46.3 Administrere grupper

46.3.1 Organisere adresser i grupper

En gruppe er en liste over brukere eller ressurser som du kan sende meldinger til. Du kan bruke grupper til å sende en melding til flere brukere eller ressurser ved å skrive gruppenavnet i tekstboksene Til, Kopi eller Blindkopi. Det er to typer grupper, felles og personlige.

En offentlig gruppe er en liste med brukere opprettet av GroupWise-administratoren, og den er tilgjengelig for buk av alle GroupWise-brukere. Det kan for eksempel finnes en felles gruppe for regnskapsavdelingen. Hver ansatt i regnskapsavdelingen er inkludert i gruppen. Offentlige grupper er oppført i GroupWise-adresseboken.

En personlig gruppe er en gruppe som du oppretter. Hvis du for eksempel ofte sender en avtale til arbeidsgruppen din, kan du inkludere hver kollegas adresse eller navn og et møtested (en ressurs) i en personlig gruppe.

Hver gruppe i en Kontakter-mappe er merket med Gruppe-ikonet. Når du dobbeltklikker en gruppe, vises visningen for gruppeelement.

46.3.2 Opprette og lagre en personlig gruppe

Opprette og lagre personlige grupper:

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil opprette den personlige gruppen, i mappelisten.

 2. Klikk Ny gruppe på verktøylinjen

 3. Skriv et navn på gruppen.

 4. (Valgfritt) Skriv inn en kommentar, for eksempel en beskrivelse av gruppen.

 5. Klikk Legg til for å åpne dialogboksen Adressevelger og vise adresselisten.

 6. Klikk på Til, Kopi eller Blindkopi, og dobbeltklikk eller Ctrl-klikk og dra brukerne og ressursene du vil ha i gruppen deretter til gruppepanelet.

  Hvis brukerne du vil legge til, er i en annen adressebok, klikker du adresseboken i nedtrekkslisten Søk i.

  Hvis du vil begrense listen over oppføringene etter kontakter, grupper eller ressurser, klikker du et alternativ i rullegardinlisten Ikon for Filter .

 7. Hvis du vil legge til en oppføring som ikke finnes i en eksisterende kontaktmappe, klikker du på Ny kontakt, fyller ut opplysningene, klikker på OK og dobbeltklikker på oppføringen.

 8. Klikk Lagre > Lukk for å lagre gruppen i Kontakter-mappen.

Du kan også bruke Adressevelger til å opprette og lagre en personlig gruppe når du adresserer en melding eller et annet element:

 1. Klikk Adressebok på verktøylinjen mens du er i en elementvisning.

 2. Dobbeltklikk kontakter for å legge dem til i den høyre ruten.

  Hvis brukerne du vil legge til, er i en annen adressebok, klikker du adresseboken i nedtrekkslisten Søk i.

  Hvis du vil innskrenke listen til kontakter, grupper eller ressurser, klikker du et alternativ i rullegardinlisten Ikon for filter .

 3. Hvis du vil legge til en oppføring som ikke finnes i en eksisterende adressebok, klikker du på Ny kontakt, fyller ut opplysningene, klikker på OK og dobbeltklikker på oppføringen.

 4. Klikk Lagre gruppe.

  eller

  Hvis du vil lagre gruppen i en annen adressebok enn den som vises, kan du klikke på pilen til høyre for Lagre gruppe og deretter velge adresseboken.

 5. Skriv et navn på gruppen.

 6. Skriv kommentarer, for eksempel en beskrivelse av gruppen.

 7. Klikk på OK to ganger.

TIPS:Du kan også opprette en personlig gruppe ved å dra og slippe et element adressert til flere brukere inn i en Kontakter-mappe for å opprette en gruppe som består av mottakerne av elementet.

46.3.3 Legge til kontakter i en gruppe

Slik legger du til en kontakt i en gruppe:

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil legge til kontakter i en gruppe, i mappelisten.

  eller

  Klikk Adressebok på verktøylinjen mens du er i et element du holder på å skrive.

 2. Høyreklikk på gruppen, og klikk deretter på Detaljer.

  Grupper er merket med ikonet Gruppe .

 3. På fanen Detaljer klikker du Legg til for å åpne dialogboksen Adressevelger og vise adresselisten.

  Klikk rullegardinlisten Ikon for filter hvis du vil innskrenke listen til kontakter, grupper eller ressurser.

 4. Hvis du vil legge til en kontakt, klikker du på rullegardinlisten Søk i og klikker deretter på adresseboken hvor kontakten finnes.

 5. Klikk på rullegardinlisten Samsvar og klikk deretter på hvordan du vil søke etter kontakten (etter fornavn, etternavn eller fullt navn).

 6. Skriv kontakten du vil legge til, i feltet Søk etter.

  Det navnet i adresselisten som ligner mest, vises.

 7. Dobbeltklikk kontakten i listen, slik at den legges til i listen Valgt.

 8. Klikk på OK to ganger for å lagre gruppen.

46.3.4 Slette en kontakt fra en gruppe

Slik sletter du en kontakt fra en gruppe:

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil slette en kontakt fra en gruppe, i mappelisten.

 2. Dobbeltklikk gruppen i kontaktlisten.

 3. Velg kontakten som skal slettes, og klikk deretter på Slett.

 4. Klikk på OK.

46.3.5 Adressere elementer til grupper

Slik adresserer du elementer til en gruppe:

 1. Klikk Adressebok på verktøylinjen mens du er i en elementvisning.

 2. Velg en gruppe og klikk deretter Til, Kopi eller Blindkopi.

 3. Gjenta etter behov.

 4. (Valgfritt) Hvis du skal vise alle medlemmene i gruppen, høyreklikker du på gruppen, og klikker på Utvid gruppe.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil se mer informasjon om gruppen, høyreklikker du på gruppen, og klikker deretter på Detaljer.

 6. Klikk på OK for å gå tilbake til elementvisningen.

46.3.6 Vise gruppeinformasjon

Slik viser du informasjon for en gruppe:

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil vise gruppeinformasjon, i mappelisten.

 2. Høyreklikk på gruppen, og klikk deretter på Detaljer.

 3. Klikk fanen Detaljer.

46.3.7 Slette en gruppe fra en Kontakter-mappe

Slik sletter du en gruppe fra en Kontakter-mappe:

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil slette gruppen, i mappelisten.

 2. Høyreklikk på gruppen, og klikk deretter på Slett.

 3. Klikk Ja for å bekrefte at du vil slette gruppen.