32.4 Opprette en avtale for brukerne i en flerbrukerkalender

Du kan raskt opprette en avtale som gjelder for alle brukerne som du viser kalenderne for i flerbrukerkalenderen.

32.4.1 Opprette en avtale i dags-, uke-, måneds- eller årsvisning

  1. Klikk dagsvisning, ukevisning, månedsvisning eller årsvisning på kalenderverktøylinjen.

  2. Høyreklikk dagen eller tidspunktet når du vil legge inn en avtale, og klikk Ny > Avtale.

    Til-feltet er fylt ut med alle brukerne som vises i flerbrukerkalenderen.

  3. Gjør ferdig avtalen, og klikk Send.

32.4.2 Opprette en avtale i flerbrukervisning

  1. Klikk Flerbrukervisning på kalenderverktøylinjen.

  2. Klikk tidspunktet der du vil legge inn en avtale, og dra markøren for å merke avtalens varighet. Dra markøren for å merke brukerne du vil legge inn avtalen for, også.

  3. Høyreklikk det valgte tidsrommet, og klikk Ny > Avtale.

  4. Gjør ferdig avtalen, og klikk Send.