46.16 Tilpasse en adressebokvisning

Du kan kontrollere hvilke adressebøker som vises i Adressebok-listen, ved å åpne og lukke adressebøker. Du har for eksempel kanskje en personlig adressebok for en konto som du har jobber med seks måneder av året. Du kan lukke den når du ikke trenger den, og deretter åpne den igjen seks måneder senere.

Du kan også kontrollere informasjonen som vises i én enkelt adressebok. For at du skal kunne endre vist informasjon i en adressebok, må den adresseboken være åpen.

46.16.1 Åpne og lukke adressebøker

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk Fil > Åpne bok.

  Hvis alle adressebøkene er åpne, er Åpne bok nedtonet.

 3. Klikk eller Ctrl-klikk én eller flere adressebøker, og klikk deretter OK.

 4. Når du skal lukke en adressebok, velger du adresseboken og klikker Fil > Lukk bok.

  Når du lukker en adressebok, slettes den ikke. Du kan åpne den igjen når som helst.

46.16.2 Angi kolonner som skal vises i en adressebok

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

  eller

  Klikk Adressebok i et element du holder på å skrive.

 2. Klikk adresseboken som du vil endre kolonnevisningen for.

 3. Høyreklikk en kolonneoverskrift, og klikk et kolonnenavn.

  Hvis kolonnenavnet ikke vises, klikker du Flere kolonner. Hvis du vil legge til en kolonne, klikker du kolonnen i listeboksen Tilgjengelige kolonner, klikker Legg til, og deretter OK.

 4. Hvis du vil fjerne en kolonne, drar du kolonneoverskriften bort fra adresseboken.

 5. Hvis du vil ordne kolonner, drar du en kolonneoverskrift til en annen posisjon.

46.16.3 Vise koblinger til GroupWise-adresseboken

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk den personlige adresseboken der du vil vise koblingene.

  En koblet kontakt i en adressebok vises med ikonet Ikon for koblet kontakt .

 3. Klikk Vis > Systembokkoblinger for å velge den.

  Koblinger viser at en oppføring i en personlig adressebok er koblet til en oppføring i en annen bok. Når én er oppdatert, er også den andre oppdatert. Koblinger opprettes når du kopierer en oppføring fra en adressebok til en annen. Koblinger opprettes også når oppføringen fra GroupWise-adresseboken blir lagt til i Mye brukte kontakter-adresseboken, ettersom korrespondanse har forekommet.

46.16.4 Velge visningsformat for navn

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk Vis > Navneformat.

 3. Klikk en valgknapp for å vise adresseboken med fornavn først eller etternavn først.

 4. Hold Ctrl-tasten nede og klikk de personlige adressebøkene du vil at formatet skal gjelde for.

 5. Klikk Bruk på valgte bøker hvis du vil bruke disse endringene uten å lukke dialogboksen.

  eller

  Klikk OK hvis du vil bruke endringene og lukke dialogboksen.