27.5 Endre kalenderelementtyper

Du kan dra et element fra en mappe til en annen for å endre elementtypen til det objektet. Dra for eksempel en oppgave til avtalelisten for å endre den til en avtale.

27.5.1 Endre typen for et element i kalenderen

Slik endrer du en elementtype i kalenderen:

 1. Klikk Kalender i mappelisten.

 2. Klikk elementet du vil endre i avtale-, oppgave- eller påminnelseslisten.

 3. Dra elementet til listen som svarer til elementtypen du vil endre det til.

  Dra for eksempel en oppgave til avtalelisten for å endre den til en avtale.

  Trykk Ctrl-tasten når du drar elementet for å kopiere en avtale, oppgave eller en påminnelse.

 4. Skriv all nødvendig informasjon.

 5. Klikk Send eller Legg inn på verktøylinjen.

TIPS:Du kan også høyreklikke på elementet som skal endres, og deretter klikke på Endre til.

27.5.2 Endre et personlig element til et gruppeelement

Slik endrer du et personlig element i kalenderen:

 1. Klikk et personlig element i kalenderen.

 2. Klikk på Rediger > Endre til, og klikk deretter på Mer.

  eller

  Klikk Endre til gruppe-ikonet Kalender-ikonet

 3. Skriv all nødvendig informasjon.

 4. Klikk Send på verktøylinjen.

TIPS:Klikk knappen Endre til personlig Kalender-ikoneti skrivevisningen til et element for å endre det raskt fra et gruppeelement til et personlig element.