25.6 Importere kalendere

Du kan importere en kalender som er lagret som en ICS-fil. Se Eksportere en kalender for informasjon om å lagre en kalender som en fil.

  1. Høyreklikk på Kalender-fanen, eller høyreklikk på hovedkalenderen, og klikk deretter på Importer kalender.

  2. Angi filnavnet på kalenderen du vil importere, inkludert banen til filen, eller klikk Bla gjennom og finn filen.

  3. (Betinget) Hvis du vil endre navn på kalenderen, angir du et nytt navn. Hvis ikke, lar du det eksisterende navnet stå i Navn-feltet.

    Hvis navnet på den nye kalenderen er det samme som en kalender du allerede har, blir den nye kalenderen lagt til i den eksisterende kalenderen.

  4. Hvis det finnes et beskrivelsesfelt for kalenderen du importerer, skriver du inn en beskrivelse og angir deretter om den skal erstatte eller legges til i det eksisterende innholdet.

  5. Klikk på OK.