26.1 Godta eller avslå kalenderelementer

Når du mottar en avtale, oppgave eller påminnelse, kan du kanskje ikke godta den. I GroupWise kan du informere sendere om du godta eller avslår, spesifisere et nivå for godkjenning eller tilgjengelighet, og legge til ekstra kommentarer. Du kan også delegere elementet til en annen bruker. Avsenderen får vite hva du svarte ved å sjekke egenskapene for elementet.

Hvis du avslår en avtale etter at starttidspunktet, ser avsenderen avtalen som slettet i stedet for avslått i egenskapene.

26.1.1 Godta eller avslå et element

 1. Åpne avtalen, oppgaven eller påminnelsen.

 2. Klikk Godta eller Avslå på verktøylinjen.

  eller

  Klikk nedpilen til høyre for knappen hvis du vil velge et tilgjengelighetsnivå for Godta, Godta med alternativer eller Avslå med alternativer.

 3. (Valgfritt) Hvis du valgte Godta med alternativer eller Avslå med alternativer, kan du skrive en kommentar og klikke på OK.

  Avsenderen kan som standard lese kommentaren ved å vise elementegenskapene i mappen Sendte elementer. Hvis det er ønskelig å vise en mer tydelig varsling når noen avslår et element, kan senderen sette Kvittering Når avslått til Kvittering, Varsling eller begge deler under Verktøy > Alternativer > Send > Avtale/Oppgave/Påminnelse.

 4. Hvis elementet er et autodatoelement, klikker du Denne forekomsten for å godta eller avslå dette ene autodatoelementet, eller klikk Alle forekomster for å godta eller avslå alle forekomster av autodatoelementet.

26.1.2 Godta et element til en personlig kalender

 1. Åpne avtalen, oppgaven eller påminnelsen.

 2. Klikk nedpilen til høyre for Godta-knappen, og velg Godta med alternativer.

 3. Velg den personlige kalenderen hvor du vil at elementet skal settes inn, og klikk OK.

26.1.3 Beholde kopier av godtatte elementer i postkassen

Når du godtar et element, kan du også velge å beholde en kopi av elementet i postkassemappen.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter Kalender.

 2. På Generelt-siden velger du Ved godtakelse, fortsett å vise elementet i postkassen.

 3. Klikk OK.