33.4 Opprette en avtale for brukerne i en flerbrukerkalender

Du kan raskt opprette en avtale som gjelder for alle brukerne som du viser kalenderne for i flerbrukerkalenderen.

33.4.1 Opprette en avtale i dags-, uke-, måneds- eller årsvisning

Slik oppretter du en avtale i dags-, uke-, måneds- eller årsvisning:

  1. Klikk på enten dagsvisning, ukevisning, månedsvisning eller årsvisning på kalenderverktøylinjen.

  2. Høyreklikk på dagen eller tidspunktet når du vil legge inn en avtale, og klikk deretter på Ny > Avtale.

    Til-feltet er fylt ut med alle brukerne som vises i flerbrukerkalenderen.

  3. Gjør ferdig avtalen, og klikk deretter på Send.

33.4.2 Opprette en avtale i flerbrukervisning

Slik oppretter du en avtale i flerbrukervisning:

  1. Klikk på Flerbrukervisning på kalenderverktøylinjen.

  2. Klikk på tidspunktet der du vil legge inn en avtale, og dra markøren for å merke avtalens varighet. Dra markøren for å merke brukerne du vil legge inn avtalen for, også.

  3. Høyreklikk på det valgte tidsrommet, og klikk deretter på Ny > Avtale.

  4. Gjør ferdig avtalen, og klikk deretter på Send.