47.3 Redigere en personlig adressebok eller adresseboken Ofte brukte kontakter

I en personlig adressebok, inkludert Ofte brukte kontakter-adresseboken, kan du legge til eller slette oppføringer, redigere eksisterende informasjon, kopiere navn fra en bok til en annen, eller endre navn på en bok. Du kan også opprette dine egne felter i adresseboken.

47.3.1 Raskt legge til kontakter i en personlig adressebok

Du kan raskt legge til mottakere i et element til hvilken som helst personlig adressebok.

 1. Åpne et element som er adressert til én eller flere mottakere.

 2. Høyreklikk mottakeren du vil legge til i en personlig adressebok.

 3. Klikk på Legg til i adressebok, og klikk deretter på adresseboken der du vil legge til kontakten.

47.3.2 Redigere oppføringer i en personlig adressebok

Slik redigerer du oppføringer i en personlig adressebok:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk på en adressebok, og dobbeltklikk deretter på navnet du vil redigere.

 3. Rediger informasjonen i de forskjellige fanene, og klikk deretter på OK.

47.3.3 Kopiere oppføringer mellom personlige adressebøker

Når du kopierer en oppføring fra en adressebok til en annen, er oppføringene knyttet sammen. Hvis du redigerer en oppføring, blir også den andre oppføringen oppdatert.

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk på en adressebok, og klikk deretter på Ctrl+klikk på navnene du vil kopiere.

 3. Klikk på Rediger > Kopier til.

 4. Velg adresseboken du vil kopiere navnene til, og klikk deretter på OK.

MERK:Du kan ikke kopiere oppføringer til en adressebok som er lukket. Du må åpne boken først. Du kan ikke kopiere navn til GroupWise-adresseboken.

47.3.4 Definere tilpassede felt i en personlig adressebok

Slik definerer du tilpassede felter i en personlig adressebok:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk den personlige adresseboken der du vil definere egne felter.

 3. Dobbeltklikk på en oppføring, og klikk på Avansert-fanen.

 4. Klikk på Legg til, og skriv deretter inn en tittel på feltet i Feltnavn-feltet.

 5. I tekstboksen Verdi skriver du inn informasjonen du vil vise i feltet for den oppføringen.

 6. Klikk på OK.

Når du har lagt til et tilpasset felt i en adressebok, kan det ikke slettes igjen. Du kan imidlertid fjerne kolonnen fra visningen, siden tilpassede felter vises som kolonner. Fordi hver adressebok kan vise forskjellige kolonner, må kolonnen fjernes fra hver adressebok.

47.3.5 Slette oppføringer fra en personlig adressebok

Slik sletter du oppføringer fra en personlig adressebok:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk på en adressebok, og klikk deretter på Ctrl+klikk på navnene du vil slette.

 3. Trykk på Delete-tasten, og klikk deretter på Ja.