46.5 Administrere organisasjoner

46.5.1 Forstå personlige organisasjoner

Alle organisasjonene i en Kontakter-mappe er merket med Organisasjon-ikonet Organisasjon-ikonet. Når du dobbeltklikker en organisasjon, vises visningen for organisasjonselement.

Bruk visningen for organisasjonselement-siden til å angi følgende informasjon for organisasjonen: telefonnummer, faksnummer, primærkontakt, adresse, webområde og kommentarer.

I feltet Primær kontakt kan du angi en kontakt som allerede finnes i en Kontakter-mappe, eller du kan bruke pilknappen til å opprette en ny kontaktoppføring.

46.5.2 Legge til en personlig organisasjon

GroupWise-adresseboken inkluderer organisasjoner definert av GroupWise-administrator. Du kan legge til en organisasjon i enten mappen Ofte brukte kontakter eller i en personlig Kontakter-mappe.

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil legge til en personlig organisasjon, i mappelisten.

 2. Klikk Ny organisasjon på verktøylinjen.

 3. Angi navnet på organisasjonen i Organisasjon-feltet.

 4. (Valgfritt) Angi annen informasjon du vil registrere om organisasjonen.

 5. Klikk på Lukk, og klikk deretter på Ja for å lagre endringene.

46.5.3 Endre en personlig organisasjon

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil endre en personlig organisasjon, i mappelisten.

 2. Høyreklikk på organisasjonen, og klikk deretter på Detaljer.

  Organisasjoner er merket med ikonet Organisasjon-ikonet .

 3. Endre eventuell informasjon ved behov i fanen Detaljer.

 4. Klikk på Lukk, og klikk deretter på Ja for å lagre endringene.

46.5.4 Slette en personlig organisasjon

Slik sletter du en personlig organisasjon:

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil slette en personlig organisasjon, i mappelisten.

 2. Høyreklikk på organisasjonen, og klikk deretter på Slett.

  Organisasjoner er merket med ikonet Organisasjon-ikonet .

 3. Klikk Ja for å bekrefte at du vil slette organisasjonen.

46.5.5 Sende meldinger til en personlig organisasjon

Du kan sende e-postmeldinger til alle brukerne i en personlig organisasjon samtidig.

 1. Velg Kontakter-mappen der du vil sende en e-post til en personlig organisasjon, i mappelisten.

 2. Høyreklikk på organisasjonen, og klikk deretter på Detaljer.

  Organisasjoner er merket med ikonet Organisasjon-ikonet .

 3. Klikk Send e-post.

  eller

  Klikk på pil ned ved siden av Send e-post-knappen, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Send post

  • Send avtale

  • Send påminnelse

  • Send oppgave

  • Send telefonbeskjed