22.0 Forstå kalenderen

Du kan bruke grafisk visning til å vise varigheten av avtalene som blokker, slik at tiden visualiseres i tidsplanen, eller du kan bruke tekstvisning for å bedre se rekkefølgen av avtalene. Tidsintervallene i avtalelisten kan justeres fra ti minutter til to timer, avhengig av hvor detaljert du vil at listen skal være. Du kan også definere arbeidstidsplanen til å vise kun timene du er på kontoret, i kalenderen. Og ved hjelp av Vis avtaler som, kan du vise ulike nivåer av tilgjengelighet for avtaler i kalenderen.

Du kan ha flere kalendere som vises i kalendervisningen din. Du kan opprette en unike farge for hver kalender, så du raskt kan identifisere den i kalendervisningen. Du kan dele hver kalender eller alle kalenderne med andre brukere.

Hvis du slår på automatisk arkivering, vil elementer som har blitt arkivert ikke lenger vises i kalenderen din. For at de skal dukke opp i kalenderen din, må du gjenopprette elementet fra arkivet i arkivkalenderen din. For mer informasjon om hvordan du gjenoppretter et element fra arkivet, se Gjenopprette elementer fra arkiver.

Bruk Søk-nedtrekkslisten i Kalender-hodet til å finne planlagte elementer i henhold til kategori eller andre søkekriterier.

Mange typer kalendervisninger og utskrifter er tilgjengelig, så du kan velge den som viser deg informasjonen du trenger.