27.4 Invitere andre eller delegere og slette kalenderelementer

Bruk Inviter for å invitere andre personer til et planlagt element. Bruk Deleger og slett for å tildele et planlagt element til en annen og slette det fra kalenderen din. Avsenderen kan finne ut hvem du har invitert eller delegert elementet til, ved å se på elementets egenskaper.

Når meldingsteksten, emnelinjen eller Til-listen til en avtale er endret av den opprinnelige avsenderen, vil alle mottakere, inkludert inviterte og delegerte mottakerne, motta endringene.

Når tid eller sted for en avtale endres av den opprinnelige avsenderen, trekkes avtalen tilbake fra alle mottakere. Den sendes imidlertid bare på nytt til de opprinnelige mottakerne. I slike tilfeller må avtalen delegeres på nytt.

27.4.1 Invitere andre eller delegere og slette fra hovedvinduet

Slik inviterer du andre, delegerer eller sletter fra hovedvinduet:

 1. I hovedvinduet klikker du en oppgave, en påminnelse eller en avtale.

 2. Klikk Handlinger > Deleger og slett...

  eller

  Klikk Handlinger > Inviter...

 3. Skriv inn et brukernavn i Til-feltet, og trykk deretter på Enter.

  eller

  Hvis du vil velge et brukernavn fra en liste, klikker du på Adresse på verktøylinjen, dobbeltklikker på brukeren og klikker deretter på OK.

 4. Skriv eventuelle tilleggskommentarer til mottakeren.

 5. Klikk Send på verktøylinjen.

27.4.2 Invitere andre eller delegere og slette fra kalendervisningen

Slik inviterer du andre, delegerer eller sletter fra kalendervisningen:

 1. Høyreklikk en oppgave, påminnelse eller avtale i en kalendervisning.

 2. Klikk Inviter...

  eller

  Klikk Deleger og slett...

 3. Skriv inn et brukernavn i Til-feltet, og trykk deretter på Enter.

  eller

  Hvis du vil velge et brukernavn fra en liste, klikker du på Adresse på verktøylinjen, dobbeltklikker på brukeren og klikker deretter på OK.

 4. Skriv eventuelle tilleggskommentarer til mottakeren.

 5. Klikk Send på verktøylinjen.