.

Angi standardvarighet for avtaler

Som standard settes nye avtalers lengde til én time, men du kan angi en annen lengde når du lager avtalen. Hvis du vet at de fleste avtalene du setter opp, vanligvis varer i 30 minutter, kan du endre standarden til 30 minutter.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Angi antall timer og minutter du vil bruke som Standardvarighet for avtaler, og klikk OK.

24.3.8 Endre kalenderes farge

 1. I mappelisten klikker du den fargede firkanten i kalenderen.

 2. Velg en farge.

24.3.9 Endre bakgrunnen for kalenderområder

Du kan endre bakgrunnen for heldagshendelser, avtaler, påminnelser og oppgaver.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Kalender, og klikk fanen Generelt.

 3. Under Alternativer for linjefarge velger du om du vil vise en bakgrunnsfarge for Heldagshendelser, Avtaler, Påminnelser og Oppgaver.

 4. Hvis du har valgt å vise en bakgrunnsfarge for kalenderelementene, velger du en farge for hvert element.

  Klikk GW60 for å bruke standard bakgrunnsfarger for GroupWise 6.0. Klikk GW65 for å bruke standard bakgrunnsfarger for GroupWise 6.5. Standard GroupWise 6.5- og GroupWise 7-bakgrunnsfarger er de samme.

 5. Velg om du vil vise skillelinjer for påminnelser og oppgaver.

 6. Klikk OK, og klikk deretter Lukk.