30.0 Publisere personlige kalendere på Internett

Hvis du velger å publisere en personlig kalender på Internett, kan kalenderen vises av alle på Internett. Når du publiserer den personlige kalenderen din, publiseres den til systemets kalenderpubliseringsvert. Ta kontakt med GroupWise-administratoren hvis du vil ha mer informasjon om kalenderpubliseringsverten.

GroupWise-administratoren kan aktivere eller deaktivere publisering av de personlige kalenderne dine. Hvis GroupWise-administratoren har deaktivert muligheten til å publisere personlige kalendere, vises ikke dette alternativet i GroupWise-klienten.