43.3 Personlige adressebøker

Du kan opprette, redigere, lagre og endre navn på flere adressebøker for personlig bruk, og du kan dele disse adressebøkene med andre brukere. Du finner mer informasjon under Vise hurtiginformasjon.

Personlige adressebøker er merket med ikonet Ikon for personlig adressebok i adresseboklisten.

Du kan legge til og slette navn og adresseinformasjon for alle kontakter (personer, ressurser og firmaer) i dine personlige adressebøker. Du kan også opprette dine egne informasjonsegenskaper (felter). Når du oppretter en personlig adressebok, legges det til et ikon for boken i adresseboklisten. Du kan utvide og komprimere åpne bøker ved å klikke + og -.

Når du oppretter flere adressebøker, kan du legge inn like navn og adresser i flere bøker. Hvis oppføringen kopieres fra en adressebok og du redigerer informasjon om oppføringen i en bok, oppdateres den i alle bøkene.

Personlige adressebøker viser adressene i henhold til dine preferanser. Du kan også opprette personlige grupper. Hvis du lagrer en personliste som en gruppe, behøver du bare å skrive gruppenavnet i boksen Til for å sende en melding til hele gruppen. Se Organisere adresser i grupper for mer informasjon.