46.3 Redigere en personlig adressebok eller adresseboken Mye brukte adresser

I en personlig adressebok, inkludert Mye brukte adresser-adresseboken, kan du legge til eller slette oppføringer, redigere eksisterende informasjon, kopiere navn fra en bok til en annen, eller endre navn på en bok. Du kan også opprette dine egne felter i adresseboken.

46.3.1 Raskt legge til kontakter i en personlig adressebok

Du kan raskt legge til mottakere i et element til hvilken som helst personlig adressebok.

 1. Åpne et element som er adressert til én eller flere mottakere.

 2. Høyreklikk mottakeren du vil legge til i en personlig adressebok.

 3. Klikk Legg til i adressebok, og klikk deretter adresseboken der du vil legge til kontakten.

46.3.2 Redigere oppføringer i en personlig adressebok

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk en adressebok og dobbeltklikk navnet du vil redigere.

 3. Rediger informasjonen i de forskjellige kategoriene og klikk OK.

46.3.3 Kopiere oppføringer mellom personlige adressebøker

Når du kopierer en oppføring fra en adressebok til en annen, er oppføringene knyttet sammen. Hvis du redigerer en oppføring, blir også den andre oppføringen oppdatert.

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk en adressebok, klikk eller hold nede Ctrl-tasten og klikk navnene du vil kopiere.

 3. Klikk Rediger > Kopier til.

 4. Velg adresseboken du vil kopiere navnene til, og klikk OK.

MERK:Du kan ikke kopiere oppføringer til en adressebok som er lukket. Du må åpne boken først. Du kan ikke kopiere navn til GroupWise-adresseboken.

46.3.4 Definere tilpassede felt i en personlig adressebok

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk den personlige adresseboken der du vil definere egne felter.

 3. Dobbeltklikk en oppføring, og klikk fanen Avansert.

 4. Klikk Legg til, skriv inn et navn på feltet i feltet Feltnavn.

 5. I tekstboksen Verdi skriver du inn informasjonen du vil vise i feltet for den oppføringen.

 6. Klikk OK.

Når du har lagt til et tilpasset felt i en adressebok, kan det ikke slettes igjen. Du kan imidlertid fjerne kolonnen fra visningen, siden tilpassede felter vises som kolonner. Fordi hver adressebok kan vise forskjellige kolonner, må kolonnen fjernes fra hver adressebok.

46.3.5 Slette oppføringer fra en personlig adressebok

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk en adressebok, klikk eller hold nede Ctrl-tasten og klikk navnene du vil slette.

 3. Trykk slettetasten og klikk Ja.