26.5 Planlegge gjentakende elementer

Du kan sende avtaler, oppgaver og påminnelser som regelmessige elementer. Regelmessige elementer kan planlegges for hver dag, hver uke, hver måned, hvert år eller i henhold til de tilpassede innstillingene du har definert.

Når du sender et regelmessig element, kopierer GroupWise elementet og plasserer en av kopiene på hver av de definerte datoene for elementet. Hvis du for eksempel definerer fem datoer for aktiviteten, oppretter GroupWise fem kopier av elementet og legger inn en kopi for hver dato. Hvis du sender elementet til andre brukere, har du fem utgående elementer med fem forekomster. Hvis du mottar aktiviteten, finner du fem kopier av det innkommende elementet i postkassen din, som alle er tidfestet til en egen dato.

26.5.1 Planlegge et daglig, regelmessig element

Slik planlegger du et daglig, regelmessig element:

 1. Klikk på Gjentakelse i en avtale, oppgave eller påminnelse du planlegger, og klikk deretter på Daglig.

 2. Velg regelmessighetsmønsteret, startdato, sluttdato (eller antall forekomster), og klikk deretter på Fullført.

26.5.2 Planlegge et ukentlig, regelmessig element

Slik planlegger du et ukentlig, regelmessig element:

 1. Klikk på Gjentakelse i en avtale, oppgave eller påminnelse du planlegger, og klikk deretter på Ukentlig.

 2. Velg regelmessighetsmønsteret, startdato, sluttdato (eller antall forekomster), og klikk deretter på Fullført.

26.5.3 Planlegge et månedlig, regelmessig element

Slik planlegger du et månedlig, regelmessig element:

 1. Klikk på Gjentakelse i en avtale, oppgave eller påminnelse du planlegger, og klikk deretter på Månedlig.

 2. Velg regelmessighetsmønsteret, startdato, sluttdato (eller antall forekomster), og klikk deretter på Fullført.

26.5.4 Planlegge et årlig, regelmessig element

Slik planlegger du et årlig, regelmessig element:

 1. Klikk på Gjentakelse i en avtale, oppgave eller påminnelse du planlegger, og klikk deretter på Årlig.

 2. Velg regelmessighetsmønsteret, startdato, sluttdato (eller antall forekomster), og klikk deretter på Fullført.

26.5.5 Planlegge et regelmessig element etter dato

Med denne typen egendefinert regelmessighet kan du velge bestemte dager på kalenderen.

 1. Klikk på Gjentakelse i en avtale, oppgave eller påminnelse du planlegger, og klikk deretter på Egendefinert.

 2. Gå til fanen Dato, og klikk dagene du vil sette opp avtalen på.

 3. Hvis du vil flytte til et annet år, klikker du på år-knappen, skriver inn det nye året og klikker på OK.

 4. Hvis du vil nullstille alle datoene du har valgt, klikker du Tilbakestill.

 5. Klikk på OK.