44.1 Bruke navnefullføring

44.1.1 Konfigurere navnefullføring

Som standard brukes navnene i Mye brukte adresser og GroupWise-adresseboken til navnefullføring. Du kan konfigurere GroupWise til å bruke flere adressebøker ved navnefullføring.

  1. I mappelisten i hovedvinduet høyreklikker du adresseboken du vil konfigurere, og deretter klikker du Egenskaper.

  2. På fanen Generelt merker du av i boksen Inkluder denne boken ved navnefullføring for å velge om du vil inkludere adresseboken.

  3. Klikk OK.

  4. (Valgfritt) Gjenta trinn 1-3 for hver ekstra adressebok du vil konfigurere.

44.1.2 Adressere et element med navnefullføring

Når du begynner å skrive et navn (fornavn, etternavn eller visningsnavn) eller en e-postadresse i Til, Kopi eller Blindkopi-feltet til et elementer du lager, vil navnefullføring prøve å fullføre navnet eller e-postadressen for deg ved å vise en liste over mottakere med et navn eller en e-postadresse som inneholder bokstavene du skrev. Den søker i adressebøker der du har aktivert navnefullføring for å finne oppføringer som passer med det du skriver. Resultater sorteres etter relevans, så brukere du kontakter oftest vil dukke opp først i navnefullføring-resultatlisten.

Hvis navnefullføringsfunksjonen finner brukeren du ser etter, kan du slutte å skrive. Hvis den ikke finner det, fortsetter du å skrive. Navnefullføringsfunksjonen søker om igjen etter hvert nytt tegn du skriver inn. Hvis Navnefullføring finner et navn eller en e-postadresse som ligner, men som ikke samsvarer nøyaktig med det du leter etter, bruker du tastene pil opp og pil ned til å bla gjennom navnene i resultatlisten.

Hvis Hurtiginformasjon er aktiver som beskrevet i Vise hurtiginformasjon, kan du vise kontaktinformasjon ved å holde markøren over navn og e-postadresser i resultatlisten, slik at du kan finne kontakten du vil ha. Hvis kontakten du ønsker, har flere e-postadresser, kan du bruke opp- eller nedpilen til å velge e-postadressen du vil bruke.

44.1.3 Navnefullføring med like navn

Når du bruker navnefullføring, kan det hende at du har to kontakter med samme navn. Når to personer med samme navn, men med forskjellige e-postadresser, blir funnet under navnefullføring, viser resultatlisten begge e-postadressene, slik at du kan velge den riktige kontakten. Hvis du holder markøren over et element, vises tilleggsinformasjon som hjelper deg med å velge riktig navn. Når du har valgt navn, legges navnet til i Mye brukte adresser og blir det første resultatet neste gang du sender en e-post til denne brukeren.